Draslík – podceňovaný prvek ve výživě rostlin

Hnojení draslíkem je na většině území České republiky výrazně podceňováno. Průměrný roční přísun 5,6 kg K/ha není dostačující ani k pokrytí potřeby všeobecně méně náročných obilnin. Odběr draslíku okopaninami a jednoletými pícninami je často až dvacetinásobně vyšší, než jeho přísun.

Draslík v půdě se vyskytuje ve vzájemně úzce korelujících nevýměnných, výměnných a vodorozpustných formách. Při vysokém podílu vodorozpustného draslíku v půdě lze očekávat i velké množství výměnného i nevýměnného K, a naopak.

Pro hnojení draslíkem existuje široké spektrum hnojiv, obsahujících lehce rozpustné formy K. Aplikace draselné soli (50 % K) vedla k okamžitému zvýšení obsahu přístupného K v půdě i celkového K v nadzemní hmotě rostlin.

Jako alternativní hnojivo lze použít i jemně namleté slídy. Jejich výhodou je nízká cena, avšak jejich efekt se pravděpodobně projeví až s delším časovým odstupem při jejich zvětrávání. Zároveň je vhodnější dodat větší množství K v této formě ve srovnání s rozpustnými draselnými solemi.*

 

Více informací naleznete v březnové Úrodě v článku Ing. Martina Kulhánka, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *