Dovozu sadby brambor se nevyhneme

„Z hlediska zdravotního stavu nebyl letošní rok pro sadbu brambor vůbec příznivý,“ řekl Ing. Lubomír Šantrůček z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Havlíčkův Brod na polním dni o bramborách v Herolticích u Jihlavy. „Z doposud testovaných vzorků vypadlo prozatím třicet pět procent. Vedle viróz byla nalezena dokonce i bakteriální kroužkovitost.“

Bramboráři nemají letos příliš důvodů k radosti, a přece byli na letošním devátém polním dni vstřícní a usměvaví. Pořadatelem akce byla firma Medipo Agras H. B., spol. s r. o., která se řadí mezi největší dodavatele sadbových brambor v České republice, spolu s dceřinou Euro Agras, s. r. o., a ve spolupráci se společností Eurofarms, s. r. o.

Aktuální stav
Letošní nesporně podprůměrný výnos brambor a problémy s virózami jsou předzvěstí nedostatku kvalitní sadby v příštím roce. „Platí, že tuzemská sadba bývá zdravotně kvalitnější než importovaná, ale tentokrát bude dovoz nezbytný,“ uvedl Ing. Šantrůček.
Naše bramboráře zřejmě potrápí různé abionózy hlíz. Jde o poruchy a vady, které vznikají působením nepříznivých vnějších vlivů na nadzemní a podzemní části bramboru. Projevují se kromě jiného tvorbou dceřiných hlíz, vysokovlhkostním zvětšením lenticel a různými růstovými deformacemi.

Na co se nesmí zapomenout
Ing. Jaroslav Šenekl ze Státní rostlinolékařské správy doporučil množitelům sadby půdní rozbor na výskyt háďátka bramborového. Je nutné jej provést do konce listopadu. „Zároveň platí oznamovací povinnost při použití desikantu Reglone na bramborovou nať. Musí to být oznámeno písemně tři dny před akcí místnímu mysliveckému sdružení, Státní rostlinolékařské správě a příslušné krajské veterinární správě,“ připomenul.

Vyzkoušejte novinky
Šlechtění nových odrůd brambor jde neustále kupředu. Firma Medipo Agras H. B., spol. s r. o., produkuje vysoce kvalitní odrůdy. Hledá nejen chuťově výborné, ale i pro konečného spotřebitele na pohled vzhledné hlízy. Takové, které budou mít hladkou, lesklou slupku a budou odolné vůči strupovitosti.
Ing. Marie Rasochová, CSc., jednatelka firmy, představila kvalitní odrůdy sadbových brambor nabízené k prodeji. Člení je nejen podle vegetační doby na velmi rané, rané, polorané, polopozdní a pozdní, ale i podle využití na konzumní (pro přímou spotřebu, na loupání) a pro zpracování (chipsy, hranolky, suché produkty či škrob).
Z velmi raných měly letos dobré výsledky odrůdy Velox a Carrera. Novinkami jsou odrůdy Leoni a Ambra, která vytváří menší počet velkých hlíz pod trsem. Saline je prototypem nové odrůdy brambor. Její hlízy mají pravidelný tvar a hladkou slupku bez lenticel. Jsou vhodné pro mytí a balení, a tak se stávají pro spotřebitele mnohem atraktivnějšími. Navíc uzavřený povrch pokožky brání snadnému pronikání patogenů do hlízy.
Odrůdy pro dlouhodobější konzum můžeme rozdělit do tří skupin, a sice na salátové, přílohové a pyré, podle konzistence dužniny od tužší po moučnatější s vyšším obsahem sušiny. Ze salátových se nejlépe osvědčily odrůdy Rosara, Princess a Dali. V letošním roce, kdy jiné odrůdy vykazují nižší výnos, si dokázaly zachovat stejně dobrý výnos jako v minulých letech. Odrůda Dali se navíc udržuje po dlouhou dobu ve fázi neklíčení. Pro příští rok zkouší společnost nové odrůdy, například Andante, Suzanne a Rafaela.
Letos měli podle Ing. Rasochové velký úspěch i průmyslové odrůdy. Největšího výnosu škrobu z hektaru dosáhla v pokusech s průmyslovými odrůdami nová poloraná odrůda Garant.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *