Dotace pro mák naznačuje perspektivu pěstování

Kompletní sklizni máku s makovinou se i pro letošní rok dostává podpory. Pěstitelé máku získají dotace pro mák v rámci tzv. národní podpory, která je součástí celého systému podpor vyplácených po vstupu naší země do Evropské unie. Přestože tato podpora nikterak zásadně neovlivní ekonomiku pěstování máku, pěstitelé máku jí velmi vítají. Je jasným signálem, že se s pěstováním máku v naší zemi i nadále počítá.

„Finanční částka není v tomto případně do zásadní, důležité je, že podpora pro mák zůstává zachována,“ uvedl na semináři Mák v roce 2004 konaném 23. února ve Větrném Jeníkově Ing. Zdeněk Kosek, CSc., ze sdružení Český mák. Nejen pro své členy uspořádalo uvedenou akci sdružení Český mák spolu s dalšími partnery následně i na dalších třech místech republiky. Celkem se na čtyřech seminářích sešly téměř čtyři stovky pěstitelů máku.

Mák bezpečný
Stejně jako ostatní členové sdružení také ing. Kosek vítá fakt, že se mákem i v Evropské unii počítá. Současná podpora pro mák je podle něj důležitá i při jednání o další podpoře pro tuto komoditu či při jednáních o celní ochraně této komodity, jejíž je Česká republika v Evropě suverénně největším pěstitelem.
Jak ve Větrném Jeníkově informovala Ing. Jitka Potměšilová z Ministerstva zemědělství České republiky, podpora kompletní sklizně máku, která má za cíl především zajištění bezpečnosti pěstování a zabránění případnému zneužití makoviny, se pro letošní rok zvyšuje. Oproti loňskému 1 mil. Kč celkové podpory, která znamenala vyplacení asi 63 Kč/ha kompletně sklizeného máku, se pro letošek tato částka zvyšuje na 5 mil. Kč. Plochy máku zatím nejsou známé. Lze jen odhadovat možné snížení ploch oproti roku 2003, kdy mák částečně nahradil některé zaorané ozimy. Je však také jistě nutné počítat s nárůstem kompletně sklízených ploch žádajících podporu. Ing. Potměšilová naznačila odhad finální podpory pro mák asi 300 – 350 Kč/ha.

Výsledky z loňského roku
O výsledcích loňského roku mimo jiné informoval ve Větrném Jeníkově Ing. Pavel Cihlář s České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Jak uvedl, podle Českého statistického úřadu se loni mák pěstoval na 38 tis. hektarů, což oproti roku 2002 znamenalo zvýšení ploch o více než 8. tis. hektarů. Dosažený výnos byl však poměrně nízký, a to 0,51 t/ha, což představuje celkovou produkci semen 19,5 tis. tun.
Je nepochybné, že v dosahovaném výnosu mají čeští pěstitelé značné rezervy. Agrotechnických důvodů je několik, kolektivu odborníků se však daří nacházet řešení některých problémů, o čemž na semináři hovořil doc. Ing. Jan Vašák, CSc., z ČZU.

Řešené problémy agrotechniky
Jak doc. Vašák uvedl, dosavadní pokusy jednoznačně prokázaly vliv použití fungicidů na zvýšení výnosu. V průměru všech použitých fungicidů to bylo zvýšení výnosu o 23 %, u některých fungicidů ještě vyšší. Prokázán je rovněž pozitivní vliv desikace jak na výnos semen, tak na výnos makoviny. Špatné vzcházení, nízká odolnost stresům a nízký nárůst výnosů je problémem, které by mohla podle doc. Vašáka vyřešit kalibrace osiva a využití množení osiva z podzimních výsevů. Omezit škody toxicitou postemergentních herbicidů mohou, jak prokázaly již čtyřleté pokusy, biostimulátory. Zlepšení výživy máku bórem či manganem, což rovněž limituje výnos, řeší dobře listová hnojiva. Odborníci rovněž nacházejí řešení signalizace výskytu a tudíž i regulace náletu a poškození stonků máku žlabatkou. I poléhání je možné dle pokusů zabránit, a to vhodnou kombinací přípravků s obsahem etephonu. Sklizňovým ztráty lze omezit sklizní makových semen spolu s makovinou, což sníží ztráty až o 12 % a navíc prodej makoviny zajistí dodatečný příjem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *