Dobyvatel českých i evropských polí

Firma Agrofinal spol. s r. o. nabízí tradičně vedle výnosných hybridů také širokou nabídku liniových odrůd řepky, které se výkonem a svou vitalitou vyrovnávají hybridům. Velmi zajímavé ES Imperio je hybridní odrůda s výbornými výsledky u nás i v dalších evropských zemích, která byla na začátku letošního roku v ČR zaregistrována. V liniích má velmi dobré výsledky odrůda ES Mambo se špičkovou olejnatostí semen.

Středně rané ES Imperio kombinuje vysoké výnosy, výborný zdravotní stav s vysokou plasticitou a adaptabilitou na horší podmínky pěstování. Patří do skupiny hybridů nové generace od firmy Euralis, která šlechtění zaměřila na odrůdy výkonné, zdravé a vhodné pro využití i v sušších oblastech pěstování. Hybrid byl zaregistrován v roce 2015 ve Francii a následně v roce 2016 dosáhl výborných výsledků v registračních zkouškách a byl zaregistrován na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. V ČR prošel registračním řízením v letech 2015 až 2017 a byl díky nadprůměrným výsledkům zaregistrován v lednu 2018. Hybrid má středně vysoké rostliny s velmi dobrým větvením a vysokou odolností k poléhání. Podzimní vývoj bývá rychlý a rostliny jdou do zimy s velmi dobře vyvinutými kořeny. Přezimování je bez problémů a po rychlém jarním startu následuje rané kvetení. Předností je vysoká odolnost k praskání šešulí před sklizní. Zdravotní stav je na vysoké úrovni, hybrid má velmi dobrou odolnost vůči všem hlavním chorobám, především má zvýšenou odolnost vůči napadení fomou (kvantitativní rezistence a přítomnost genů RLM 3 a RLM 7). ES Imperio je moderní hybrid pro intenzivní způsob pěstování, tolerantní k různým typům půd, úspěšný v chladnějších i teplejších oblastech pěstování. Jeho výsledky nejen u nás, ale také v sousedních zemích potvrzují jeho plasticitu a velmi dobré využití i v oblastech s přísuškem. Má středně vysoký obsah oleje a pěstitelé jistě ocení jeho vysokou HTS. Je vhodný pro běžné i pozdní termíny setí.*

Konkurenceschopný hybrid

V roce 2016 byl hybrid ES Imperio zařazen do poloprovozních pokusů ČZU Praha a v Plzeňském kraji, na pokusné lokalitě ve Vstiši (okres Plzeň-jih) dosáhl při sklizni v roce 2017 nejlepšího výsledku ve výnosu semen z 28 sledovaných odrůd (graf). Na Slovensku byl hybrid ES Imperio velmi dobře vyhodnocen v pokusech SPZO: při sklizni 2016 obsadil s výnosem 5,25 t/ha třetí místo a v roce 2017 dosáhl druhého nejlepšího výnosu ze všech sledovaných odrůd (4,89 t/ha). V Polsku byly jeho výsledky v pokusech COBORU v letech 2014 a ž 2016 výborné, dosáhl průměrného výnosu 5,34 t/ha (= 116 %). V sousedním Německu potvrdil svou vysokou výkonnost a stabilitu výnosů v pokusech při sklizni 2017, kdy se svými výnosy v první desítce hodnocených odrůd zařadil mezi nejúspěšnější odrůdy daného sklizňového roku. Hybrid byl také pro roky 2017 i 2018 zařazen do skupiny doporučených odrůd

Preol Ideal, ES Mambo, linie do každých podmínek

Středně raná až středně pozdní liniová odrůda ES Mambo byla zaregistrována v roce 2014 ve Francii. Jedná se o plastickou odrůdu s výbornou kvalitou semen: má vysoký obsah oleje, střední až vyšší HTS a velmi nízký obsah glukosinolátů. Nižší rostliny nemají sklon k poléhání, podzimní vývoj je středně rychlý a rostliny velmi dobře přezimují. Je to zdravá a vitální liniová odrůda s dobrou odolností ke všem hlavním chorobám, zejména k verticiliu, alternárii a fomě. Odrůda je vhodná pro všechny typy půd a pro pěstování ve všech oblastech, i chladnějších. Dosahuje stabilně vysokých výnosů i v letech s horším průběhem počasí a možností přísušků. Je vhodná pro střední až vyšší intenzitu pěstování, Doporučený termín setí je časný a běžný.

Závěr

ES Imperio a ES Mambo je možné vidět také na polních dnech v Plzeňském kraji, které zde tradičně pořádají SPZO a ČZU Praha. S celým sortimentem řepek firmy Agrofinal se můžete seznámit na firemním polním dnu ve Zbirohu v první polovině června. Také na tradiční výstavě na Hadačce u Kralovic v posledním týdnu června budou výše uvedené řepky k vidění. ES Imperio je výnosově silný hybrid, zdravý a plastický. ES Mambo doplňuje nabídku o liniovou odrůdu do horších podmínek pěstování a s vysokými výnosy oleje. Jsou to řepky, které podávají stabilní a výborné výsledky i v horších podmínkách či letech pěstování.

Ing. Anna Poubová, Agrofinal spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *