09.09.2021 | 05:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dobrá výživa chrání porosty

Společnost Lovochemie je tradičním výrobcem hnojiv, která využívají jak zemědělské podniky, tak zahrádkáři a drobní pěstitelé. V posledních letech se v jejím sortimentu objevují nové produkty kombinující více živin. Pěstitelé tak mají možnost řešit nejen základní hnojení makroprvky, ale i listovou výživu. V poslední době také využívají působení některých prvků v ochraně proti škodlivým organismům.

S tím je spojeno Podle Ing. Radka Košála z akciové společnosti Agrofert, to je logická reakce na měnící se podmínky. Zemědělci musí přizpůsobovat výživu povětrnostním podmínkám tak, aby byla co nejefektivnější. Příkladem může být i situace na začátku jara. Jednalo se o poměrně typické jaro z dlouhodobého hlediska. Rostliny začínaly vegetovat o něco později, než jsme byli zvyklí v posledních letech. „Porosty byly nahnojeny, ale kvůli nižším teplotám se dlouho nic nedělo. V ten okamžik pěstitelé hledali řešení, jak rostlinám pomoci. V té souvislosti jsme zaznamenali zvýšený zájem o listovou výživu, kdy především širokolisté plodiny na ni reagovaly velmi dobře,“ popisoval Ing. Košál.

Vedle povětrnostních podmínek ovlivňuje v poslední době hospodaření na zemědělské půdě také legislativní předpisy, které kladou velký důraz jak na omezování dávek přípravků na ochranu rostlin, tak částečně i tlak na redukci aplikovaných živin. S tím souvisí i zamezení ztrát. Podle Ing. Košála nabízí Lovochemie zajímavé produkty, které uvedené problémy pomáhají řešit. „Zemědělci se učí využívat vedlejších efektů některých prvků, a posílit tak odolnost rostlin vůči chorobám. Příkladem je například síra nebo měď obsažená v některých našich produktech,“ připomněl Ing. Košál. „Zkoušíme také kombinovat ledek se zeolitem.“ Zeolity jsou hlinitokřemičité minerály mající mikroporézní strukturu. Zeolity tvoří vzájemně propojené kanálky a dutiny. Obsahují slabě vázané – v podstatě pohyblivé molekuly vody a kationty některých prvků. Ledek amonný v kombinaci se zeolitem tvoří dusíkaté hnojivo, které má sorbční schopnost a dokáže zadržovat vodu. Ve výsledku tak dochází k lepšímu hospodaření s dusíkem. K rostlině se dostává vyšší procento aplikovaného prvku a snižuje se nebezpečí úniku živin například do spodních vod nebo do ovzduší. Tento typ hnojiva doplňuje dnes již široký sortiment hnojiv zajišťující pomalé uvolňování živin, konkrétně dusíku.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down