Do nové sezóny s novým označením

Jednou ze změn, které mohou zemědělci při výběru hybridů kukuřice pro příští rok zaznamenat, je nové označení sortimentu osiv společnosti Advanta. Obchodní označení těchto hybridů se mění na Oseva Uni. Plochy kukuřice na zrno v České republice stoupají stejně jako momentálně její výkupní cena. Ta ovšem reaguje na celkově nižší výnosy způsobené průběhem počasí během vegetace.

V těchto dnech je prodej osiva kukuřice pro výsev v roce 2007 v plném proudu. Společnost Oseva Uni, a. s. Choceň je jednou z významných osivářských firem, které nabízejí široký sortiment hybridů kukuřice do všech hlavních oblastí pěstování v ČR. Již od roku 1992 tato společnost na našem trhu výhradně zastupuje hybridy kukuřice společnosti Advanta Seeds BV. Šlechtitelský program kukuřice této společnosti se stal součástí francouzské skupiny Limagrain. Ta se rozhodla pro distribuci těchto hybridů nadále využívat naší společnost, uvedl Ing. Pavel Kopecký, odborný poradce kukuřice firmy Oseva Uni,a.s.
„Pro příští rok nabízíme pěstitelům původní hybridy ovšem pod označením Oseva Uni,“ zdůraznil Ing. Kopecký.

Celosvětově rozšířená plodina

Společnost Oseva Uni, a. s., Choceň seznámila své zákazníky se změnou obchodní značky nabízeného osiva kukuřice na dvojici seminářů, které se uskutečnily na začátku listopadu v Bělčicích u Strakonic a Pojbukách u Tábora.
Jak připomněl Ing. Kopecký, kukuřice je po pšenici a rýži třetí nejpěstovanější plodinou na světě. Takovému zájmu pěstitelů odpovídá také pozornost osivářských firem. Na šlechtění nových hybridů se ročně vynakládají nemalé finanční prostředky. Ing. Kopecký uvedl, že společný katalog odrůd EU momentálně registruje okolo 3600 hybridů. V našich klimatických podmínkách lze pěstovat pouze část z takto široké nabídky. Přímo na území ČR je registrováno 199 hybridů kukuřice.
Od konce devadesátých let vzrostly u nás plochy kukuřice pěstované na zrno. V té době nepřekračovala výměra sklízené kukuřice 40 tisíc hektarů. Podle odhadů společnosti Oseva Uni, a.s.to letos bude asi 85 tis. ha. Tuto změnu částečně zapříčinilo šlechtění nových hybridů. Velmi raná kukuřice je schopná vytvořit dobrý výnos i ve vyšších nadmořských výškách. Dobrá sklizeň je kombinací kvalitního genetického materiálu v osivu a zvládnutí agrotechnických opatření při pěstování. Do roku 1995 nepřekročil průměrný výnos hranici pěti tun zrna z jednoho hektaru. Naopak vyjma roku 2003 sklízeli zemědělci posledních deset let v průměru více než 6t/ha.

Letošní sklizeň pod průměrem

Pěstitelé ovšem letos předpokládají výnosy menší. I když sklizeň kukuřice na zrno stále probíhá, zemědělci již nyní odhadují sklizeň v řadě pěstitelských oblastí okolo 5 t/ha. Začátek sezóny kukuřici nepřál. Pozdní nástup jara posunul termín setí o dva až tři týdny a to se musí projevit na konečných výnosech. Kukuřici prospělo počasí na podzim, kdy bylo poměrně teplo. V současné době je však na některých místech ohrožena sklizeň vlhkým počasím. Nízkou úrodu částečně kompenzuje vyšší výkupní cena. Ta se v době konání zmiňovaných seminářů pohybovala okolo 3500 Kč/t.
Plochy kukuřice pěstované na siláž zaznamenaly za poslední roky opačný vývoj než kukuřice na zrno. Letos sklízeli zemědělci asi 200 tis. ha. Podle Ing. Kopeckého je to důsledek poklesu stavu skotu, který je hlavním konzumentem objemného krmiva z rostlin kukuřice. Kukuřičná siláž se stala hlavní složkou krmné dávky pro dojený skot. Její kvalita úzce ovlivňuje výslednou roční produkci mléka.

Kukuřice do krmiv

Dnešní dojnice mají přibližně dvojnásobnou užitkovost oproti zvířatům chovaným před dvaceti lety a tomu odpovídají požadavky na základní suroviny pro krmivo. Jak zaznělo na seminářích společnosti Oseva Uni, a.s. již výběr vhodného hybridu je prvním krokem při výrobě kvalitní siláže.
Novinkou roku 2007 mezi kukuřicemi Oseva Uni je Phantom. Podle Ing. Kopeckého to je kombinovaný hybrid a je možné ho využít jak na siláž, tak na zrno. Jeho FAO je pro oba případy 230. Rostlina má bohaté olistění a poměrně mohutné dopylené palice. Lze ji doporučit do intenzivnějších podmínek na pozemky dobře zásobené živinami i vláhou.
Nejranějším zástupcem v sortimentu je Patrick (FAO 210). Tento hybrid vhodný jak na zrno tak na siláž byl u nás registrovaný v roce 2006. Vyznačuje se rychlým vývojem na počátku vegetace a odolností vůči suchu. Jedním z jeho znaků je také nízké nasazení palic.
Fantastic je hybridem, který Oseva Uni doporučuje k využití na siláž, na zrno i k výrobě bioplynu. Tato kukuřice má FAO 250. Fantastic má mohutné bohatě olistěné rostliny. Mezi jeho přednosti patří vysoké výnosy zrna i rostlinné hmoty. Zrno obsahuje vysoký podíl škrobu a celé rostliny jsou dobře stravitelné. Jedná se také o novinku registrovanou v roce 2006, která se stejně jako hybrid Patrick v pěstitelském roce 2006 podle Ing. Kopeckého osvědčila u řady pěstitelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *