Dny pro mák

Mák byl středem pozornosti při dvou akcích Sdružení Český mák, uspořádaných v Lešanech u Prostějova pod střechou a na pozemcích největšího pěstitele máku u nás, v Evropě a pravděpodobně i na světě a pak ve Stehelčevsi na Kladensku. Pěstitelé, jejichž hledání vhodné tržní plodiny dospělo právě k máku, si na obou místech mohli vyslechnout odborné referáty s aktuálními poznatky z porostů i o výhledech trhu s mákem a makovinou v roce 2001. Ve Stehelčevsi navíc proběhlo jednání představenstva a schůze registrovaných členů Sdružení Český mák.

Zájem pěstitelů byl soustředěn především na problematiku nových přípravků pro chemickou ochranu máku, především na nové a ověřované možnosti herbicidní ochrany. Zástupci firem naznačili některé nové možnosti, které jsou však většinou ve stadiu ověřování v polních pokusech nebo se připravuje jejich povolení. Nadále však platí, že pro mák zatím neexistuje plně selektivní herbicid. Pro mák také mezi povolenými přípravky chybí účinný fungicid.
Na konkrétních porostech si pak na obou lokalitách mohli účastníci obou setkání na vlastní oči ověřit účinnost jednotlivých herbicidních ošetření u různých odrůd máku a stejně tak i ošetření proti škodlivým organismům. Porovnávat bylo možné i parcelky máku pěstovaného různými technologiemi.
Pěstování máku prošlo u nás před 30 lety zásadní změnou v tom, že do začátku sedmdesátých let mák byl charakterem pěstování typickou okopaninou, setou v širokých řádcích a s převážně ruční kultivací. Poté se však během relativně krátké doby stal charakterem pěstování zrninou, s použitím běžné obilnářské technologie. Výnosově přitom mák zůstal na stejné úrovni: již od roku 1920 se průměrný výnos pohybuje kolem 0,6 – 0,7 t.ha-1.
V posledních letech se mák pěstuje různými technologiemi – od minimalizační (s dávkou 50 – 60 kg N.ha-1, bez dohnojení mikroprvky a s ochranou porostů proti mšicím pouze při výskytu, až po technologie intenzivní (s přípravou půdy jako pro cukrovku, se zaorávkou 20 tun chlévského hnoje), osivo je mořeno, pravidlem je insekticidní postřik a tři herbicidní ošetření a dávka 100 kg N.ha-1 a také dohnojení mikroprvky, zejména borem a zinkem.
Kde jsou při pěstování máku rezervy? Dá se říci – prakticky všude. od nerovnoměrného vzcházení až po tušené nemalé ztráty při sklizni. Pro ekonomiku v delším časovém horizontu by také byla žádoucí stabilizace cen, včetně reálné ceny makoviny. Zde se projevuje absence silné nákupní organizace (firmy), schopné nakupovat a obchodovat s mákem v evropském měřítku.
Sdružení Český mák bude v akcích pro „makaře“ pokračovat organizací setkání při sklizni máku na třech lokalitách Česka – v Městečku Trnávka u Moravské Třebové, v Netvořicích u Benešova a v Lešanech u Prostějova.
(Problematice pěstování máku bude věnována tematická příloha Úrody 9/2001)

B. Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *