Dlouhý podzim a krátké jaro pro řepku

Česká republika má již několik let po sobě vůbec největší zastoupení ozimé řepky v osevních postupech. To sebou přináší celou řadu potenciálních rizik. Na druhou stranu ve velmi omezeném střídání plodin na českých polích je řepka důležitým přerušovačem dominujících obilnin. Letošní jaro bylo z pohledu agronomů velmi krátké a na začátku kvetení se odhadují konečné výnosy jako průměrné až mírně podprůměrné.

Pozdní nástup jara by mohlo znamenat určitý problém. Nemusí to být problém konečného výnosu, ale krátké jaro, kterého jsme byly svědkem, znamená velmi omezenou dobu pro celou řadu nutných agrotechnických zákroků. Tak hodnotil i na polním dnu v Červeném Újezdu současnou situaci Ing. David Bečka, Ph.D., z České zemědělské univerzity, který je garantem odrůdových pokusů.

„Plná vegetace se pro ozimou řepku otevřela až po Velikonocích a za šestnáct dní bylo možné na některých místech republiky pozorovat začátek kvetení. Aplikace postřiků, ať už regulace a stimulace růstu nebo ošetření přípravky na ochranu rostlin či listová výživa, byla možná od 2. března. Na všechny tyto zásahy zbývalo třeba jen čtrnáct dní. Do toho podniky začaly zakládat porosty jařin a ošetřovat také ozimé obilniny,“ popisoval Ing. Bečka.

Na začátku květu řepky zbývá už jen málo intenzifikačních vstupů, které ovlivní konečný výsledek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *