Diagnostika brání rozvoji chorob

Jak předejít a odborně zvolit fungicidní ochranu ve správnou dobu proti komplexu chorob pat stébel, listových skvrnitostí a chorob ozimé řepky? Odpověď na tuto otázku mohli zemědělci získat v době konání veletrhu Techagro v Brně, kde jim byl nabídnut bezplatný rozbor vzorků rostlin.

Bezplatnou službu zemědělcům v době konání brněnského veletrhu Techagro nabídla firma BASF, spol. s r. o. Využilo jí více než 300 pěstitelů s tím, že rozbor byl proveden u 765 vzorků ozimých obilnin a ozimé řepky. Diagnostiku komplexu chorob pat stébel a listových skvrnitostí a chorob ozimé řepky prováděli přizvaní pracovníci Státní rostlinolékařské správy, OBO Brno a další specialisté. Během zpracování výsledků rozborů zemědělci konzultovali s pracovníky firmy BASF i dalšími nezávislými odborníky o ochraně zmíněných rostlin.
„Přesné určení houby má rozhodující vliv na kvalifikované rozhodnutí agronoma. Naši zemědělci se prozatím nenaučili předcházet chorobám a aplikovat fungicidní clonu preventivně a tím prodloužit účinnost přípravku a využít jeho dlouhou dobu účinku. Pěstitel zjistí většinou patogena přímo v porostu v době, kdy se typické nekrotické skvrny nedají přehlédnout pouhým okem a pak už jen hasí požár. Jak tomu předejít a odborně zvolit pravou fungicidní ochranu a ve správnou dobu? Tomu může posloužit včasná diagnostika,“ uvedl při této akci Ing. Michael Bajgar z firmy BASF.
Vzorky porostů ukázaly stav napadení
Včasná diagnostika chorob pat stébel se podle Bajgara provádí metodou barvení mycelia, především přímým mikroskopickým vyšetřením příslušné houby. Vzorky porostů z konce března ukázaly aktuální stav napadení chorob pat stébel a byly vyšetřeny i na výskyt padlí, braničnatek a rzí. Znovu se opakovala situace, která nastala v roce 2002, kdy braničnatka pšeničná byla nejčastěji nalezeným patogenem na pšenici ozimé. „Tehdy jsme v rámci konání výstavy Techagro prohlédli 432 vzorků pšenice. Pseudocercosporellla herpotrichoiides se vyskytovala v 4,9 % vzorků, Rhizoctonia spp. v 17,8 % a Fusarium spp. v 19,40 %. Listové choroby byly překvapivě ve velkém výskytu, braničnatka pšeničná ve 32,6 %, rez pšeničná v 4,6 % a padlí travní v 16,4 %,“ upřesnil ing. Bajgar.
Faktory pro výskyt chorob
Podle odborníků BASF se dispoziční faktory podporující výskyt chorob našly v letošním roce téměř v každém podniku. Šlo například o nedodržování osevního postupu, minimalizaci zpracování půdy, velké množství nerozložených posklizňových zbytků, husté porosty s náchylnými odrůdami a příznivé klimatické podmínky s vlhkým a chladným jarem. To odůvodňuje skutečnost, že v 600 vzorcích ozimé pšenice bylo 52,86 % napadení chorobou, v 96 vzorcích ozimého ječmene 66,6 % napadení,v 14 vzorcích žita 35,7 % napadení, v deseti vzorcích tritikale 50 % napadení a ve 45 vzorcích řepky ozimé 77,7 % napadení.
Zajímavý je ta skutečnost, že při rozboru vzorků se vždy vyskytl více než jeden patogen. Vedle pravého stéblolamu byla na rostlinách současně například zmiňovaná braničnatka pšeničná.
Nejčastější choroby v pšenici
„V letošním roce se na pšenici ozimé vyskytovaly choroby pata stébel Pseudocercosporela herpotrichoides v 1,3 % přinesených vzorků, Rhizoctonium spp. v 24,3 % a Fusarium spp. v 2,7 %. Choroby listové představovaly braničnatku pšeničnou v 21,8 %, padlí v 10 %. Ozimý ječmen byl více poškozen mrazem a u řady vzorků bylo podezření na jarní infekci virové zakrslosti. Pseucercosporella herpotrichchoides měla stoupajicí výskyt v 2,1 %, Fusarium spp. v 2,1 % a Fusarium nivale v 6,2%. Nejvíce se našlo Rhizoctonia spp. v 33,3 %. Při tomto nálezu musíme zdůraznit, že v současné době neexistuje účinná chemická ochrana proti Rhizoctonia spp. a účinnost proti houbám rodu Fusarium je omezená. Listové choroby byly obohaceny o výskyt Rynchosporium spp. v 4,8 %, Ascochyta v 3,6 % a padlí travní v 13,1 %.
Ozimá řepka byla poškozena mrazem a ve 48,7 % vzorků byla na listech zjištěna Phoma lingam,“ shrnul výsledky Ing. Bajgar. Poukázal na to, že díky vyhodnoceným výsledkům si každý návštěvník akce mohl udělat jasný obrázek o porostu. Zjistil, jak například daná odrůda přezimovala nebo jakou roli sehrála předplodina.
Doporučení chemické ochrany
Kromě protokolu s výsledkem diagnózy si pěstitelé z akce odnesli i konkrétní doporučení chemické ochrany. K dobře odnoženým porostům a množitelským porostům ozimé pšenice zástupci firmy BASF doporučili ošetření přípravkem Juwel Top v dávce 0,8 l/ha. Tento přípravek má široký záběr proti listovým skvrnitostem a velmi dobrý účinek proti fuzáriím a pravému stéblolamu s velmi dlouhou dobou účinku.
Ve své přednášce ing. Bajgar hovořil nejen o aktuálních zásazích, ale i o celém systému fungicidního ochrany obilnin. Uvedl, že přínosné je každé ošetření. I u odolných odrůd totiž zvyšuje fungicid výnos o 15 %, u méně odolných odrůd ještě mnohem více. Doporučil proto systém dvou až třech fungicidních zásahů. Pro druhé ošetření jmenoval fungicid Tango Super. Pro případné třetí ošetření, jež má za cíl především ochránit rostliny před klasovými chorobami, doporučil Carambu. Upozornil však na správné načasování tohoto zásahu. Ošetření se nesmí uspěchat, musí totiž ochránit porosty až do sklizně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *