Den s novými odrůdami a hybridy

Nové odrůdy řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene ozimého či tritikale si mohli prohlédnout návštěvníci polního dne v Rostěnich u Vyškova. Ti si po krátkém představení tří pořádajících společností nejprve prohlédli demonstrační porosty řepky ozimé. Vedle známých a v praxi zavedených odrůd firmy OleoBras byly představeny i tři novinky registrované v letošním roce, 2 hybridy a 1 linie. Po řepce přišla na řadu prohlídka porostů obilovin, kde se novinkami také nešetřilo.

Polní den v Rostěnicích organizovaly společnosti Saaten-Union, OleoBras s.r.o., Elita Semenářská, a. s.,.Komentáře k jednotlivým porostům, založených na pozemcích firem Rostěnice, a. s., a ZEMO, s. r. o., Bohaté Málkovice, podali návštěvníkům zástupci jednotlivých osivářsko šlechtitelských firem. Nešetřili přitom zajímavými informacemi a poznatky.

Řepka ozimá Sortiment hybridních odrůd řepky společnosti OleoBras v letošním roce rozšířili tři mimořádně výkonné hybridy – Hornet, Sitro a Rohan.
Polopozdní hybrid Hornet je středně vysokého vzrůstu s rychlým podzimním vývojem, výborným přezimováním a velmi dobrým zdravotním stavem. Podle product managera Bc. Pavla Stárka ze společnosti OleoBras, je vysoce plastickým hybridem vhodným pro pěstování v rozdílných agroekologických podmínkách, přičemž mu vyhovují i pozdní termíny setí. Mezi polopozdní a taktéž vysoce plastické materiály patří vitální a robustní hybrid Sitro disponující vysokou výnosností. V letech 2005 až 2007 se stal nejvýnosnějším materiálem registračního zkoušení ÚKZÚZ.
Sortiment středně ranných hybridů obohatila novinka Rohan patřící do nové generace MSL hybridů, která se vyznačuje velmi vysokým výnosem semen a oleje z hektaru. Tyto rostliny tvoří nízký až středně vysoký kompaktní porost s vynikající odolností proti poléhání.
Čtvrtou novinkou představenou na polním dnu v Rostěnicích byla univerzální středně raná liniová odrůda Asgard, která se podle Bc. Stárka vyznačuje vysokým výnosem semen a oleje ve všech oblastech pěstování. Její olej je navíc vysoce kvalitní a má velmi nízký obsah glukosinolátů. Vedle velmi dobré odolnosti vůči poléhání mají rostliny i dobrý zdravotní stav a vysokou odolnost k vyzimování.
Na demonstračním pozemku však mohli návštěvníci polního dne vidět i v praxi zavedené odrůdy řepky. Nechyběla například nejprodávanější liniová odrůda od OleoBras – odrůda Baros nebo nejprodávanější hybrid v ČR – hybrid Baldur. Pozornosti neušla také například novinka loňského roku, odrůda Petra, jež je jedním z nejzdravějších materiálů nebo specialista do přísuškových oblastí, hybrid Vectra.

Ozimá pšenice V druhé polovině programu polního dne byla naplánována prohlídka porostů obilnin, kde byly nejprve představeny odrůdy ozimé pšenice. Společnost Saaten-Union představila například novou středně ranou až polopozdní mrazuvzdornou odrůdou Mulan, která se vyznačuje dobrým zdravotním stavem a špičkovým výnosem zrna v pekařské kvalitě A. „Jde o mimořádně plastickou odrůdu s dobrou odolností proti poléhání, vyšší odnožovací schopností a vyváženou odolností vůči všem významným chorobám ozimé pšenice,“ upřesnil produktový manager Saaten-Union Ing. Luděk Novotný a dodal, že se také velmi dobře vyrovnává s přísušky v závěru vegetace. Tato plastická odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí pěstování pšenice ozimé. V kvalitě A je také výnosná a v ČR v praxi zavedená odrůda Batis, která tvoří výnos vysokým počtem zrn v klase a vysokou HTZ (běžně přesahuje 55 g). Rostlina je vyššího vzrůstu se střední odnožovací schopností, tvořící typicky dlouhý mohutný klas. Díky velmi dobrému zdravotnímu stavu dosahuje vynikajících výsledků především při extenzivním a polointenzivním pěstování. Je však vhodná i pro pěstování po obilovině.
Velmi vysokým výnosem zrna se vyznačuje také odrůda Biscay, která má kvalitu C. Jediné omezení této odrůdy je nevhodnost do suchých oblastí pěstování. Zato se vyznačuje velmi dobrým zdravotním stavem a vysokým obsahem škrobu ve zrnu.
Jako další byla prezentována jedna z nejmnoženějších odrůd C kvality v České republice, odrůda Dromos , dosahující špičkových výnosů ve všech výrobních oblastech. Kromě toho se pyšní velmi dobrým zdravotním stavem a rovněž velmi vysokým obsahem škrobu v zrnu.

Sortiment raných odrůd pšenice Společnosti Elita Semenářská, a. s., na polním dni v Rostěnicích prezentovala několik raných odrůd pocházejících ze Slovenska, které vynikají zejména suchovzdorností a zimovzdorností. Mezi ty lze zařadit například nejprodávanější odrůdu Alakris (kvalita E), jež je mimořádná díky vysokému obsahu bílkovin v zrnu (až 14,5 procent).
Ing. Antonín Pokorný ze společnosti Elita Semenářská, a. s. představil také tři novinky. První z nich byla velmi raná odrůda s vysokým obsahem lepku a bílkovin IS Karpatia (kvalita E), která dosahuje nejlepších výsledků ve výrobní oblasti kukuřičné a řepařské. Výborným zdravotním stavem se zase pyšní středně raná elitní odrůda Bonaqua. Jak zdůraznil Ing. Pokorný, jde o první odrůdu s obsahem žlutých pigmentů v zrnu, a je tedy možné její využití pro speciální pekárenské účely. Ze sortimentu ozimých pšenic kvality B bylo možné vidět novinku Orgando vyznačující se vysokým výnosem a také dobrým zdravotním stavem.
Návštěvníci polního dne mohli dále posoudit porosty ozimých ječmenů. Vedle zaběhlých odrůd, jako jsou Amarena, Merlot, Traminer a Reni ,byl představen letos registrovaný dvouřadý ozimý ječmen Babette vyznačující se velmi dobrými sladovnickými vlastnostmi, a novinka loňského roku šestiřadý ječmen Laverda disponující velmi vysokým výnosem zrna s vysokou HTZ a velmi vysokým podílem předního zrna. Předností odrůdy Laverda je i ranost a vhodnost do přísudkových lokalit. Nová odrůda přibyla také do sortimentu nabízených osiv ozimého tritikale. Je jí plastická odrůda pšeničného typu Hortenso nabízející pěstiteli špičkový výnos, vynikající zdravotní stav a vysokou odolností vůči poléhání.

První áčkový hybrid na světě Zastoupení na pozemku měly i hybridní pšenice. Nechyběl například průkopník Hybnos1 dosahující vynikajících výsledků ve kvalitě C. Jak upozornil Ing. Novotný, hybridní pšenice se od liniových odrůd liší zejména mohutnějším kořenovým systémem, mimořádnou odnožovací schopností, vyšší výkonností a širší listovou plochou. Hybnos1 navíc vykazuje, vysokou HTZ a vysokou stresovou toleranci. Dále upozornil na to, že hybridní pšenice využívají vysoké dávky dusíku. Při hnojení dusíkem by se tedy nemělo opomenout na známé: 20 – 25 kg dusíku na jednu tunu produkce. Žhavou novinkou mezi hybridy v áčkové kvalitě (a zároveň první na světě) je hybrid Hymack. Jak komentátor řekl,, u této odrůdy se po mnoha letech výzkumu podařilo prolomit negativní korelaci mezi výnosem (až 10 tun na hektar) a kvalitou, zejména obsahem dusíkatých látek. Do skupiny hybridních pšenic patří také ranější hybrid Hybred kvality B a rovněž Perceval kvality B, který je také vhodný pro pěstování v přísuškových oblastech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *