Den agronomů poradil aktuální opatření

Jaké hnojivo právě teď použít, jak vyřešit možné problémy ochrany rostlin, jak se připravit na platnost nitrátové směrnice? Odpovědi na tyto otázky přinesl Den agronomů uspořádaný v Zemědělském obchodním družstvu Vilémov. Ačkoliv bývá součástí této již tradiční akce také prohlídka porostů, stejně jako i na předešlých letošních akcích se neuskutečnila. Důvody jistě není třeba vysvětlovat – nepříznivé počasí a zatím jen nevýrazný pokrok ve vývoji porostů.

Jak na úvod setkání uvedl předseda Zemědělského obchodního družstva Vilémov Josef Jelínek, i v tomto podniku, jež obhospodařuje na Havlíčkobrodsku asi 4200 hektarů zemědělské půdy, nemohou být zatím s vývojem letošní sezóny spokojení. Asi 30 % porostů ozimých plodin špatně přezimovalo. Kromě toho se nepodařilo zasít jejich předpokládanou výměru. Posledním dnem, kdy se zde mohlo sít, byl totiž 3. říjen. Proto bude letos ve Vilémově jarní pšenici a jarnímu ječmeni patřit nezvykle velká výměra – asi 1000 hektarů. Na rozdíl od mnohých pěstitelů však neměli ve Vilémově problém sehnat dostatek kvalitních osiv. Podle Josefa Jelínka je to díky dobrým a stabilním vztahům s osivářskými firmami. Svědčí o tom i fakt, že kromě Dne agronomů se zde pravidelně koná polní den zaměřený na odrůdy obilnin, jsou zde k vidění i odrůdové pokusy s řepkou realizované ve spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin.
V ZOD Vilémov je celá výměra orné půdy, což je asi 3750 hektarů, obhospodařována technologií mělkého zpracování půdy. K jejím příznivcům se zdejší podnik patří již od roku 1996.
ZOD Vilémov se kromě rostlinné výroby, která je však podle slov předsedy pro ekonomiku podniku rozhodující, zabývá i poměrně rozsáhlou živočišnou výrobou. Chovají zde 600 holštýnských krav, 250 prasnic, produkují plemenné prasničky a kance, mají vlastní jatka atd., a proto si šéf podniku ani na akci určené především agronomů nemohl nepostesknout nad současnými výkupními cenami vepřového masa.
Hlavní část programu však 8. dubna ve Vilémově naplnili odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni či pracovníci společnosti Monsanto, jež spolu z místním zemědělským podnikem a havlíčkobrodskou Zemědělskou agenturou MZe ČR akci pořádali. Přizvali však i kolegy s dalších organizací. O jejich referátech budeme informovat v některém z budoucích čísel časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *