28.08.2017 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Definitivně zasáhne už na podzim

Velmi důležitým a nezastupitelným prvkem pěstebních technologií obilnin je herbicidní ochrana. Jejím účelem je potlačení negativních konkurenčních vlivů plevelů na kulturní plodinu, optimalizace výnosu a zajištění kvalitní produkce.

V posledních několika letech se v České republice setkáváme spíše s mírným průběhem zimy. Podmínky mírné zimy jsou velmi vhodné pro postupné vzcházení ozimých i efemérních plevelů (vzcházející na podzim, během zimy nebo brzy na jaře), bohužel i velmi vhodné pro jejich vysoké konkurenční působení ke kulturní plodině. Faktor mírné vlhké zimy v případě vysoké zásoby semen plevelných rostlin v půdním profilu společně s minimalizací zvyšuje riziko vysokého zaplevelení a vysoké konkurenceschopnosti vzešlých plevelů. V mírné zimě může být vitalita plevelů vyšší ve srovnání s ozimou obilninou. Škodlivost plevelů spočívá v jejich konkurenci s kulturní plodinou o světlo a živiny, v sušším období také o vodu. Navíc plevele zahušťují porosty a podporují tak rozvoj houbových chorob.

Ponechání herbicidního ošetření na pozemcích ohrožených vysokým zaplevelením na jarní období je z výše popsaných důvodů naprosto nevhodným postupem. Pokles výnosů způsobený přítomností plevelů může v případě absence ochranných opatření dosáhnout až 100 % v závislosti na konkurenčních schopnostech jednotlivých druhů obilnin.

Včasná aplikace herbicidů zajišťuje jistotu dobrých podmínek pro růst a vývoj kulturní plodiny a minimalizaci negativních dopadů konkurenčních vlivů přítomných plevelů. Výborným řešením pro včasnou regulaci plevelů je herbicid Defi Evo z portfolia společnosti Syngenta.

Defi Evo obsahuje dvě účinné látky

Defi Evo je kombinovaný herbicid, který obsahuje dvě účinné látky s rozdílným mechanismem účinku – prosulfokarb (667 g/l) a diflufenikan (14 g/l).

Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků, kořenů a přes hypokotyl plevelů, v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk.

Diflufenikan je inhibitor biosyntézy karotenoidů v chloroplastech – blokuje tvorbu chlorofylu a vyvolává typické symptomy vybělení rostlinných pletiv a následně dochází k jejich odumírání v průběhu několika málo týdnů. Diflufenikan je přijímán převážně z půdního prostředí. Po aplikaci se na povrchu půdy vytváří herbicidní film, účinná látka proniká do svrchních vrstev půdy a přichází do kontaktu s klíčícími i vzešlými rostlinami. Příjem účinné látky je z určité míry zajištěn také přes listová pletiva plevelů – hypokotyl a děložní listy.

Herbicid Defi Evo je registrován do všech ozimých obilnin – do pšenice, ječmene, žita, ovsa a tritikale, proti jednoděložným jednoletým plevelům a dvouděložným jednoletým plevelům.

Účinnost Defi Evo a aplikace

Z jednoletých plevelů vykazuje Defi Evo výbornou účinnost proti chundelce metlici včetně rezistentní populace a dalším trávovitým plevelům, jako jsou například lipnice roční a jílky, a dobrou účinnost proti psárce polní. Z tohoto důvodu je velmi vhodný pro použití v antirezistentních strategiích. Z dvouděložných plevelů působí proti plevelům, jako jsou ptačinec prostřední, hluchavky, rozrazily, svízel přítula, výdrol řep­ky, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, violka rolní, úhorník mnohodílný, mák vlčí, heřmánkovité plevele a chrpa modrák (tabulka).

Defi Evo je určen pro preemergentní nebo postemergentní aplikace do růstové fáze BBCH 13. Doporučená dávka pro aplikaci Defi Evo je 3 l/ha, u obtížně hubitelných plevelů nebo při vysoké intenzitě zaplevelení je možné dávku zvýšit až na 4 l/ha.

To, že je Defi Evo opravdu silný a kvalitní herbicid, dokazují výsledky pokusů prováděných napříč Českou republikou – četné výsledky potvrzují vynikající účinnost herbicidu Defi Evo proti širokému spektru dvouděložných a jednoděložných plevelů.

Vysoká efektivita herbicidní ochrany

Podzimní aplikace herbicidů u ozimých obilnin se jeví jako nejvíce efektivní, a to nejen z ekonomického hlediska, ale také z hlediska konkurenčních vlivů. Výborným způsobem, jak zajistit vysokou efektivitu herbicidní ochrany a zamezit ztrátám na výnosu a kvalitě produkce, je provést včasnou regulaci plevelů právě v podzimním období.

Herbicid Defi Evo výborně ochrání porosty obilnin před konkurenčním vlivem plevelů už na podzim a zajistí tak optimální podmínky pro založení porostu a tvorbu výnosotvorných parametrů. Díky jeho skvělé účinnosti proti jednoděložným i dvouděložným plevelům zajistí nejen čistý porost až do sklizně, ale také významnou pozitivní výnosovou bilanci (graf).

Účinnost herbicidu Defi Evo na jednotlivé plevelné druhy

Plevelný druh  Latinský název plevele  Účinnost
3 l/ha 4 l/ha
Chundelka metlice Apera spica-venti ++++ ++++
Lipnice roční Poa annua +++ ++++
Psárka polní Alopecurus myosuroides ++ ++
Jílky Lolium spp. +++ +++
Heřmánky Matricaria spp. +++ +++
Hluchavky Lamium spp. ++++ ++++
Chrpa modrák Centaurea cyanus +++ ++++
Kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris ++++ ++++
Mák vlčí Papaver rhoeas ++ ++
Penízek rolní Thlaspi arvense +++ +++
Pomněnka rolní Myosotis arvensis ++++ ++++
Ptačinec žabinec Stellaria media +++ ++++
Rozrazil perský Veronica persica +++ ++++
Svízel přítula Galium aparine +++ +++
Úhorník mhohodílný Descurainia sophia +++ ++++
Violka rolní Viola arvensis +++ ++++
Výdrol řepky   +++ ++++

Účinnost:  ++++ specialista (>90 %), +++ velmi dobrá (80–90 %), ++ dobrá (60–80 %)

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

Syngenta Czech s. r. o.

 

Foto:

Srovnání variant – vlevo neošetřená kontrola, vpravo varianta po aplikaci herbicidu Defi Evo (Trutnov, rok 2016)                 

Pohled do porostu – účinnost herbicidu Defi Evo – květen, rok 2017, Troubsko (horní část: neošetřená kontrola, dolní část: varianty ošetřené herbicidem Defi Evo), poznámka: T1 = BBCH 11, T2 = BBCH 12 (14 dnů po aplikaci T1)         

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down