Defi Evo – zásah proti plevelům

Herbicidní ochrana obilnin patří bezesporu k nejdůležitějším agrotechnickým opatřením prováděným za účelem optimalizace výnosu a zajištění kvalitní produkce. Včasná aplikace herbicidů zajišťuje jistotu dobrých podmínek pro růst a vývoj kulturní plodiny a minimalizaci negativních dopadů konkurenčních vlivů přítomných plevelů.

Výborným řešením pro včasnou regulaci plevelů je herbicid z portfolia společnosti Syngenta Defi Evo, dostupný pro vaše použití už od podzimu 2016.

Defi Evo je kombinovaný herbicid obsahující dvě účinné látky s rozdílným mechanismem účinku – prosulfokarb (667 g/l) a diflufenikan (14 g/l). Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků, kořenů a přes hypokotyl plevelů, v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Diflufenikan je inhibitor biosyntézy karotenoidů v chloroplastech – blokuje tvorbu chlorofylu a vyvolává typické symptomy vybělení rostlinných pletiv a následně dochází k jejich odumírání v průběhu několika málo týdnů. Diflufenikan je přijímán převážně z půdního prostředí. Po aplikaci se na povrchu půdy vytváří herbicidní film, účinná látka proniká do svrchních vrstev půdy a přichází do kontaktu s klíčícími i vzešlými rostlinami. Příjem účinné látky je z určité míry zajištěn také přes listová pletiva plevelů – hypokotyl a děložní listy.

Herbicid Defi Evo je registrován do všech ozimých obilnin – do pšenice, ječmene, žita, ovsa a tritikale, proti jednoděložným jednoletým plevelům a dvouděložným jednoletým plevelům. Z jednoletých plevelů vykazuje Defi Evo výbornou účinnost proti chundelce metlici včetně rezistentní populace a dalším trávovitým plevelům, jako jsou například lipnice roční a jílky, a dobrou účinnost proti psárce polní. Z tohoto důvodu je velmi vhodný pro použití v antirezistentních strategiích. Z dvouděložných plevelů působí proti plevelům, jako je ptačinec prostřední, hluchavky, rozrazily, svízel přítula, výdrol řepky, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, violka rolní, mák vlčí, heřmánkovité plevele a chrpa modrák (tabulka).

Defi Evo je určen pro preemergentní nebo postemergentní aplikace do růstové fáze BBCH 13. Doporučená dávka pro aplikaci Defi Evo je 3 l/ha, u obtížně hubitelných plevelů, při vysoké intenzitě zaplevelení je možné dávku zvýšit až na 4 l/ha.

Že je Defi Evo opravdu silný a kvalitní herbicid, dokazují výsledky pokusů prováděných napříč Českou republikou – četné výsledky potvrzují vynikající účinnost herbicidu Defi Evo proti širokému spektru dvouděložných a jednoděložných plevelů. Pozitivní ohlasy z řad našich zákazníků tento fakt ještě umocňují.

Mírné zimy, které jsou zejména v posledních letech pro Českou republiku charakteristické, jsou velmi vhodné pro postupné vzcházení ozimých i efemérních plevelů (vzcházejí na podzim, během zimy nebo brzy na jaře), bohužel i velmi vhodné pro jejich vysoké konkurenční působení ke kulturní plodině. Faktor mírné vlhké zimy v případě vysoké zásoby semen plevelných rostlin v půdním profilu, společně s minimalizací, zvyšuje riziko zaplevelení a vysoké konkurenceschopnosti vzešlých plevelů. V mírné zimě může být vitalita plevelů vyšší ve srovnání s ozimou obilninou. Škodlivost plevelů spočívá v jejich konkurenci s kulturní plodinou o světlo a živiny, v sušším období také o vodu. Navíc plevele zahušťují porosty a podporují tak rozvoj houbových chorob.

Ponechání herbicidního ošetření na pozemcích ohrožených vysokým zaplevelením na jarní období je z výše popsaných důvodů naprosto nevhodným postupem. Pokles výnosů, způsobený přítomností plevelů, může v případě absence ochranných opatření dosáhnout až 100 % v závislosti na konkurenční schopnosti jednotlivých druhů obilnin.

Podzimní aplikace herbicidů u ozimých obilnin se jeví jako nejvíce efektivní, a to nejen z hlediska ekonomického, ale také z hlediska konkurenčních vlivů. Výborným způsobem, jak zajistit vysokou efektivitu herbicidní ochrany a zamezit ztrátám na výnose a kvalitě produkce, je provést včasnou regulaci plevelů právě v podzimním období. Herbicid Defi Evo výborně ochrání vaše porosty obilnin před konkurenčním vlivem plevelů už na podzim, a zajistí tak optimální podmínky pro založení porostu a tvorbu výnosotvorných parametrů. Díky své skvělé účinnosti proti jednoděložným i dvouděložným plevelům vám zajistí nejen čistý porost až do sklizně, ale také významnou pozitivní výnosovou bilanci (graf). ❊

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.,

Syngenta Czech s. r. o

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down