Defi Evo si hravě poradí s dvouděložnými pleveli, rezistentní chundelkou i ostatními trávovitými pleveli

Včasná regulace plevelů po zasetí ozimů je nezbytnou součástí pěstební technologie. Plevele vyskytující se v ozimých obilninách konkurují už od časného podzimu, v podstatě ihned v průběhu vzcházení a zakládání porostů. Proto je včasná podzimní regulace plevelů velmi potřebná a mnohem vhodnější, efektivnější a ekonomicky přínosnější než jarní herbicidní zásah. Průběh posledních několika velmi mírných zim, kdy plevele mohou vegetovat prakticky celou zimu, potřebu podzimní regulace plevelů ještě umocňuje.

Ačkoliv patří ozimé obilniny mezi plodiny s vysokou schopností plevele potlačovat, tato jejich vlastnost se projeví až v pozdějších fázích vegetace. Po zasetí jsou porosty (a to nejen ty časně seté) vystaveny vysokému konkurenčnímu tlaku plevelů. A právě v tomto období potřebují určitý čas k optimálnímu zapojení. Pokud v tomto velmi krátkém období plevele neodstraníme, mohou být porosty ozimů právě konkurenčním působením plevelů negativně ovlivněny.

Aplikace herbicidů v průběhu vzcházení eliminuje negativní konkurenční působení plevelů a zajistí dobré podmínky pro optimální rozvoj porostů ozimů.


Po zasetí porosty čelí velkému tlaku plevelů.


Defi Evo a jeho dvě složky

Pro časnou podzimní regulaci plevelů v ozimých obilninách se výborně hodí náš dvousložkový herbicid Defi Evo. Je tvořen dvěma účinnými látkami s rozdílným mechanismem účinku (prosulfocarb a diflufenican). Rozdílný mechanismus působení zajišťuje optimální efekt na plevelné rostliny – obě zmíněné účinné látky se navzájem doplňují jak v mechanismu příjmu účinných látek plevelnou rostlinou, tak v účinku. Příjem účinných látek je u Defi Evo zajištěn přes půdu (převažuje u diflufenicanu) a také přes hypokotyl vzcházejících plevelů (převažuje u ú.l. prosulfocarb). Navíc Defi Evo díky obsahu účinné látky diflufenican disponuje dlouhodobým působením na nově vzcházející plevele.

Díky těmto parametrům Defi Evo hravě zajistí eliminaci všech významných ozimých dvouděložných plevelů, chundelky metlice včetně rezistentních populací. Velmi dobře reguluje také ostatní trávovité plevele jako například lipnici roční, jílky a psárku polní.


Defi Evo eliminuje ozimé dvouděložné plevele.


Defi Evo – jednoduché a efektivní použití ve všech ozimých obilninách, široké spektrum účinku

Výhodou herbicidu Defi Evo je jeho registrace a možnost použití ve všech ozimých obilninách – v pšenici, ječmeni, žitě, ovsu i triticale. Další velkou výhodou je široké spektrum účinku – spolehlivě reguluje jednoděložné jednoleté i dvouděložné jednoleté plevele.

Defi Evo je určen pro preemergentní nebo postemergentní aplikaci do růstové fáze BBCH 13. Doporučená dávka pro aplikaci Defi Evo je 3 l/ha, u obtížně hubitelných plevelů nebo při vysoké intenzitě zaplevelení je možné dávku zvýšit až na 4 l/ha.

Účinnost na dvouděložné plevele

Z dvouděložných plevelů působí proti plevelům, jako jsou ptačinec prostřední, hluchavky, rozrazily, svízel přítula, výdrol řepky, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, violka rolní, úhorník mnohodílný, zemědým lékařský, mák vlčí, heřmánky, kakosty. V případě silného výskytu heřmánkovitých plevelů, máku, chrpy nebo výdrolu řepky můžeme posílit jeho účinek použitím tank-mix kombinace s herbicidem obsahujícím ú.l. chlorsulfuron v dávce 5–7 g/ha.

Účinnost na trávovité plevele, využití herbicidu Defi Evo v antirezistentních strategiích

Z jednoděložných plevelů vykazuje Defi Evo výbornou účinnost zejména proti chundelce metlici, a to včetně jejích rezistentních populací vůči širokému spektru skupin účinných látek (ALS inhibitory, PSII inhibitory atd.).

Díky těmto vlastnostem je Defi Evo významným produktem doporučovaným pro použití v antirezistentních strategiích. Tato vlastnost je dána právě obsahem dvou účinných látek s rozdílným mechanismem účinku. Ani u jedné z obsažených účinných látek nebyl v České republice ani na Slovensku prokázán vznik rezistence u populací chundelky, proto je jeho využití bezpečnou a spolehlivou volbou především na pozemcích, na kterých již byly zjištěny problémy při regulaci chundelky například při použití ALS inhibitorů (sulfonylmočoviny, trialzolové pyrimidiny).


Vhodné pro antirezistentní strategie.


V případě, že problém s výskytem rezistentních populací přetrvává (např. z důvodu velké zásoby semen chundelky metlice v půdním profilu nebo jejímu etapovitému vzcházení v průběhu mírné zimy), je vhodné antirezistentní strategii doplnit použitím herbicidu Axial Plus nebo Avoxa v jarním období. Důležité je střídání herbicidních účinných látek v jednotlivých sezonách.

Jak již bylo řečeno, Defi Evo umí také regulovat další trávovité plevele, jako jsou například lipnice roční nebo jílky. Zde se míra účinnost pohybuje na úrovni 90–100 % u lipnice roční a 80–90 % u jílků.

Jak na regulaci psárky polní

Výsledky našich pokusů potvrzují, že Defi Evo hraje významnou roli také při regulaci psárky polní.

Psárka polní má vysokou konkurenční schopnost a v porostech ozimých obilnin dokáže při vysokém zaplevelení způsobit značné výnosové ztráty. Psárka vzchází obvykle již koncem léta a následně v průběhu podzimu, je však možné pozorovat její vzcházení také na jaře a bohužel většinou velmi dobře odolává herbicidním zásahům. Hlavním důvodem vyšší odolnosti je její rychlé vzcházení a dynamika růstu na počátku vegetace anebo také rozvleklé vzcházení. Z tohoto důvodu je ideální regulovat psárku polní už v podzimním období a počítat s dočištěním porostu na jaře.

Herbicid Defi Evo se osvědčil zejména v lokalitách s prokázaným výskytem rezistentních populací chundelky metlice vůči ALS inhibitorům.

Skvělou účinnost herbicidu Defi Evo proti širokému spektru dvouděložných plevelů a chundelky metlice včetně jejích populací rezistentních vůči ALS inhibitorům demonstrují také dlouhodobé výsledky pokusů prováděných v letech 2016–2019 v ČR (grafy 1, 2), foto 1, 2, 3. Ve všech pokusných lokalitách byla u chundelky metlice laboratorním testováním potvrzena rezistence vůči ALS inhibitorům. Defi Evo v kombinaci s ú.l. flufenacet efektivně reguluje psárku polní (graf 3), foto 4, 5.

Graf 1 – průměrná účinnost (%) Defi Evo po aplikaci v BBCH 10 (dávka 3 l/ha a 4 l/ha), výsledky devíti pokusů realizovaných v ČR v letech 2016–2019

Poznámka: Ostatní dvouděložné plevele v pokusech realizovaných v letech 2016–2019 – průměrná účinnost 100 %:hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, pryšec kolovratec, rozrazil perský, rozrazil břečťanolistý, violka rolní, zemědým lékařský, hořčice rolní, výdrol řepky

Graf 2 – průměrná účinnost (%) Defi Evo po aplikaci v BBCH 12-13 (dávka 3 l/ha a 4 l/ha), výsledky devíti pokusů realizovaných v ČR v letech 2016–2019

Poznámka: Ostatní dvouděložné plevele v pokusech realizovaných v letech 2016–2019 – průměrná účinnost 100 %: hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, pryšec kolovratec, rozrazil perský, rozrazil břečťanolistý, svízel přítula, violka rolní, zemědým lékařský, hořčice rolní, výdrol řepky

Graf 3 – průměrná účinnost (%) Defi Evo + TM s ú.l. flufenacet na psárku polní, 2 pokusy realizované v ČR, sezona 2018/2019

Poznámka: Flufenacet 508.8 g/l; standard: pendimethalin 300 g/l + flufenacet 60 g/l

Foto 1: Vlevo Defi Evo 3 l/ha, vpravo neošetřená kontrola

Foto 2: Defi Evo 3 l/ha

Foto 3: kontrola

Foto 4: Zaplevelení psárkou rolní a dvouděložnými pleveli na kontrolní variantě, Kroměříž, foto 20. 5. 2019

Foto 5: Varianta ošetření: CPOST aplikace Defi Evo 2,5 l/ha + flufenacet 0,5 l/ha, Kroměříž, foto 20. 5. 2019

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta CZ*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down