Další krok v ochraně proti houbovým chorobám

Optimálně zvolená kombinace vhodného azolu s výkonným strobilurinem zabezpečující dlouhodobou účinnost, preventivní, kurativní a eradikativní působení na houbové choroby – tak lze stručně shrnout nejdůležitější přednosti přípravku Sfera 267,5 EC, nového moderního fungicidu s širokým spektrem účinnosti. Krátce po jeho registraci do pšenice a ječmene, která se uskutečnila začátkem března, jej na tiskové konferenci představili novinářům zástupci firmy Bayer CropScience.

Vývoj jde úspěšně kupředu

Ve více než 120 zemích po celém světě nabízí společnost Bayer CropScience své přípravky na ochranu rostlin. Zabezpečit náročné požadavky tak širokého trhu není vůbec jednoduché. Nutností jsou velké investice do vývoje nových produktů. Ty vznikají nejen v rozsáhlém a moderně vybaveném vývojovém centru v německém Monheimu, ale i na dalších výzkumných pracovištích firmy, například v Lyonu ve Francii nebo v belgickém Gentu.
Částka plánovaná ve společnosti Bayer na výzkum a vývoj v letošním roce je 2,3 mld. eur. Z ní připadne na sekce Bayer HealthCare a Bayer CropScience 85 %, a tak je pravděpodobné, že budou na světový trh s přípravky na ochranu rostlin opět uvedeny novinky. V posledních letech byly každoročně dvě až tři.
Ani Česká republika nezůstává v nabídce kvalitních moderních produktů ošizena. Připomeňme jen některé z posledních let. Bez Horizonu, fungicidu s morforegulačním účinkem, si většina našich agronomů už nedokáže představit pěstování řepky. Tento přípravek je u nás také registrován proti fuzariózám obilnin, kde se velmi dobře uplatňuje. Za zmínku určitě stojí Falcon, fungicid se třemi účinnými látkami, specialista na padlí a jiné houbové choroby obilnin se stop efektem. Attribut zase znamená cenově přijatelný zásah v ozimé pšenici proti plevelným travám s vynikajícím účinkem.
Loni dostali příležitost používat nové produkty firmy Bayer CropScience naši pěstitelé cukrovky (Betanal expert) a kukuřice (MaisTer, herbicid s nejširším spektrem účinnosti). A konečně nelze opomenout systemicky působící insekticid Calypso, který loni doplnil řadu již získaných ocenění Zlatým klasem na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Sfera pro výnos a kvalitu obilnin

Dvě základní složky, ze kterých se fungicid Sfera skládá, jsou trifloxystrobin a cyproconazole. První z nich se velmi rychle váže na voskovou vrstvu na listech rostlin. Tím je fixována, takže její účinek je nezávislý na teplotě a intenzitě slunečního záření a látka se nesmývá deštěm. Její translaminární pohyb v mezibuněčných prostorách je pozvolný, což zajišťuje dlouhodobé působení. Cyproconazole patří mezi nejvýkonnější azoly s velmi rychlým pronikáním do pletiv. Jeho účinek je výrazně kurativní, akropetálně je rozváděn i do nových přírůstků.
Přípravek Sfera je v dávce 0,6 – 1 l/ha registrován do ozimé i jarní pšenice a jarního i ozimého ječmene proti padlí travnímu, rzím, braničnatce plevové a pšeničné, helmintosporióze pšenice a hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti ječmene. Přes toto široké spektrum účinku upozornil Ing. Oto Ilčík na několik momentů, na než by pěstitelé při používání Sfery neměli zapomínat. Stejně jako u všech pesticidů platí, že se ochrana rostlin řídí podle konkrétní situace. Na zřetel je třeba vzít především infekční tlak choroby, odolnost či náchylnost pěstované odrůdy, intenzitu pěstování (předpokládaný výnos) a celkový plán chemické ochrany.
Přes velmi dobré kurativní působení, které fungicid Sfera má, je vhodné jej aplikovat preventivně nebo ihned, jakmile se napadení příslušnou chorobou objeví. Takto vedený zásah přináší výrazné zvýšení výnosu a kvality a je tudíž rentabilní. Sferu lze použít samostatně nebo ji zařadit do postřikového plánu. Při intenzivní pěstování obilnin totiž nebývá jedno ošetření proti houbovým chorobám dostatečné a ochrana se provádí ve dvou nebo dokonce třech přesně načasovaných aplikacích. Za takové situace Sferu vhodně doplní například fungicidy Karben Flo, Falcon 480 EC, Horizon 250 EW nebo Folicur BT 225 EC.

Antirezistentní strategie

Základní informaci o fungicidu Sfera doplnil dr. Ing. Ludvík Tvarůžek ze Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž. Pozornost soustředil mimo jiné na vlastnosti přípravku, které mohou omezovat vznik rezistence patogenů vůči pesticidům.
Za velké nebezpečí současné doby považuje dr. Tvarůžek braničnatku plevovou. Infekce totiž nastupuje již na podzim a dále se rozvíjí během celého vegetačního období. Navíc se tato choroba rychle šíří napříč Evropou a v několika zemích (například ve Velké Británii a Francii) se objevily rezistentní kmeny jejího původce. Je jen otázkou času, kdy tento problém zasáhne i naši republiku.
Základním opatřením proti vzniku rezistence je střídání přípravků, respektive účinných látek s odlišným mechanismem účinku. A v tom právě dr. Tvarůžek vidí pozitivum fungicidu Sfera. Zatímco trifloxystrobin likviduje patogena tím, že brání přenosu elektronů v mitochondriích, tedy omezuje dýchání buněk, cyproconazol inhibuje biosyntézu sterolů.

Těšit se mohou i pěstitelé cukrovky

Účinnost fungicidu Sfera není omezena pouze na obilniny. Jeho účinné látky působí také proti houbovým chorobám cukrovky – cerkosporióze, ramulárii, padlí řepnému a rzím, z nichž zvláště cerkosporióza nabývá v posledních letech na významu a je ji kromě prevence (pěstování odolných odrůd) třeba potlačovat i chemickým ošetřováním porostů.
Proto se společnost Bayer CropScience rozhodla požádat o registraci Sfery i do cukrovky. Zástupci firmy doufají, že registrační řízení bude ukončeno včas a tento nový fungicid budou moci pěstitelé použít už letos. Sfera by tak vhodně doplnila nabídku firmy pro ochranu cukrovky (mořidlo Gaucho a herbicid Betanal Expert) a také listová hnojiva Wuxal, jejichž kombinace se Sferou přináší podle zahraničních zkušeností výrazný efekt.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *