Čtyřiadvacet plodin z jedné farmy

Zajímavostí zemědělské společnosti Kutlíře není jen fakt, že jde o sdružení soukromě hospodařících zemědělců či že je v průčelí statku od roku 1995 umístěna pamětní deska na počest obětem utrpení selského lidu v době kolektivizace půdy. Neméně zajímavá i samotná výroba na této farmě.

Na necelém tisíci hektarů převážně v kolínském regionu Zemědělská společnost Kultíře pěstuje neuvěřitelných 24 druhů polních plodin. Krom téměř kompletní „klasiky“ doplněné o výrobu osiv můžeme v sezóně na polích vidět sóju, čtyři druhy slunečnice, čtyři druhy prosa, lesknici kanárskou, světlici barvířskou, ředkev, čirok, cizrnu atd.
Jak nám řekl Ing. Zdeněk Pánek, jež je pověřený řízením statku, zdejší výroba není pestrá jen co se týče plodin, ale také co se týče odběratelů. Tento fakt a také skutečnost, že většina produkce se prodává již s přidanou hodnotou zaručuje farmě větší stabilitu a samostatnost. Systému okamžitého prodeje po sklizni se zde brání. Původně na statku chovali také hovězí dobytek a prasata. Chov skotu je nyní již zlikvidován, připravuje se alespoň dočasné ukončení chovu prasat. Jedinými zvířaty na farmě tak zanedlouho budou jen daňci. Podle ing. Pánka jsou totiž i katastru této farmy pozemky, jež nejsou pro polní výrobu ideální. Možností je jejich zatravnění nebo chov co nejextenzivnějších zvířat. Deset daňků chovají v Kutlířích druhým rokem a manažer farmy o chovu zatím hovoří jen jako o experimentu.
Ing. Pánek připouští, že tak pestrá výroba je samozřejmě organizačně náročnější, ne však co se týče agrotechniky. Náročnější je především oddělená sklizeň, posklizňová úprava a skladování. Proto zde jednotlivé komodity skladují je velkoobjemových bednách. Této skladovací technologii se přizpůsobuje také nově budovaný sklad. Zde by za čas měla vzniknou i velkoprodejna chovatelských potřeb. Již nyní je převážná část produkce speciálních plodin určena jako krmivo pro okrasné ptactvo. Dosud však byly jednotlivé druhy prodávány jen jednotlivě, ne ve směsích, a ve větších baleních. Zákazníky však byly kromě výrobců směsí a velkoobchodů také drobní chovatelé, kterým v Kultířích prodávají produkci tzv. ze dvora. Pěstování širokého sortimentu pěstovaných plodin se chtějí věnovat nadále a v budoucnu jej chtějí rozšířit i na úkol klasické polní výroby, která nyní zaujímá asi 50 % obhospodařovaných ploch. Ing. Pánek hovoří dokonce i o dalších druzích plodin. Jejich pěstování je sice náročnější, ale právě proto se mu každý podnik nemůže věnovat, a to kutlířské hospodářství vyzdvihuje mezi konkurenty. Také čísla hovoří jasně, jak ing. Pánek prozradil, ekonomické výsledky pěstování speciálních plodin jsou prokazatelně lepší, a to o 5 – 25 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *