Čtvrtinu zrnin znehodnotí plísně

Zhruba 55 miliónů tun obilovin ročně znehodnotí podle celosvětových odhadů plísně a jejich produkty - mykotoxiny. Tyto produkty mikroskopických hub napadnou asi čtvrtinu všech zásob zrnin ve světě. V Česku zatím analýzy potvrdily výskyt 13 napadených partií ze 35 vzorků ječmene a sladu ze sklizně roku 2000 s obsahem deoxynivalenolu (DON). Zjistila to Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny v potravinách.

I když DON nepatří podle zdravotníků zatím k rakovinotvorným látkám, je nutné výskyt mykotoxinů pravidelně sledovat v potravinářských surovinách i výrobcích. Laboratoř dále analyzovala 16 vzorků ječmene a sladu na obsah aflatoxinů a devět vzorků na obsah ochratoxinu A, všechny bez pozitivního nálezu. V souvislosti s globalizací potravinového trhu považují hygienici laboratorní kontrolu za nezbytnou. DON bývá často zjištěn na pšenici, ječmeni, kukuřici, ovsu ale i v seně, na vojtěšce a slunečnici.
Mykotoxiny představují možné riziko pro zdraví zvířat a lidí, včetně ekonomických ztrát v důsledku poškození úrody, znemožnění obchodu, popřípadě i úhynu zvířat. Dosud byla zjištěna struktura více než 300 mykotoxinů, z nich je asi 20 významných i pro lidi. Mezi prokazatelně rakovinotvorné patří aflatoxiny B a G, vyskytující se nejčastěji v obilí, podzemnici olejné a v bavlníkových semenech. Mykotoxiny produkuje 65 z dosud analyzovaných 114 druhů plísní vyskytujících se na potravinách. V našich klimatických podmínkách napadají plodiny zejména plísně rodů Fusarium a Alternaria.
Zpracováno podle zprávy ČTK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *