Čtvrtina porostů řepky s otazníkem

Stav porostů ozimé řepky se v závislosti na lokalitě, tamním vývoji počasí, podzimní agrotechnice a dalších faktorech výrazně liší. Nejinak je tomu i ve středočeském regionu, kde je asi jedna čtvrtina porostů slabých a teprve následující vývoj rozhodne o jejich osudu. Ovšem již nyní je možné předpokládat, že procento zaorávek ozimé řepky bude vyšší než v předchozích letech.

Uvedená fakta zazněla mimo jiné na semináři uspořádaném na konci února Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) v Řisutech na Kladensku. Tato akce byla součástí celé série obdobných seminářů pořádaný svazem tradičně v tomto období po celé České republice.

Předjaří rozhodne
„Asi 40 % porostů řepky ve středočeském regionu je silných, 35 % průměrných, 23 % slabých a 2 % přerostlých,“ zhodnotil stav Ing. Jiří Zeman, zástupce v SPZO daného regionu a dodal, že procento zaorávek bude vyšší než v předchozích letech, přestože teprve vývoj počasí v předjaří rozhodne o dalším vývoji porostů. V posledních třech letech se ve středních Čechách zaorávalo méně než pět procent porostů. Ing. Zeman však připomněl i roky 2003 a 2004, kdy se zaorávalo asi dvacet procent porostů.

Ohlédnutí za těžkým podzimem
Zástupce svazu se při hodnocení aktuálního stavu porostů vrátil i do loňského podzimu. Na řadě míst se totiž pěstitelé potýkali s problémy již při zakládání porostů. Loňské žně se protáhly a tedy ne všude se podařilo zasít řepku v optimálním termínu. Podle Ing. Zemana by datum 28. srpen měl zůstal pro pěstitele řepky doslova modlou. Právě časový tlak na podzimní práce zřejmě přispěl k tomu, že se v regionu při zpravování půdy zvýšilo využívání bezorebných technologií. Současný poměr oraných a neoraných polí pod řepkou je ve středních Čechách 53 : 47. Avšak ani mírné podzimní komplikace neodradily pěstitele pro tento rok i ve středních Čechách zvýšit výměru řepky na 46 tisíc hektarů proti loňským 44 tisícům hektarů.

Přihnojit včas
Prvním, co budou pěstitelé řepky muset řešit, jakmile jim počasí umožní vjet do polí, je výživa porostů. Ing. Pavel Růžek, CSc., z Výzkumného ústav rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, uvedl, že dělat rozbory půdy a zjišťovat zásobu dusíku v půdě je v případě řepky letos na jaře zcela zbytečné. Lze předpokládat, že v půdě „nebude nic“. Proto jednoznačně doporučil co nejdříve a kvalitně přihnojit. Připustil však, že toto doporučení zřejmě narazí na finanční limity podniků.
Pokud půjde vjet do porostů brzy, měla by být podle Ing. Růžka použita hnojiva s amidickou či amonnou formou dusíku, v případě že se začne hnojit později, doporučil hnojiva s dusíkem v ledkové formě (informace v článku v Zemědělci č. 11 na str. 24 – 25). „První dávka dusíku dělá tuny, druhá metráky, třetí kila,“ připomněl známá fakta na závěr svého vystoupení Ing. Růžek.
Výživy rostlin se dotkla také přednáška Ing. Petra Markytána z SPZO, který znovu odrazoval zemědělce od prodeje slámy. Ze srovnání aktuálních vysokých cen jednotlivých živin obsažených ve slámě s výkupní cenou slámy ke spalování je zřejmé, o jak neefektivní postup jde. Pokud slámu prodáváme, pak jen za cenu, která nám uhradí adekvátní nákup živin a zelené hnojení jako náhradu odvezených organických látek.

Kdy investovat do řepky
Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), položil v Řisutech otázku, kdy se vyplatí do řepky investovat. Z jeho přednášky vyplynulo, že při tomto rozhodování je vhodné mimo mnoha dalších faktorů vzít v úvahu také skutečnost, o jakou jde odrůdu. Odrůdy lze totiž rozdělit do dvou skupin – na adaptabilní a stabilní. Odrůdy adaptabilní na intenzivní agrotechniku výrazně reagují, zatímco stabilní méně. Neznamená to však, že odrůdy z jedné či druhé skupiny dosahují vyšších či nižších výnosů. V obou skupinách odrůd jsou zastoupeny výnosově nejúspěšnější i ty méně úspěšné odrůdy. Na základě loňských výsledků pokusů doc. Baranyk do skupiny adaptabilních zařadil například odrůdy Californium, Liprima, Vectra, Radost, Atlantik, do skupiny stabilních Remy, Manitoba, RS Bourbon, Expander či NK Cicero.

Ochrana v řepce nezbytná
Přestože se zřejmě letos budou zemědělci snažit maximálně šetřit, při ochraně řepky proti chorobám a škůdcům to doporučit nelze. Navíc výsledky uplynulých sezón jasně dokládají, že tato opatření jsou ekonomicky efektivní. Ing. Jaromír Šaroun z SPZO hovořil o významu ošetření proti hlízence obecné, jejíž infekční tlak byl loni velmi silný a totéž lze kvůli množství sklerocií v půdě očekávat i letos. „Vývoj roku 2008 potvrdil správnost doporučení ošetřit časně nebo i v období odkvétání než neošetřit vůbec,“ uvedl Ing. Šaroun.
Ačkoli by to mnozí zřejmě neočekávali, letošní zima vyhovovala řadě škůdců. Jak vysvětlil Ing. Jan Kazda, CSc., odborník z ČZU, po třech letos byl normální průběh zimy, který vyhovuje právě středoevropským škůdcům, mezi něž patří i krytonosec řepkový. Ten mohl bez problémů přezimovat, čímž zbytečně nevydával energii. Po oteplení lze proto očekávat jeho nalétnutí na porosty. Bude proto nutné včas ošetřovat. V této souvislost Ing. Kazda varoval před nejčastějšími chybami při insekticidním ošetření porostů. Řada pěstitelů ošetřuje pozdě. Za optimální termín vysledovaný z obvyklého vývoje teplotních křivek se považuje okamžik, kdy v druhé vlně jarního oteplení teplota vzduchu opět stoupne nad 10 oC. Dalšími častými chybami jsou nesprávná volba přípravku, aplikace za nevhodného počasí či použití malého množství vody.

Řepka i letos se ziskem
„Situace na trhu olejnin není zdaleka tak špatná, jako tomu je u řada ostatních zemědělských komodit,“ uvedl v Řisutech Ing. Martin Volf, ředitel SPZO. Přestože ani u řepky není možné počítat s cenami, jaké byly po sklizni v loňském roce, pěstování řepky by podle něj mělo zůstat ziskové. Ing. Volf doufá, že v příštím roce se trh vrátí k běžným ekonomickým pravidlům, to znamená, že u komodit, kterých bude na trhu málo, se bude zvedat cena a naopak. Právě to by mohlo nahrávat slušné ceně řepky, neboť se především ze strany nově vzniklých zpracovatelů biopaliv očekává zvýšení poptávky. Připomeňme, že již v uplynulé sezóně bylo v Evropské unii pro výrobu biopaliv využíváno 60 % produkce řepky.
Indiciemi pro odhad ceny řepky v letošní sezóně jsou informace z burzy MATIF. Ta, jak Ing. Volf informoval, nyní udává cenu řepky na srpen 2009 zhruba na úrovni 8000 Kč/t.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *