Co přinesly polní dny?

„Jak se odrůda vyrovnává se suchem?“ Tato věta byla snad nejčastějším dotazem, který zazněl na letošních polních dnech. A nezáleželo na tom, jak moc byla daná lokalita suchem postižena. Sucho a schopnost odrůdy poskytnout výnos v suchých podmínkách patřily prostě k hlavním tématům diskusí.

Červen patří tradičně přehlídkám polních pokusů obilnin. Mezi pracovní úkoly řada zemědělců pravidelně řadí i cesty na polní dny. Tradiční místa, pravidelné termíny, obvyklý program. Vedle příležitosti obhlédnout „jak to roste jinde“ znamenají tato setkání možnost setkat se s kolegy a známými, u občerstvení probrat aktuální situaci a problémy, které pěstitele trápí. V odborných diskusích se pravidelně opakují podobná témata: účinnost pesticidů, nová technika, zkušenosti s chováním odrůd v konkrétních podmínkách, výkupní ceny zemědělských komodit. Nedostatek srážek, sucho a jeho následky byly obvykle mezi prvními. A míst, která jsou postižena, přibývá.

Možností, které mohou pěstitelé využít v boji se suchem, není mnoho: úprava technologických postupů s cílem šetřit půdní vláhu, využití přípravků zvyšujících vitalitu rostlin a jejich odolnost ke stresu. Výběr vhodné odrůdy, která má genetické předpoklady ve vláhově nepříznivých podmínkách uspět, je základem tohoto boje. Z nabídky firmy B O R mohou pěstitelé vsadit na odrůdy Emilio, Energo, Bernstein a Gordian.

Emilio, Energo – rané kvalitní osinatky

Elitní odrůdy Emilio a Energo pocházejí z rakouského šlechtění, ze šlechtitelské stanice Saatzucht Edelhof. Z této šlechtitelské dílny vzešla řada odrůd, které mají společnou vysokou kvalitu zrna a schopnost uspět v suchých podmínkách. Emilio i Energo mají vyrovnaný zdravotní stav a střední odolnost proti poléhání. Při vyšší intenzitě pěstování je nutno věnovat pozornost aplikaci morforegulátorů. Pro sklizené zrno je charakteristická vysoká a stabilní kvalita, vysoký obsah dusíkatých látek, vysoká objemová hmotnost. Obě odrůdy mají v Rakousku certifikaci pro využití v ekologickém zemědělství.

Energo lze doporučit pro intenzivní podmínky pěstování, na dobré pozemky. Intenzitu pěstování dokáže dobře využít a poskytnout vysoké výnosy velkého zrna. Má průměrnou zimovzdornost, mohutný kořenový systém a střední úroveň odnožování. Spolehlivě ho lze využít pro pozdní termíny setí.

Emilio se vyznačuje mimořádnou stabilitou výnosu, poskytuje spolehlivou sklizeň v různých půdních i ročníkových podmínkách. Vysoká mrazuvzdornost umožňuje pěstovat Emilio i v lokalitách, kde mohou mít citlivější odrůdy problém. Na jaře velmi rychle a intenzivně odnožuje. Kvalitní zrno má středně vysokou HTS.

Bernstein – vysoký a nepoléhavý

Odrůda Bernstein patřila na většině polních dnů k nejvyšším odrůdám. Pro Bernstein jsou typické vysoké pevné rostliny s velmi dobrou odolností proti poléhání. V ČR prošel úspěšně registračními pokusy ÚKZÚZ a patří mezi doporučené odrůdy. Vyznačuje se velmi vysokou a stabilní kvalitou zrna, díky které už v roce registrace získal označení „Penam doporučuje“. Při vysoké intenzitě zvládne poskytnout v dobrých podmínkách velmi vysoké výnosy srovnatelné s odrůdami kvality A. Dodaný dusík dokáže velmi efektivně zabudovat do zrna, proto i při vysokých výnosech udržuje vysoký obsah dusíkatých látek. V pokusech stabilně dosahuje jedněch z nejvyšších hodnot. Zdravotní stav je na vysoké úrovni, v testech prokazuje i velmi nízké obsahy mykotoxinů v zrnu. Zvládá skvěle pozdní termíny setí.

V Rakousku je dlouhodobě nejvýnosnější elitní odrůdou na dobrých i horších pozemcích.

Gordian – uspěje ve všech podmínkách

Gordian svým širokým praporcovým listem nevyvolává dojem, že by mohl v suchu uspět. Zkušenosti pěstitelů však vypovídají o opaku. Je to plastická odrůda, která uspěje ve všech oblastech pěstování, včetně těch suchých. Pěstitelům nabízí vysoký výnosový potenciál, odolnost proti poléhání, zdravotní stav na vysoké úrovni, výborné přezimování, zrno s velmi vysokou objemovou hmotností a velmi vysokým pádovým číslem. Díky kombinaci hospodářských vlastností lze Gordian pěstovat s velmi příznivou ekonomikou.

Závěr

Vhodně zvolená odrůda představuje pro zemědělce v náročných pěstitelských podmínkách základní předpoklad pro úspěšnou produkci. Na optimální pozemky lze zvolit prakticky kteroukoli odrůdu z nabídky semenářských firem. Pro pozemky, které jsou suché nebo kterým reálně hrozí přísušky, je nutno vybírat pečlivě. Jmenované odrůdy Emilio, Energo, Bernstein i Gordian byly v suchých oblastech úspěšně vyzkoušeny a uspěly.❊

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.,

BOR, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *