Clever – revoluční výnos na úrovni krmných odrůd při kvalitě A

V roce 2001 ukončila třetí rok státních odrůdových zkoušek ÚKZÚZ odrůda ozimé pšenice Clever vynikajícími výsledky. V letošním roce se s ní na podzim poprvé setká zemědělská veřejnost na běžných plochách. Zařazuje se tak společně s odrůdami Banquet a Niagara do jakostního sortimentu A šlechtitelského programu DEKALB.

Mezi hlavní přednosti odrůdy Clever patří její výnosový potenciál a dosahované výnosy ve všech oblastech pěstování, které jsou vysoko nad úrovní ostatních odrůd registrovaných v potravinářské jakosti A. Lze též konstatovat, že je svým výnosem spíše na úrovni krmných odrůd zařazených v kategorii C. Vysoký výnos potvrdila ve SOZ 1999 – 2001 ve všech oblastech –řepařské, obilnářské, bramborářské i kukuřičné.
Vysokých výnosů dosahuje zvláště v základní intenzitě pěstování, a to především díky vynikajícímu zdravotnímu stavu. Jde zvláště o špičkový zdravotní stav listové plochy (zdravotní stav klasu je také na velmi vysoké úrovni):
– velmi vysoká (7,6) odolnost vůči padlí travnímu(Erysiphe graminis) – list i klas,
– velmi vysoká (8,3) odolnost vůči rzi pšeničné (Puccinia recondita) – list,
– výborná (6,4) odolnost vůči braničnatce plevové (Stagonospora nodorum ) – list,
– výborná (9) odolnost vůči rzi plevové (Puccinia striiformis) – list.

Agrotechnika

Z pohledu agrotechniky je Clever velmi specifický. Jde o polopozdní odrůdu (na úrovni Contry) s velmi vysokým výnosovým potenciálem, který má základ v kombinaci schopnosti tvořit veliký počet produktivních klasů (750 na 1 m2) na krátkém stéble a velmi vysoké produktivitě klasu při nízké hmotnosti tisíce semen. Clever se též vyznačuje schopností kvalitně přezimovat a nepoléhat před sklizní.
Odlišnost od běžně pěstovaných potravinářských odrůd vyžaduje zcela konkrétní agrotechnické zacházení, a to zejména z pohledu:
1. rajonizace, výběru pozemku, předplodiny a termínu setí,
2. intenzity výživy a použití morforegulátorů,
3. cílené fungicidní ochrany podle vlastností odrůdy Clever.

Rajonizace, výběr pozemku, předplodiny a termín setí
o Optimální jsou vláhově jisté podmínky a těžší půda ŘVO, OVO a BVO.
o Nepěstovat na lehlé písčité půdě a ve vláhově rizikových oblastech s ročním úhrnem srážek pod 500 mm (zvláště v KVO).
o Pro odrůdu Clever není vhodnou předplodinou vojtěška.
o Pro maximalizaci výnosu je ideální hustota porostu mezi 300 – 400 rostlinami na 1 m2 při dosažení 700 – 750 produktivních klasů na 1 m2 v době sklizně – důležité je dodržet agrotechnický termín a výsevek.
o Odrůda Clever negativně reaguje jak na příliš časný výsevek (před 15. 9.), tak na pozdní setí (po 15. 10.).

Výživa a použití morforegulátorů
o Intenzivní výživa a správné použití morforegulátorů – to jsou základ a klíč k úspěchu s odrůdou Clever.
o Pozor na nesprávné použití (příliš pozdní aplikace a vyšší dávky) CCC (zvláště na lehké půdě). Je nutné dodržet doporučené dávky a termín aplikace, tzn. poslední termín aplikace před objevením se prvního kolénka (DC 31).
o V případě pozdější aplikace hrozí riziko zkrácení klasu a redukce výnosového potenciálu.
o V případě příliš časné aplikace (tzn. před fází ukončeného hlavního odnožování DC 25) hrozí riziko příliš zahuštěného porostu.

Cílená fungicidní ochrana
Odrůda Clever patří svým zdravotním stavem listové plochy ke špičce registrovaného sortimentu, zdravotní stav klasu je velmi nadprůměrný.
o Takto kvalitní zdravotní stav listové plochy odrůdy Clever plně postačuje pro ochranu do konce sloupkování (DC 39) bez fungicidního ošetření.
o Plně postačuje pouze jedna aplikace fungicidu v průběhu naduřování pochvy praporcového listu (DC 40 – 49) s cílem eliminovat v klasu podle významu: 1. braničnatky, 2. rzi, 3. fuzária, 4. padlí travní.
o Nedoporučujeme použití přípravků ze skupiny strobilurinů, které mohou negativně prodloužit vegetační dobu a zvýšit riziko dosažení potravinářské jakosti. Samotné prodloužení vegetace není u polopozdní odrůdy Clever výnosovým přínosem.
o Základem funkční fungicidní ochrany je jedna preventivní aplikace fungicidů. Je třeba dodržet aplikační termín naduřování pochvy praporcového listu (DC 40 – 49).

Ing. Jaroslav Krupica,
DEKALB, Monsanto ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *