Čisté pole je vizitkou sedláka

Čisté pole je vizitkou sedláka Těsně před tzv. otevřením jara jsem na doporučení společnosti Uniroyal Chemical vypravili do dvou zemědělských podniků ve východních Čechách, ve kterých jsme s tamními agronomi hovořili o jejich zkušenostech s použitím přípravku Pantera. Protože jsem se v obou podnicích setkali, jak se říká, s na slovo vzatými odborníky, stranou nezůstali ani další otázky ochrany rostlin a rostlinné výroby vůbec.

Agronom společnosti Uniagro Zaloňov Vladimír Fröhlich v době naší návštěvy na konci března netrpělivě vyčkával okamžik, kdy budou ve zdejším podniku obhospodařujícím 1460 ha půdy naplno zahájit jarní práce. Na konci března zde zatím pouze přihnojovali porosty ozimých obilnin. Ve struktuře pěstovaných plodin nás v tomto podniku na okraji řepařské výrobní oblasti nepřekvapily žádné netradiční plodiny, prim zde jako ve většině podniků hrají obilniny, řepka, cukrovka a krmné plodiny pro vlastní živočišnou výrobu. Pěstovat hrách na více než 100 ha a sklízet jej v potravinářské kvalitě, však již v průměrném českém zemědělském podniku není obvyklé. To, čím je zdejší podnik odlišuje nejvíce jsou ale dosahované výsledky. Průměrný výnos obilnin je zde 6,7 tuny z hektaru, loni byl dokonce ještě o něco vyšší. Na výnos řepky 3,7 t/ha mohou rovněž právem pyšní. Jedním z faktorů, které o tomto výsledku během vegetace rozhoduje je důsledná ochrana rostlin. „Čisté pole je odjakživa vizitkou sedláka“ říká zdejší agronom.
Proto nás zajímalo podle jakého klíče v zaloňovském podniku vybírají přípravky na ochranu rostlin. Podle slov agronoma Vladimíra Fröhlicha je nedůležitější účinnost přípravku a také to jak se v předchozích letech osvědčil. Připustil však, že zemědělci jsou velmi konzervativní a rádi se proto drží toho, co mají osvědčené a zavedené. Uniagro je však podnik vyhlášený tím, že se zde nevyhýbají žádným novinkám, které dokonce zkouší v řadě pokusů. Ty pomáhají v rozhodování nejen agronoma z Uniagra, ale i dalších pěstitelů, kteří se s výsledky mohou seznamovat.
Správní aplikace přípravku ve správnou dobu je Vladimíra Frohlichla rovněž zásadní, proto je podle něj důležité, aby měl podnik vlastní techniku, kterou je možné využít právě v době, kdy je potřeba. Nejvhodnější doba aplikace je mnohdy otázkou několik málo hodin, u cukrovky to platí obzvlášť.
Samozřejmě ani cena přípravku nemůže zůstat stranou, ale toto kriterium je možné použít pouze u přípravků se shodnou účinností. V Uniagru při výběru přípravku myslí také obsluhu a proto raději volí přípravky tekuté nebo granulované. Jak říká zdejší agronom, přípravek je nesmí zklamat, jinak by jej již nepoužívali.
Herbicidní přípravek Pantera určený k potlačování jednoděložných plevelů, o kterém již informoval článek v minulém čísle Zemědělce, je dosud nezklamal. Začali jej používat již v době, kdy byla uveden na trh. Podle Vladimíra Fröhlicha se tento přípravek přibližuje špičce herbicidů této kategorie. Používají jej běžně k hubení pýru plazivého. Aby však potlačili i ježatku kuří nohu, rozhodli se pro dvě aplikace rozdělené dávky. Podobně řeší i zaplevelení v porostech hrachu. Rovněž na podzim zde Panteru používají k hubení výdrolu obilnin v řepce.
Novinky nesledují v Zaloňově pouze v ochraně rostlin. Dosud veškerou výměru podniku obhospodařovali klasickou technologií, přesto Vladimír Fröhlich přiznal: „Po minimalizaci ale pošilháváme.“ Podle něj se však nic nedá dělat napůl a proto až s minimalizací začnou, bude to se podle něj se vším všudy. Minimalizace začíná již sklizní, drcením rostlinných zbytků, omezením pojezdů po pozemku atd.
V podniku ZEM, a.s., v Novém Bydžově hospodařícím na 4400 ha půdy jsou v oblasti ochrany rostlin rovněž známými odborníky. I zde začali s používám přípravku Pantera ihned po jeho uvedení. Rozhodl o tom především poměr účinnosti a ceny, což je podle slov agronoma Vlastimila France první kriterium volby přípravku. I v Novém Bydžově se účinnosti přesvědčují ve vlastních pokusech, protože jak ing. Franc uvedl, na trhu přípravku je skutečně velká konkurence. Až na druhém místě hodnotí ostatní vlastnosti přípravku, např. formulaci, balení, reziduální působení atd. V Novém Bydžově začali s použitím Pantery v řepce, dnes ji využívají také v cukrovce a máku. Právě mák je podle ing. France v oblasti ochrany rostlin „pole neorané“. Zde je na rozdíl od nejčastějších polních nedostatek vhodných přípravků a proto ing. Franc připustil, každým rokem se ochranu máku učí. V porostech máku i ostatních plodin používají Panteru při potlačování nejrozšířenějších jednoděložných plevelů, v této oblasti to rovněž znamená pýr plazivý a ježatku kuří nohu a striktně se drží doporučení firmy. „Nejsou potřeba žádné triky, “ říká ing. Franc. O tom, že se jim to vyplácí, opět hovoří výsledky podniku, i přes sucho, které zdejší podnik narozdíl od zaloňovského významně postihlo, sklidili loni např. 3,5 t/ha řepky a 52 t/ha cukrové řepy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *