Čirok jako alternativa kukuřice

Na mnoha územích naší republiky, zejména na jižní Moravě, letos došlo k nedostatečnému a nerovnoměrnému rozložení srážek, spojených s následným vysycháním půdy. Následkem byla v mnoha lokalitách katastrofální neúroda. Pokud by se letošní sucho opakovalo i v budoucnu, budou zemědělci nuceni hledat nové možnosti, jak udržet rostlinnou výrobu. Jedním z řešení je pěstování méně náročných plodin, například zrnového čiroku. Lze ho pěstovat nejen na zrno, ale jeho biomasa může být využita i jako zdroj siláže pro skot nebo pro bioplynové stanice.

Společnost SEED SERVICE s. r. o., Vysoké Mýto, uspořádala ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a společností Agrofinal spol. s r. o. v Lednici polní den zaměřený na pěstování a využití zrnových čiroků. Ing. Milan Děd, jednatel Seed Service s. r. o., uvedl, že čirok se jeví jako velmi perspektivní plodina nejen díky tomu, že ho lze využívat jako siláž pro bioplynové stanice. „Čiroky jsou náročné na teplo a vyžadují pozdní setí, proto se stále více prosazují jako následná plodina po energetickém žitu na zeleno, GPS nebo po první sklizni víceleté pícniny,“ vysvětlil Ing. Podrábský a dodal, že zrnové formy se na podzim sklízejí napřímo a jako zelená hmota nebo zasilážované se využívají pro krmení skotu nebo výrobu bioplynu. Kříženci se súdánskou trávou, pro něž se ustálil termín vícesečné čiroky, se oproti tomu sklízejí podobně jako travní senáž, a jsou velmi hodnotným zdrojem stravitelné vlákniny pro přežvýkavce. Erozní koeficient se podle jeho slov v USA u čiroků uvádí o třetinu až polovinu nižší než u kukuřice.

 

Další informace byly zveřejněny v minulém čísle týdeníku Zemědělec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *