Chmelaři sklízejí průměrnou úrodu

Před začátkem sklizně odhadovali odborníci letošní výnos chmele jako průměrný. V případě Žateckého poloraného červeňáku by se měl pohybovat okolo jedné tuny z hektaru. Světové zásoby této komodity nejsou velké a její spotřeba každoročně roste. Většina českého chmele se vyváží. Cena, kterou dostávají čeští chmelaři, by i přes posilující korunu měla odpovídat situaci na světovém trhu, kde nebude chmele přebytek.

Celková světová produkce chmele bude pravděpodobně pouze průměrná. Celková poptávka po chmelu by mohla převyšovat nabídku, což by se mělo projevit na ceně chmele. Přispěla k tomu situace z minulého roku, který byl výnosově podprůměrný, a zásoby chmele se snižily. Navíc světová produkce a spotřeba piva roste.
Cena za tunu sušeného chmele by neměla klesnout pod 150 tisíc korun, uvedl Ing. Bohumil Pázler, předseda Svazu pěstitelů chmele. Připustil ale, že konečná cena je výsledkem jednání pěstitele s obchodníkem. Silný kurzu české koruny vůči euru, americkému dolaru i japonskému jenu znamená velkou konkurenční nevýhodu, která značně snižuje hodnotu vyváženého chmele. Ceny smluvně zajištěné před třemi nebo čtyřmi roky již neodpovídají současné situaci na trhu.

Nevyrovnané porosty
Od velmi dobrých až po velmi špatné, takové hodnocení si letos zaslouží hektary chmele. Kvalitativní nevyrovnanost porostů zemědělských plodin je ostatně znakem letošního roku nejen pro chmel. „Proto je těžké přesněji odhadovat konečný výsledek sklizně,“ vysvětloval předseda Svazu pěstitelů chmele. Přesto věří, že chmelaři budou úspěšnější než v minulém roce. Na tradičním dni otevřených dveří na účelovém hospodářství ve Stekníku u Žatce hodnotil pěstování chmele v České republice.Těsně před 9. srpnem, dnem kdy se setkání pěstitelů s odborníky uskutečnilo, se vyskytly v Žatecké oblasti přívalové deště. Za velmi krátkou dobu spadlo od 30 do 80 mm vody na metr čtverečný. Tyto srážky částečně pomohly vyrovnat deficit, se kterým se zemědělci musí vypořádávat již od jara. Na druhou stranu déšť doprovázený nárazovým větrem způsobil v Žatecké oblasti pád asi patnácti hektarů chmelnic.

Průměrný rok lepší než ten loňský
Žatecký poloraný červeňák je aromatickou odrůdou, která na českých chmelnicích roste nejčastěji. Přestože se v posledních letech rozšiřují plochy odrůd s vyšším obsahem alfa hořkých látek, Žateckému poloranému červeňáku patří přibližně 90 % ploch. Ve Stekníku zazněly odhady pro sklizeň této odrůdy. V Žatecké oblasti by mohli chmelaři sklidit z jednoho hektaru 0,9 tun sušených chmelových šišek, přibližně 1,1 tuny v Ústěcké oblasti a průměrný výnos v Tršické oblasti by měl být 1,2 t/ha. Pokud se tyto předpoklady vyplní, bude průměrný výnos ČR kolem jedné tuny chmele z hektaru. Podle rozboru vzorků odebraných do první dekády srpna by měl obsah alfa hořkých látek odpovídat dlouhodobému průměru tedy asi tři procenta.
Výše uvedené odhady ukazují, že letošní rok bude pro pěstitele průměrný. To ovšem znamená lepší výsledek než, jakého dosáhli chmelaři v roce 2006. Tehdy z jednoho hektaru sklízeli asi jen 0,96 t/ha a obsah hořkých látek byl zhruba 2,5 %.

Přetrvávající problémy
Výměra pěstování chmele v roce 2006 v České republice činila téměř jedenáct procent světové plochy a umísťuje ji tak na třetí místo mezi světovými pěstiteli chmele. Pěstitelská plocha chmele činila v roce 2006 celkem 5414 ha. V tomto roce to bylo přibližně 5400 ha s tím, že konečná sklizňová plocha bude pravděpodobně ještě menší. Již několik let tak plochy chmele v ČR klesají. Podle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského se věková struktura porostů chmelnic zhoršuje. Celkově je více než 45 % porostů starších 15 let, podíl chmelnic starších 20 let se sníženým výnosem dosahuje přes 35 %. Podíl nejproduktivnějších chmelnic ve stáří 5 až 14 let stáří představoval v roce 2006 pouze 44 %. Od dvacáteho roku výnos silně klesá.
Tyto skutečnosti negativně ovlivňují tradiční produkci chmele v našich zemích. Podle Ing. Pázlera by měli pěstitelé využívat podpůrné národní i evropské programy, jako jsou podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele, obnova chmelových konstrukcí a další.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *