Chmel zkouší i nízké konstrukce

Seminář, který se uskutečnil 15. února ve Chmelařském institutu, s. r. o., v Žatci, se zaměřil na pěstování chmele na nízkých konstrukcích. Na rozdíl od v našich zemích tradičního způsobu je sklizeň z tři metry vysokých konstrukcí jednodušší. Na druhou stranu to vyžaduje vyšlechtění vhodných odrůd schopných poskytnout podobné výnosy jako rostliny pěstované na více než dvojnásobně vysokých konstrukcích. Druhým tématem semináře byla výživa chmelových porostů. I přes loňskou rekordní sklizeň a určitý nadbytek chmele je hnojení porostů důležitým agrotechnickým opatřením, které není dobré opomíjet.

Více informací si budete moci přečíst v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *