Chlad ani mráz kukuřici nezastavil

V uplynulé sezóně se na poli kukuřici dařilo. Trochu jiná je situace na trhu, kde se kukuřičné zrno v některých státech Evrospké unie prodává pod intervenční cenou 101,31 eura za tunu. Přestože odhady produkce jsou optimistické, musela se kukuřice během vegetace vypořádat s několika nástrahami, mezi které patřil chlad na začátku vegetace a mráz na jejím konci. Nejen o nich se hovořilo na seminářích, které uspořádala společnost Oseva Uni, a. s.

Kukuřici se na našich polích daří. Dokládá to osevní plocha kukuřice na zrno, která letos na jaře překročila sto tisícovou hranici (asi 108 tis. ha). O rok dříve to bylo přibližně 93 tisíc hektarů, ale úspěch této plodiny dokládá srovnání současné situace s osmdesátými lety minulého století, kdy se u nás pěstovalo okolo 20 tisíc hektarů zrnové kukuřice. Jak již v září odhadoval Český statistický úřad (ČSÚ), v uplynulé sezóně celková produkce mírně přesáhla 772 tisíc tun (v roce 2007 téměř 759 tisíc tun). Zatímco plochy kukuřice pěstované na siláž se meziročně změnily jen minimálně (kolem 180 tisíc tun), hektarový výnos se zvýšil z 34,41 na asi 35,29 t/ha. Celková produkce zelené hmoty by mohla být přes 6,34 mil. tun. O rok dříve to bylo 5,57 mil. tun.

Komplexní pohled
O pohled na pěstování a také využití kukuřice se pokusila společnost Oseva Uni, a. s., Choceň. V polovině listopadu uspořádala dvojici seminářů, které byly určeny nejen agronomům, ale i zootechnikům, výživářům a vedoucím zemědělských podniků. Semináře v Bělčicích (okres Strakonice) a Pojbukách (okres Tábor) se věnovaly hodnocení sklizňového roku 2008, správným zásadám konzervace kukuřice, výrobě siláže a jejímu zkrmování. A v neposlední řadě se přednášející zaměřili na současnou situaci na trhu s mlékem.
V době konání seminářů odhadoval International Grains Council (IGC) světovou produkci kukuřice ze sklizně 2008/2009 na 773 mil. tun, což je o 14 mil. tun méně než v předešlém období. Odhad amerického ministerstva zemědělství (USDA) za stejné období předpokládal produkci 781,4 mil. tun. Podle IGC by se v letech 2008/2009 mělo spotřebovat o 15 mil. tun více než v období 2007/2008. Konkrétně by to mělo být asi 790 mil. tun. V konečném efektu by to mělo znamenat světové zásoby této komodity na úrovni 111 mil. tun. To znamená pokles na pětileté minimum, upozorňuje IGC.

Nevyrovnaný start a rychlý konec
V jednotlivých regionech České republiky se vyskytly velké rozdíly v začátku vegetace kukuřice, popisoval Ing. Pavel Kopecký, specialista na kukuřici společnosti Oseva Uni, a. s. Někde nastoupilo teplé jaro brzy, a to umožnilo včasné zakládání porostů. Taková kukuřice pak měla kratší vegetační dobu, což se kvůli povětrnostním podmínkám v závěru vegetace ukázalo jako výhoda.
„Rozdílně se projevovaly také porosty zakládané po orbě a při využití minimalizačním zpracování půdy,“ připomínal Ing. Kopecký. Na zoraném pozemku došlo k rychlejšímu prohřátí půdního profilu. Navíc po většinu vegetace měla kukuřice i další plodiny dostatek srážek a také jejich rozložení bylo příznivé. Takové rostliny pak měly rychlý počáteční vývoj. Jiná situace byla na pozemcích, kde se před kukuřicí neoře. Tam se selo do chladné půdy a vývoj rostlin to značně zpomalilo.
Specialista na kukuřici ze společnosti Oseva Uni upozornil, že v jiných letech je situace spíše opačná. Markantní to je v oblastech, kde kukuřice častěji trpí nedostatkem vláhy. Zásady minimalizačního zpracování půdy totiž šetří vodu v půdě a ta je v jiných letech klíčová.
„V posledních letech jsme si díky mírným zimám a vyšším teplotám během vegetace zvykli pěstovat hybridy s vyšším číslem ranosti,“ varoval Ing. Kopecký a dodal, že delší vegetační doba, může přinést podobné problémy s dozráváním a sklizní, se kterými se vypořádávali někteří zemědělci letos. První mrazy přišly loni nezvykle brzo. Část doposud nesklizených porostů zastihnul pokles teploty pod bod mrazu již v polovině září. Pro takové rostliny platí, že by měly být sklizeny během příštích 24 hodin. Ing. Kopecký připomněl, že nízké teploty mohou poškodit v jediném podniku několik desítek hektarů kukuřice a v takovém případě je technicky nemožné celou plochu sklidit během tak krátké doby.

Důležitý výběr hybridů
Výběrem správného hybridu kukuřice na začátku vegetace může pěstitel předejít některým problémům spojeným s podmínkami na poli. Ing. Kopecký ostatně zdůrazňoval, že kukuřice je plodinou citlivou na konkrétní podmínky v daném mikroregionu. Také proto společnost Oseva Uni nabízí agronomům vyzkoušet si na vlastních polích hybridy, které má v sortimentu. Novinkou pro příští vegetační sezónu je hybrid Ingrid (FAO 260). Jedná se o kukuřici s využitím především při výrobě siláže. Poskytuje ročníkově stabilní vysoké výnosy celkové suché hmoty. Jak upozornil Ing. Kopecký, kukuřice Ingrid se vyznačuje středním podílem škrobu, a tak se hodí také pro výrobu bioplynu. Díky pevnému stéblu a kořenovému systému je vysoce odolný vůči poléhání. Ingrid navíc dobře odolává klasovým fuzáriím.
Přídomek nejúspěšnější hybrid roku 2008 si ve společnosti Oseva Uni vysloužila kukuřice Lars. Je to zástupce raného sortimentu s možností kombinovaného využití (FAO na siláž 220 a na zrno 230). V České republice prošel úspěšně registračním řízením v roce 2007. Vyniká velmi dobrou stravitelností organické hmoty a poskytuje vysoký výnos škrobu. Rostliny hybridu Lars jsou odolné vůči jak poléhání tak chladu a suchu. V nabídce společnosti Oseva Uni, a. s., nejdeme pro rok 2009 celkem jedenáct hybridů kukuřice pod značkou Oseva Uni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *