Chinook – insekticidní mořidlo pro ozimou řepku

Expanze ozimé řepky do osevních postupů, probíhající v posledních letech v České republice v mnoha zemědělských podnicích, není náhodná. Ozimá řepka je totiž jednou z mála kultur, která je i v současných podmínkách lukrativní a u níž zpravidla nejsou žádné problémy s odbytem. Zároveň je i jednou z mála kultur, kterou lze využít mimo potravinářský řetězec, což v současné situaci zájem o její pěstování jen zvyšuje.

Ne náhodou je této kultuře věnována zvláštní pozornost i v materiálech Agenda 2000, v nichž je považována pro evropské zemědělství za velmi důležitou kulturu. To bylo také jedním z důvodů, proč je ozimé řepce věnována mimořádná pozornost i ze strany šlechtitelů, kteří jsou více než úspěšní. Vždyť posuďte sami.
Zatímco v roce 1978 byl výnos čtyři tuny z jednoho hektaru považován v evropských podmínkách za hranici možností této kultury, bylo právě díky šlechtitelům v roce 1997 dosahováno ve Francii a sousedním Německu špičkových výnosů kolem 6 t.ha-1. V souvislosti se zaváděním nových hybridů byl zaznamenán stoupající trend výnosů i u nás. Na tomto úspěchu se samozřejmě podílely nejen nově vyšlechtěné hybridy, ale bezesporu i úsilí Svazu pěstitelů řepky, který svým členům dává k dispozici nejnovější poznatky a zároveň úspěšně zajišťuje celkovou poradenskou službu.
Stále stoupající podíl ozimé řepky na orné půdě, který v mnoha podnicích přesahuje biologicky únosnou hranici 10 – 12 % a dosahuje až neuvěřitelných 30 – 50 %, má i své negativní dopady, a to v souvislosti se stále vyšším výskytem škůdců a chorob u vzcházející řepky. Každoročně přibývají plochy ozimé řepky, které je nutné ošetřit již na podzim. Tyto rané výskyty škůdců bezesporu vyžadují účelnější řešení, kterým je plošné využití insekticidních mořidel. Je zajímavé nejen z ekologického hlediska, ale zároveň je vysoce ekonomické, neboť k úspěšnému zásahu postačí jen zlomek nákladů v porovnání s plošným insekticidním ošetřením.
Firma Bayer zavádí v letošním roce do zemědělské praxe poprvé v omezeném množství zcela nové insekticidní mořidlo pod obchodním názvem CHINOOK 200 FS, které je pro ozimou řepku skutečně mořidlem na míru. Jde kombinované insekticidní mořidlo, které obsahuje dvě osvědčené účinné látky – betacyflutrin a imidacloprid. Zatímco betacyflutrin účinkuje kontaktně a kolem namořeného semínka přechází částečně do plynné fáze a chrání tak klíčící rostliny, imodacloprid má spolehlivý systémový účinek. Při vzcházení řepky se dostává do mladých rostlin, ve kterých je akropetálně rozváděn a zajišťuje jejich spolehlivou ochranu po dobu šesti až osmi týdnů po zasetí. Rostliny vzešlé z namořeného osiva jsou tak chráněny nejen proti půdním škůdcům, ale i proti škůdcům poškozujícím vegetační vrchol, řapíky a listovou plochu.
Chinook se vyznačuje velmi širokým spektrem insekticidní účinnosti. Spolehlivě účinkuje nejen na dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala), ale i na skupinu dřepčíků z rodu Phyllotreta a na další škůdce, kteří napadají řepku v jejím raném vývojovém stadiu. K řepce je vysoce tolerantní. Kvalitní formulace je zárukou bezproblémového namoření.
Insekticidní mořidlo Chinook je doporučováno v dávce 20 l.t-1 osiva. Tato dávka je daným množstvím osiva velmi dobře absorbována a nemá negativní vliv na jeho mechanické vlastnosti. V případě potřeby je možné přidat absorbent na bázi kaolinu talkum blue v dávce 20 – 40 g.kg-1 osiva. Barvivo je součástí přípravku. Vzhledem k tomu, že osivo namořené Chinookem je spolehlivě chráněno před raným napadením škůdci, je možné snížit výsevní množství řepky a vysévat jen tolik, kolik je třeba.
V letošním roce bude namořeno omezené množství osiva řepky na výjimku. Jsme přesvědčeni, že po definitivním zaregistrování přípravku Chinook budou sít mořené osivo všichni pěstitelé, kteří to s pěstováním ozimé řepky myslí vážně.

Ing. Zdeněk Košťál,
Bayer, s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *