Čeští šlechtitelé představili nové odrůdy

Tři nové odrůdy – Granny, Terno a Darwin přibyly letos do sortimentu společnosti Selgen, a. s. Dozvědět se o těchto novinkách více i vidět je přímo na poli mohli účastníci polního dne, který se již tradičně konal ve Šlechtitelské stanici ve Stupicích. Nehovořilo se zde však pouze o nových odrůdách, témat semináře bylo mnohem víc.

Ing. Ladislav Rosenberg, CSc., generální ředitel společnosti Selgen, na úvod setkání uvedl, že v současné době má jeho společnost v České republice registrováno 78 odrůd řady polních plodin. Považuje za úspěch, že i přestože je na trhu již deset let velká konkurence, odrůdy společnosti Selgen jsou stále oblíbené. Doložil to několika čísly. Např. u ozimé pšence, u níž Selgen nabízí 20 odrůd, má téměř 40% podíl na trhu. Odrůdy hrachu vyšlechtěné v Selgenu dokonce více než 70% podíl na trhu. Ročně Selgen prodává asi 4000 tun základních osiv.

Doporučování odrůd
Na trhu s odrůdami v České republice došlo po vstupu do Evropské k řadě změn. Kromě zde dosud registrovaných odrůd je nyní možné pěstovat všechny odrůdy zapsané do tzv. evropského katalogu. Jak ing. Rosenberg uvedl, orientovat se v něm je však pro praxi velmi těžké, neboť katalog obsahuje téměř tisíc odrůd ozimých pšenic, dva tisíce odrůd jarního ječmene atd. Již odsouhlaseným řešením, které bude podpořeno i dotacemi od státu a jehož systém Ing. Rosenberg přítomným zemědělcům přestavil, je zkoušení odrůd v našich podmínkách a jejich doporučování. Jak dodal, také společnost Selgen chce v budoucnu pěstitelů nabízet jen prozkoušené a doporučené odrůdy.

Novinky z domácího šlechtění
Odrůdu jarní pšenice Granny představila ve Stupících Ing. Ludmila Bobková, CSc., vedoucí střediska šlechtění pšenice a tritikale na Šlechtitelské stanici v Úhřeticích. Právě na stanici v Úhřeticích byl odrůda Granny vyšlechtěna. Podle slov Ing. Bobkové je Granny vysoce výnosnou odrůdou, poloranou, střední délky stébla, vysoce odolnou většině chorob. Zdůrazněna byla především odolnost Granny vůči fuzáriózám klasu. Tato jarní pšenice má pekařskou kvalitu B a jak uvedla její spoluautorka, při dobré agrotechnice splní tato odrůda požadavky výkupu potravinářské pšenice. A jaké je hlavní agrotechnické doporučení pro tuto odrůdu? Neliší se od doporučení pro ostatní jarní pšenice. Podstatné je co možná nejdříve zaset.(Podstatný je co možná nejranější termín setí)
Ing. Josef Kreuzman ze Šlechtitelské stanice v Lužanech při prohlídce porostů popsal jak již známé odrůdy hrachu, tak i letošní novinku Terno. Podle slov šlechtitele Terno doplňuje stávající sortiment o odrůdu s velkým zrnemsemeny. Ačkoliv má Terno nejdelší lodyhu z celého registrovaného sortimentu, nepoléhá. Přednostmi jsou jak vysoký výnos, tak odolnost chorobám – velmi vysokou má odolnost vůči kořenových chorobám, vůbec nejvyšší z povoleného sortimentu vůči perenospoře. Ing. Kreuzman rovněž upozornil na vysoký obsah N-látek v zrně této odrůdy.

Novinka ze zahraničí
Třetí ve Stupicích představená novinka – odrůda ozimé pšenice Darwin pochází z německého šlechtění firmy Saatzucht Fierlbeg. Na českém trhu ji zastupuje právě firma Selgen. Dr. Ing. Pavel Horčička, vedoucí Šlechtitelské stanice ve Stupicích, vyzdvihl u této odrůdy pekařské jakosti A především stabilitu – jak ve výnose, tak v kvalitě. Dále uvedl, že jde o poloranou až pozdní odrůdu, středně až méně odnoživou, dobře odolnou vůči poléhání a porůstání. Darwin má střední délku stébla, velké zrno, vysokou HTZ. Jde o klasový typ pšenice. Ačkoliv má tato odrůda střední odolnost k vyzimování, pochlubit se může vysokou schopností jarní regenerace. I u této odrůdy se návštěvníci polního dne dozvěděli doporučovanou agrotechniku. Dr. Horčička upozornil mimo jiné na význam dobré předplodiny. Po kukuřici, zvláště pokud by byla půda pouze minimálně zpracována, může dojít k napadení fuzariózami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *