Český ječmen je kvalitní

Celosvětová úroveň produkce sladu je dostatečná, a to i díky tradičně kvalitnímu ječmeni českých pěstitelů. Takové hodnocení zaznělo na sérii seminářů společnosti Soufflet Agro, které se uskutečnily na začátku listopadu. Zkušeným pěstitelům nabídla společnost zajištění odkupu veškerého vyprodukovaného množství High Oleic slunečnice za cenu o 300 korun za tunu vyšší než bude cena základní v roce 2006.

Společnosti Soufflet Agro, a. s., uspořádala na začátku listopadu celkem čtyři semináře, které byly určeny především pěstitelům ječmene jarního, který je surovinou pro výrobu sladu. Nejen zemědělci, kteří z touto na našem trhu významnou společností spolupracují, se tam mohli dozvědět zajímavé informace.

Sladu je dostatek

Ing. Dušan Falge, obchodní ředitel společnosti Sladovny Soufflet ČR, a. s., na semináři v Kladně uvedl, že sladu je na světových trzích dostatek, dokonce mírný přebytek. Tuto situaci ovlivňuje několik faktorů. Množství vyrobeného piva a jeho konzumace je dlouhodobě stabilní. Slad jako hlavní surovina pro tento nápoj nemá nové kapacity pro jeho upotřebení. Nadbytek sladu také souvisí s používáním kvalitnějšího sladu a v neposlední řadě také kvalitních technologií.
Jak uvedl Ing. Falge, dříve používaly pivovary 15 až 19 kg této suroviny na hektolitr piva a například v Číně je v současnosti spotřeba kolem 10 kg sladu/hl piva. Určité komplikace při vývozu mohou být způsobeny dobrou úrodou v Rusku a Ukrajině. Dříve bylo každoročně exportováno do těchto zemí až 50 tisíc tun sladu. Po letošní sklizni lze odhadovat, že tyto země budou poprvé soběstačné.

Sladovnická kvalita

Na semináři byly oceněny schopnosti českých pěstitelů jarního ječmene. Díky jejich zkušenostem a technologické kázni dokáží dodávat takovou surovinu, která splňuje náročné požadavky jak sladoven, tak pivovarů.
Plochy ječmene v České republice jsou z pohledu zpracovatelů a obchodníků vyhovující. Rozdíly v letošních výnosech nejsou velké. Přispěl k tomu také menší tlak patogenů proti minulému roku, především houbových chorob. V roce 2005 se mnohem méně vyskytují mechanicky poškozená zrna. Jak zaznělo na semináři, je to možné vysvětlit dvěma způsoby. Zemědělci postupně využívají při sklizni kvalitnější techniku, nebo k lepší kvalitě ječmene přispělo letošní počasí. V době sklizně bylo obecně více dešťových srážek a vlhčí zrno se tak méně drolilo. Společnost Soufflet očekává z letošní sklizně dobrou kvalitu jarního ječmene.
Stejně jako v minulém roce i letos se vyskytuje na některých místech příliš nízký obsah dusíkatých látek v zrnu. Zemědělci obecně používají méně hnojiv než dříve a pokles obsahu N-látek v zrnu je jednou z důsledků. Za posledních pět let je pozorován výrazná změna poměru vzorků jarního ječmene, kdy se mnohem častěji vyskytují partie s obsahem dusíkatých látek do 10 procent. Přitom pro sladovnické účely je třeba využívat ječmeny bez extrémních hodnot obsahu N-látek (optimum = 10,0 až 11,5 %). Ročník s vyšším obsahem dusíkatých látek je problematický a pro sladaře ekonomicky náročnější. Snížení obsahu této složky v pivu lze provést jeho stabilizací, ale nedostatek potřebných bílkovin je problematičtější.

Vykoupí slunečnici

Společnost Soufflet Agro, a. s., chce pro příští rok podpořit pěstování slunečnice se zvýšeným obsahem kyseliny olejové v oleji. Výhodou těchto odrůd jsou příznivé dietetické vlastnosti a v neposlední řadě také oxidační stabilita, která se pozitivně projevuje jak při zahřívání oleje během přípravy pokrmů, tak jeho využívání jako složky biopaliv.
Hybridy slunečnice se zvýšeným obsahem kyseliny olejové poskytovaly donedávna nižší výnosy než slunečnice klasické. V současnosti se podle Ing. Radomíra Lesáka, generálního ředitele společnosti Soufflet Agro, a. s., tyto rozdíly srovnaly a pěstování High Oleic slunečnic má budoucnost. Tyto hybridy nevyžadují žádná zvláštní agrotechnická opatření proti klasickým slunečnicím. Porosty se zvýšeným obsahem kyseliny olejové je třeba prostorově izolovat od ostatních pozemků, kde je pěstována slunečnice, aby nedocházelo k nežádoucímu opylení. Samozřejmostí musí být separátní sklizeň a uskladnění.
„V příští sezóně jsme připraveni odkoupit veškeré nabídnuté množství nažek High Oleic slunečnice vypěstované z osiva preferovaných odrůd Atomic RMO, LG 54.50 a NK Ferti Oleic uvedl Ing. Lesák. S ohledem na vyšší poptávku po této kvalitnější komoditě na zahraničních trzích přislíbila společnost Soufflet Agro, že připlatí 300 Kč za tunu k základní výkupní ceně ze sklizně 2006.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *