České šlechtění zatím nezaniklo

Šest šlechtitelských stanic, soustředěných ve svých šlechtitelských programech na hlavní polní plodiny, to je záběr akciové společnost Selgen, Praha. Nejvýznamnější akcionáři jsou zatím z tuzemska. Jmenujme alespoň některé: Rolnické družstvo Bezno, Osiva Boršov, Morseva Olomouc, Oseva Agri Chrudim, Oseva Agro Brno a Zemědělské družstvo Třemošná. Ze zahraničních partnerů mají ve společnosti svůj minoritní podíl Saatbau Linz a německá firma P. H. Petersen.

Odrůda je hmatatelný výstup

Za největší úspěchy Selgenu lze považovat výsledky ve šlechtění obilnin a luskovin. Jeho nejsilnější komoditou je nepochybně pšenice, a to ozimá i jarní. Podíl na odrůdové skladbě u nás pěstovaných odrůd je vysoký u mnoha plodin a má vzrůstající tendenci. Každoročně jsou registrovány novinky, které posouvají kupředu výnosy i jakost produkce. Kromě již jmenované pšenice to jsou ozimý ječmen, tritikale, peluška, oves, hrách a bob.
Mírný pokles nastal u našich pěstitelů v posledních letech v zastoupení odrůd jarního sladovnického ječmene. Na polním dni, který se uskutečnil v polovině června na Šlechtitelské stanici Stupice, to vysvětlil Ing. Ladislav Rosenberg, CSc., generální ředitel Selgenu. „Většina sladoven nyní požaduje jiné odrůdy než dříve. Slad, který je vhodný pro export, musí mít poněkud odlišné kvalitativní parametry, než u nás bývaly doposud běžné. Těm naše tradiční sladovnické odrůdy neodpovídají. Zcela se ale pěstovat nepřestaly. Mají význam pro některé pivovary, například Prazdroj, Budvar a Radegast. Ty totiž exportují tradiční české pivo, na jehož výrobu potřebují slad české kvality, která je zakotvena už v samotné odrůdě.“

Dvě novinky z Úhřetic

Ozimá pšenice Mladka, letošní novinka ze Šlechtitelské stanice Úhřetice, se stala záhy známým pojmem pravděpodobně díky své nominaci na ocenění Grand Prix Techagro 2002. I když cenu nezískala, zaujala pozornost mnoha návštěvníků tohoto významného mezinárodního veletrhu. Důvodem byla nejenom publicita spojená s účastí v soutěži, ale také skutečnost, že jde o první českou odrůdu s deklarovanou krmnou kvalitou. Mohla by tak být počátkem domácího šlechtění zaměřeného na krmnou jakost. Pěstitelé si už uvědomují, že zkrmovat to, co se nepodaří prodat jako potravinářskou pšenici, není perspektivní a ekonomické řešení. Mladka je v současnosti nejvýkonnější odrůda ozimé pšenice v našem sortimentu, vhodná do všech pěstitelských oblastí.
Také další novinka letošního roku v sortimentu odrůd ozimé pšenice Rheia, která vznikla v Úhřeticích za přispění Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Praha-Ruzyně, bude pro naše obilnářství přínosem. Je poloraná, potravinářské jakosti B, dává vysoký výnos velkého zrna (vysoká a stabilní HTS) ve všech oblastech i při nižších vstupech a má dobrou odolnost proti chorobám klasu, což je velmi důležité pro potravinářskou nezávadnost z hlediska obsahu mykotoxinů v zrnu.

Více pozornosti žitu a ovsu

Vidět u nás na poli žito nebo oves je spíše náhoda. Pěstují se málo, i když nabídka odrůd je dosti široká. Specialisté na šlechtění těchto dvou plodin jsou v Krukanicích. Odtamtud pocházejí velmi výkonné a kvalitní odrůdy.
Letos bylo registrováno ozimé žito Aventino. Je to polopozdní odrůda typu populace určená pro potravinářské využití. Dává vysoký a stabilní výnos ve všech oblastech pěstování žita. Vzhledem k odolnosti proti plísni sněžné ji lze úspěšně pěstovat i v chladnějších a vlhčích lokalitách, kde je výskyt této choroby pravděpodobnější. Jejími dalšími přednostmi jsou vysoká hmotnost tisíce zrn a vyšší obsah hrubých bílkovin. Podle Ing. Josefa Čapka, CSc., vedoucího šlechtitelského kolektivu, je pro úspěšnost pěstování Aventina nutné dodržet agrotechnický termín setí a porost včas ošetřit morforegulátory růstu.
Na Šlechtitelské stanici Krukanice vznikly také dvě odrůdy ovsa – Azur v roce 2001, jehož předností je zvýšená odolnost vůči rzím, a letošní novinka Atego. Tato odrůda je velmi výnosná a má žluté velké zrno. Je kratší, takže její odolnost vůči poléhání je vysoká.

Svět se dá dobývat různě

Selgen je tvůrcem mnoha odrůd, které se uplatňují u nás i v zahraničí, a další nadějná novošlechtění jsou ve zkouškách nebo na počátku dlouhé mravenčí práce šlechtitele. V České republice má nyní registrováno 74 odrůd, v zahraničí jich je nejvíce na Slovensku, následují Rakousko, Německo, ale také teritoria poměrně odlehlá – Nový Zéland, Kanada a Austrálie. U některých odrůd, příkladem může být hrách Herold ze Šlechtitelské stanice Lužany, dokonce předběhla registrace v zahraničí povolení u nás, již zmiňovaný oves Atego byl registrován současně u nás a v Evropské unii.
Nabídka odrůd je v současné době široká snad u všech plodin. Po vstupu do Evropské unie bude ještě mnohem větší. Někteří pěstitelé budou možná až zaraženi množstvím informací, potřebným pro výběr té nejvhodnější odrůdy. Domácí odrůdy ale stále zůstanou domácími odrůdami. Bude třeba pečlivě zvážit, zda jejich vlastnosti přizpůsobené už v procesu šlechtění místním podmínkám nejsou cennější než třeba atraktivní nabídky odrůd zahraničních.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *