České bylinky vyhrávají kvalitou

Jedním ze zpracovatelů vykupujících u nás vypěstované léčivé rostliny je společnost Leros, s.r.o., která navazuje na činnost známého podniku Léčivé rostliny Zbraslav založeného již v roce 1954. V současné době Leros vyrábí kromě tradičních farmaceutických čajů také čaje potravinářské. S ředitelem nákupu surovin Ing. Josefem Palasem jsme však hovořili především o podmínkách výkupu léčivek.

„Léčivé rostliny od drobných pěstitelů vykupujeme v našich sběrnách na několika místech republiky, podobně jako sbírané druhy,“ uvedl ing. Palas. „Tyto nákupny poskytují pěstitelům rovněž poradenství a po dohodě s vedoucím nákupny, je možné zajistit osivo a sadbu některých druhů léčivých rostlin ,“dodává.
Vykupované druhy i jejich cenu Leros pravidelně zveřejňuje ne počátku jara, s většími producenty však uzavírá smlouvy ještě před pěstitelskou sezónou. Jak nás ing. Palas dále informoval, i pro zpracovatele je výhodné vykupovat větší objemy. Je tomu tak proto, že u každé i malé dodávky léčivek se musí bedlivě kontrolovat kvalita, což je nákladné. Dodavatelům touto spoluprací chtějí nabídnout jistotu, že svoji produkci uplatní na trhu. Protože výnos léčivek je velmi nestálý, množství se striktně neurčuje. Podle ing. Palase se ale nestává, aby zboží zůstalo u pěstitelů, samozřejmě pokud má požadovanou kvalitu. S tou čeští pěstitelé díky optimálním klimatickým podmínkám nemají problémy a mnohdy je vysoko nad požadovaným standardem. V takovém případě pěstitel může podle slov ing. Palase prodávat i za vyšší cenu. Horší je to s kvalitou dovážených surovin. Proto se Leros stále snaží vyrábět své produkty z kvalitních českých bylinek.
Jak ing. Palas dále uvedl, Leros vykupuje léčivky jen od několika větších pěstitelů, s kterými spolupracuje již delší dobu. Nebrání ale spolupráci s novými pěstiteli, těch prý stále přibývá, protože řada z nich se snaží najít nové využití pro své pozemky. I s těmito dodavateli je Leros ochoten uzavřít smlouvy.
Každému výkupu suroviny vždy předchází analýza vzorku. Požadovanou kvalitu určuje především obsah požadovaných látek a čistota. Neméně významný je požadavek, aby léčivky nebyly ošetřeny nepovolenými přípravky. To rovněž prokáže mikrobiologická analýza. A to pro pěstitelé není jednoduché, vždyť povolených přípravků není mnoho. I zpracovatel si tento problém uvědomuje a proto se zasazuje o obnovení činnosti svazu sdružujícího pěstitele, který by mohl pomoci řešit tuto situaci. Vždyť zpracovateli také záleží na tom, aby vykupoval nepoškozené a plevely neznečistěné byliny.
Léčivky Leros vykupuje sušené,vyčištěné a nezpracované.
„Získali jsme biocertifikaci a tak vykupujeme a zpracováváme také léčivé rostliny v tzv. biokvalitě,“ informoval nás o novince na závěr setkání Ing. Palas.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *