Česká jablka nepokryjí domácí poptávku

Letošní sklizeň jablek zdaleka nedosahuje úrovně loňského roku. Nejen o tom, jak se abnormálně nízká sklizeň odrazí na letošním vývoji cen, jsme hovořili s předsedou Ovocnářské unie České republiky Jaroslavem Muškou.

Kolik se letos podle vašich odhadů sklidilo jablek?
Produkci jablek z intenzivních sadů lze hodnotit jako průměrnou. Odhadujeme ji asi na 130 000 až 135 000 tun, což je asi průměr posledních pěti let. Z toho asi 20-30 000 tun bude využito při výrobě moštů. Týká se to malých a kroupami či jinými vlivy poškozených jablek. Více než 110 000 tun se ročně spotřebovává přímo. Letos ale bude spotřeba pravděpodobně vyšší, protože úroda u samozásobitelů – zahrádkářů je abnormálně malá. Oproti loňsku, kdy zahrádkáři sklidili 250 000 t, je jejich letošní produkce jen 60 – 80 000 tun. O situaci vypovídá i to, že se loni vyvezlo 140 000 tun padaných jablek a letos pouze 15 000 tun.

Co zapříčinilo tak nízkou sklizeň u malovýrobců?
V loňském roce, kdy byla sklizeň nejvyšší za poslední desetiletí, se v neintenzivních sadech stromy tzv. přerodily. Je to dáno i tím, že se zde neprování pravidelný řez a ošetření. Stromy, které měly velké množství plodů, neměly dost sil k diferenciaci květních pupenů na příští rok, což probíhá v srpnu. Na stromě by podle odrůdy mělo být 35-45 listů na jeden plod, aby byl vyživen a listové pupeny se přeměnily na květní. Neúrodu nezpůsobil mráz ani jiné vlivy počasí. Letošní neúroda se týká téměř celé republiky, výjimky jsou jen na severní a jižní Moravě.

Jak se tento stav podle vás odrazí na úrovni cen?
Již nyní je cena významně vyšší než loni a stejně tak tomu je i v zemích EU, kde rovněž je celková sklizeň mírně podprůměrná a poptávka převyšuje nabídku.
Již nyní se pohybují pěstitelské ceny mezi 7-14 Kč a cena v obchodech je 12-25 Kč/kg. Takto by se ceny mohly pohybovat až do února až března s mírným zvýšením daným skladovacími náklady. Lze ale předpokládat, že v dubnu zde bude jablek nedostatek, budou se muset dovézt a cena se významně zvýší až na 30-35 Kč/kg.

Mohou čeští pěstitelé čelit dovozům jablek ze zahraničí?
Významným důvodem, proč se do naší republiky jablka dovážejí, je to, že na jaře zde již kvalitní česká jablka nejsou. To je dáno tím, že v naší republice není dostatek skladů s řízenou atmosférou, ve kterých se udrží vysoká kvalita jablek až do příští sklizně. Abychom byli konkurenceschopní, musí dojít k rekonstrukci stávajících skladovacích kapacit. Vybavit sklad moderní technologií je ale velmi nákladné a ne každý pěstitel na to má dostatek financí. Proto usilujeme o to, aby modernizace skladů byla podpořena státem. Modernizace skladů je již zařazena do programů SAPARDu, ale tento program bohužel zatím nefunguje. Lze však doufat, že od příštího roku začne a této věci pomůže.

Jaká by podle vás měla být kapacita skladů s řízenou atmosférou a jaký je současný stav?
Současná kapacita všech skladů v naší republice je 70 000 tun. V západní Evropě je asi 80 % skladů vybaveno technologií řízené atmosféry. U nás je vztah obrácený a je to pouze 20 %. Například v uplynulých dvou letech byly rekonstruovány sklady s kapacitou 12 000 tun, přičemž za loňský rok s kapacitou 7000 tun. Bylo by potřebné, aby alespoň 70 % skladů bylo modernizováno.

Jaká byla letošní sezóna pro pěstitele ostatních druhů ovoce?
I v tomto případě je nutné sezónu hodnotit ze dvou pohledů. Jiná je situace u velkovýrobců, kteří ovoce pěstují intenzivně, jiná u malovýrobců – zahrádkářů. Kromě jablek a meruněk, jejichž úroda byla letos velmi špatná, byla sezóna pro zahrádkáře, průměrná.
U velkých výrobců se situace liší podle druhů ovoce. Spokojení mohou být pěstitelé jahod. Toto ovoce je dnes nedostatkové a tak nemají problém s odbytem a většinu produkce prodají tzv. samosběrem. Myslím, že pro nové pěstitele je zde otevřený prostor. Odbyt světlých třešní, které jsou určeny především k zavařování, byl letos problémem. Již zde nejsou zpracovatelé a převis nabídky nad poptávkou, který byl i v zahraničí, způsobil pád cen až na 8 Kč/kg. Velké problémy měli s odbytem také pěstitelé višní. Přetlak nabídky v německy mluvících zemích způsobil, že čeští pěstitelé museli prodávat svoji produkci jen na zpracování, a to za cenu 5-7 Kč/kg. Tato cena nezaručuje rentabilitu pěstování. Oproti tomu byl tradičně velký zájem doma i v zahraničí o tmavé třešně. Jejich cena byla nejvyšší v historii, a to 40-50 Kč/kg. Trh s rybízem červeným je stabilizovaný, rybíz je dobrým exportním artiklem a jeho cena je asi 12-16 Kč/kg po kombajnové sklizni. Jeho výměra bohužel klesla. Bohužel není státem podpořena výsadba nových sadů. Přesto, že cena černého rybízu spadla z loňských 40 Kč/kg na 25-30 Kč/kg, jde také o obchodně zajímavou plodinu. Sklizeň angreštu asi z 60 ha intenzivních sadů byla letos abnormálně nízká. Problémy stále způsobuje padlí angreštové. Pozitivní však je, že je již registrován přípravek, který tutu chorobu potlačuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *