Ceny obilovin v letošní sklizni rostou

Na rozdíl od jiných let dochází k oživení evropských a světových cen obilovin v období jejích sklizně. Hlavní příčinu lze hledat v nepříznivých povětrnostních podmínkách, které postihly některé hlavní producenty zemědělských komodit. Zatímco Spojené státy Americké a Čína hlásí dobrou sklizeň, Evropská unie očekává průměrnou produkci, Rusko a Ukrajinu postihly velká sucha.

Nepříznivé počasí v některých evropských zemích nyní společně s mimořádným suchem v Rusku tlačí vzhůru ceny obilí na světových trzích. Evropa letos zažila krutou zimu, po které v některých zemích následovala sucha. Další země, včetně České republiky a Slovenska, zase byly zasaženy záplavami. Ve Španělsku a Itálii však bylo počasí příznivé, a tak některé oblasti kompenzují ztrátu z jiných zemí EU. Celková produkce by se tedy mohla pohybovat kolem 290 milionů tun. Pšenice méně, než se čekalo Rozhodující pro celkovou sklizeň obilovin je pšenice. Podle nové červencové zprávy Ministerstva zemědělství USA (USDA) byl odhad světové produkce pšenice 2010/2011 snížen na 661,1 mil. t (668,5 mil. t odhad z června). Loňská produkce činila 680 mil. tun obilí. Spotřeba je odhadována na 667,5 mil. t a konečné zásoby na 187,1 mil. t. Navýšení produkce v USA a Číně nepokryje snížení odhadované produkce v Rusku, Kazachstánu, Ukrajině, Kanadě, Indii, Turecku a EU, proto nyní spotřeba převyšuje odhadovanou produkci. Odhady produkce pšenice u největších exportérů, které uvádí USDA, pasují Evropskou unii na první místo s 141,8 mil. tunami pšenice. V USA jsou výnosy pšenice velmi dobré, přestože došlo k meziročnímu poklesu osevní plochy. Produkce je odhadována na stejné úrovni jako předchozí rok, tedy 60,3 mil. tun. V Rusku sucho zničilo úrodu na přibližně 10 mil. ha (z celkových 43,6 mil. ha). Oficiální odhad produkce obilovin klesl pod 80 mil. t, ale další odhady uvažují o sklizni kolem 70 mil. tun. Vývozy obilovin by mohly být sníženy o polovinu na 12 mil. t. Rusko ovšem zatím popírá možné zavedení vývozních omezení. Světové vývozní ceny pšenice zaznamenaly pod vlivem přetrvávajících obav o celosvětovou produkci další výrazný nárůst, a to především v USA a oblasti Černého moře. Odhad světové produkce kukuřice 2010/2011 byl podle červencové zprávy USDA snížen na 832,4 mil. t, odhad spotřeby je 830,9 mil. t a konečné zásoby 141,1 mil. t. Hlavní příčinou poklesu odhadované produkce je snížení odhadu sklizně v USA. Ty patří mezi největší exportéry a sklidit by se tu mělo asi 336,4 mil. t. Evropská unie zatím předpokládá celkovou sklizeň 57 mil. t, Brazílie 51 mil. t a Argentina 21 mil. t. Odhady pro příští rok Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) odhaduje, že v roce 2010/2011 zemědělci v EU-27 osejí obilninami celkem 56,9 mil. ha (v loni 58,6 mil. ha), z toho pšenice obecné by mělo být 23 mil. ha (o 100 tis. ha méně než v roce 2009/2010). Ječmene, ať už jarní nebo ozimé formy, se bude pěstovat asi 12,7 mil ha (loni 13,9). Minimální změna proběhla u kukuřice. Tou by se mělo osít 8,4 mil. ha, tedy o 100 tis. ha méně než v roce předcházejícím. Odhadovaná produkce obilovin v EU-27 v roce 2010/2011 činí 287,3 mil. t. Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova předpokládá, že z celkové produkce obilovin bude pšenice tvořit 129,7 mil. t (129,8 mil. t v roce 2009/10), pšenice tvrdá 8,5 mil. t., ječmen 56,1 mil. tun a kukuřice 60,2 mil. t. Největší nárůst produkce obilovin v příštím roce se očekává ve Španělsku (+16,4 %), Rumunsku (+25,8 %), a Irsku (+17,1 %). Naopak pokles předpovídá Evropská komise Dánsku (-17,6 %), Finsku (-19 %) nebo Litvě (-12,7 %).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *