Celá unie očekává pokles produkce

Nepříznivá ekonomická situace ovlivnila v tomto roce intenzitu pěstování rostlinných komodit. Celkové účtování ale ovlivnily také povětrnostní podmínky během vegetace, a tak statistiky očekávají u některých komodit jak nárůst tak pokles průměrných hektarových výnosů. Celá Evropská unie zaznamenává pokles celkové produkce hlavních rostlinných komodit.

Český statistický úřad (ČSÚ) očekává, že čeští zemědělci letos sklidili celkem 7713 tis. tun obilovin, což znamená meziroční pokles o 7,7 %. První letošní odhad sklizně kukuřice na zrno 704 tis. tun je meziročně nižší o 154 tis. tun (pokles o 18 %), a to v důsledku zmenšení produkční plochy téměř o pětinu. Průměrný výnos obilovin celkem je odhadován na 5,08 t/ha a zaostává za výnosem roku 2008 o 6,3 %.
Sklizeň naší nejrozšířenější olejniny řepky je odhadována na 1135 tis. tun (loni 1049 tis. tun). Pokud se předpoklad ČSÚ potvrdí, půjde o rekordní úrodu na kterou má vliv druhý nejvyšší průměrný hektarový výnos v historii 3,2 t (loni 2,94 t/ha). Meziročně dochází k výraznému snížení očekávané úrody máku – o 31,7 % na 34 tis. tun, a to jak poklesem osevní plochy o 23,2 % na 54 tis. ha, tak i snížením výnosu z 0,71 na 0,63 t/ha.
Předpokládaná sklizeň brambor celkem 777 tis. tun je zhruba na úrovni loňské úrody (nárůst o 0,9 %) při předpokládaném výnosu 27,04 t/ha (loni 25,83 t/ha). Odhad sklizně cukrovky 2772 tis. tun je v porovnání s loňským rokem o 112 tis.tun (o 3,9 %) nižší. Očekávaný výnos 52,84 t/ha je nižší proti loňskému výnosu o 4,42 t/ha (o 7,7 %).
Z údajů známých v polovině září byla poprvé v letošním roce odhadována sklizeň kukuřice na zeleno a siláž. Při předpokládaném rekordním výnosu 36,14 t/ha, by měla podle ČSÚ dosáhnout úrovně 6494 tis. tun (loni 6144 tis tun).

Svět sklízí méně obilí
Mezinárodní rada pro obilí (International Grain Council – IGC) odhaduje celkovou světovou produkci pšenice v marketingovém roce 2009/2010 na 666 mil. tun a celkovou spotřebu pšenice na 643 mil. tun. Ve stejném období tedy od 1. července 2009 do 30. června 2010 se ve světě podle odhadu amerického ministerstva zemědělství (USDA) sklidí o dva milióny tun pšenice více než předpokládá IGC. Z toho Evropská unie sklidí 139 mil. tun, což znamená pokles oproti minulému roku, kdy to bylo 151,3 mil. tun. USA by měly sklidit 60 mil. tun (loni 68 mil. t), Rusko 57,5 mil. t (loni 63,7 mil. t), Kanada 24,5 mil. t (loni 28,6 mil. t), Austrálie 23,5 mil. t (loni 21,5 mil. t) a Ukrajina 20 mil. t (loni 25,9 mil. t). Světové zásoby pšenice odhaduje USDA na úrovni 187 mil. tun.
Mezinárodní rada pro obilí předpokládá světové produkce kukuřice pro rok 2009/2010 okolo 785 mil. tun zrna a USDA 792 mil. tun. Tradičně nejvíce sklidí Spojené státy americké, konkrétně 331 mil. tun (loni 307,4 mil t). K poklesu zrnové kukuřice nedošlo jen v ČR, ale v celé Evropské unii. Americké ministerstvo zemědělství odhaduje unijní produkci na úrovní 57 mil. tun, oproti loňským 62,7 mil. t. V marketingovém roce 2009/2010 by spotřeba této komodity měla dosáhnout 797 mil tun podle ICG (USDA odhaduje spotřebu o 6 mil. tun větší). Americké ministerstvo zemědělství očekává konečnou světovou zásobu kukuřice okolo 136 mil. tun. V roce 2008/2009 to bylo 146 mil. tun. Důvodem snížení konečných zásob kukuřice bude podle USDA její zvýšené využití na bioetanol.
V intervenčních zásobách EU-27 se k 11. říjnu. nacházelo 1 559 307 tun obilovin. Nejvíce ječmene – 925 516 tun, z toho téměř 160 tis. tun v intervenčních skladech ČR a přibližně 24 tis. tun na Slovensku. Z unijního trhu bylo tímto opatřením dále staženo 76 728 t pšenice (téměř 32 tis. t v ČR a na Slovensku více než 9 tis. t). Po první dekádě října skladovala unie v rámci intervence obilovin 556 562 t kukuřice (110 404 t na Slovensku).

Největší exportér
Unie je od roku 2003 největším exportérem agropotravinářských produktů a také v roce 2008 si svoje prvenství před USA zachovala. Zároveň je však i největším importérem některých agropotravinářských produktů. Celkový import v loňském roce v objemu 90 miliard eur daleko přesáhl import USA (60 miliard eur). Přesto, že se v tomto roce obchodní deficit Evropské unie zvětšil, exportéři neutrpěli v důsledku rostoucích cen zemědělských komodit a ekonomické krize tak, jako ostatní klíčoví aktéři na globálním trhu. EU je zároveň největším importérem zemědělských produktů z rozvojových zemí.
Pokles obchodní bilance EU v roce 2008 je možné podle Evropské komise připsat na vrub rostoucích cen komodit jako jsou sója a meziprodukty jako je rostlinný olej a semeno řepky olejky, které představují téměř polovinu unijního importu. Podle komise se na nárůstu hodnoty importu podepsal růst cen 83 procenty, zatímco růst objemu přispěl pouze 17 procenty.

Očekávané plochy obilnin
Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) odhaduje, že v roce 2009/2010 zemědělci v EU-27 osejí obilninami celkem 58,8 mil. ha (v loni 60,3 mil. ha), z toho pšenice obecné by mělo být 23,1 mil. ha (o 300 tis. ha méně než v roce 2008/2009). Ječmene , ať už jarní nebo ozimé formy, se bude pěstovat asi 14,2 mil. ha. U této plodiny došlo ke stejnému snížení plochy jako u pšenice. DG AGRI předpokládá plochu kukuřice okolo 8,5 mil. ha. V předcházejícím roce to bylo 8,9. mil. ha. Evropská komise odhaduje, že v příštím roce by se v EU-27 mohlo vypěstovat v marketingovém roce 2009/2010 293,9 mil. t obilovin (v předcházejícím období to bylo 314 mil. t), z toho pšenice se na tomto množství bude podílet 128,9 mil. t (140,4 v roce 2008/2009), ječmen 62,4 mil. t (loni 65,6 mil. tun) a kukuřice 59,3 mil. tun (loni63 mil. t).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *