Časné výsevy řepky vyžadují silnou morforegulaci

Časnější zásevy řepky (od 5. do 15. srpna) se nejčastěji potýkají s bujným růstem. Mnohdy se takto sejí vzrůstné hybridy řepky mající rychlý nástup vegetace. Bezesporu je nutné tyto řepky brzdit v růstu, neboť intenzivně prodlužující se vegetační vrchol by za podmínek silnější zimy s výskytem holomrazů mohl vymrznout. Cestou k úspěchu přípravy řepky na přezimování je zvolení technologie podporující růst podzemní hmoty při současném potlačení aktivního růstu a prodlužování nadzemní části rostlin. K tomuto účelu společnost BASF vyvinula před několika lety moderní přípravek CARYX®, který díky svým vlastnostem ve velmi krátké době nahradil do té doby velmi oblíbený fungicid Caramba®.

V současnosti je tento vylepšený a optimalizovaný produkt praxí nejvíce používaným řešením pro přerušení dloužení řepky a ochranu proti houbovým chorobám. Je tomu tak proto, že CARYX® obsahuje dvě optimálně vyvážené látky metkonazol a mepiquat-chlorid, které zajišťují dokonalé zastavení apikální dominance, současně podporuje vznik pupenů výnosotvorných větví, zesiluje kořenový krček a napomáhá zvyšování objemu kořenové hmoty. Díky těmto vlastnostem je jím ošetřená řepka předurčena k výbornému přezimování a dobrému větvení v jarních měsících. Vlivem zesíleného kořenového systému jsou rovněž rostliny řepky odolnější vůči stresovým faktorům, jako je déle probíhající sucho (např. jaro 2015). Tento přípravek lze jako jediný na trhu použít již od 5 °C. Díky jeho rychlé penetraci do rostliny a rozvedení do pletiv rostlin případný déšť 30 minut po aplikaci nesnižuje účinnost. V našich podmínkách je tato aplikace vyzkoušeným a velmi efektivním výnosotvorným opatřením. Projevuje se intenzivnější asimilací rostlin a ukládáním zásobních látek (asimilátů) do kořenů. To je spolu s ovlivněním výšky vzrostného vrcholu základním předpokladem omezení vymrzání porostů.

V přiložené tabulce z časopisu LfL Pflanzenschutz je patrné, že CARYX® nabízí dokonalé řešení jak pro regulaci, tak pro ochranu proti nejdůležitějšímu patogenu podzimu (fomové hnilobě).

Hodnocení účinnosti přípravků se zaměřením na intenzitu regulace a účinnosti proti fomové hnilobě, LfL Pflanzenschutz, Präparate im Rapsbau, prosinec 2016

Dávku přípravku volíme podle stavu porostů, podle odrůdy a růstové fáze mezi 0,7 l až 1,0 l/ha. Ideální termín pro ošetření je mezi 3. a 4. listem. Razantní aplikaci v kombinaci s přípravky na bázi CCC letos budeme moci použít jen omezeně, protože dané přípravky již většinou nemají registraci pro použití v ozimé řepce.

Současně je možno kombinovat CARYX® s bórem (75–150 g/ha) či hořkou solí v množství 10 kg/ha při nedostatku síry a hořčíku.

Přípravek je vhodné mísit v TM kombinaci s graminicidem STRATOS®  ULTRA proti vlnám výdrolu obilnin a dále v TM kombinaci s insekticidem VAZTAK®  ACTIVE proti dřepčíkům, pilatce, osenici a květilce.

Pokud jste zvyklí pěstovat polotrpasličí nebo trpasličí odrůdy řepky a preferujete spíše silný fungicidní účinek před morforegulačním, nabízíme vám použít fungicid EFILOR® – silný fungicid s vynikající účinností na fomovou hnilobu a jemným regulačním účinkem kombinující dvě účinné látky karboxamid boscalid a osvědčený triazol metconazol. Doporučení pro aplikaci je 0,6–0,7 l/ha ve fázi 3–7 listů řepky nebo při výskytu symptomů fomové hniloby na listech.

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.,

BASF spol. s r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down