Budoucí směry rostlinné produkce

Existuje řada pádných důvodů, z nichž prvořadý je nárůst počtu obyvatel, proč se zemědělství musí v budoucnosti rozvíjet. Co konkrétně to bude znamenat nejen pro světové, ale i české zemědělce, na tuto otázku se mimo jiné snažila nalézt odpovědět nedávná konference Variantní pěstitelské systémy pro 3. tisíciletí uspořádaná na České zemědělské univerzitě v Praze.

Zemědělská produkce poroste hlavně v tzv. rozvojovém světě. Nárůst produkce lze očekávat především u rostlinných komodit, a to u kukuřice a rýže. Významný nárůst produkce se rovněž čeká u olejnin – palmy olejné, sóji, dočasně i řepky. Tuto teorii vyslovil na úvod konference prof. Ing. Jan Vašák, CSc., z ČZU v Praze, který na konferenci prezentoval výsledky společné práce s polským kolegou prof. Wojciechem Budzyňskim z univerzity v Olsztyni.

Od výroby k prodeji
Zmínění odborníci v budoucnu předpokládají další vstupy velkého kapitálu do zemědělského výroby a vytvoření uceleného řetězce: produkce surovin – zpracování – prodej. Podle jejich vyjádření se bude rozšiřovat i energetický sektor, avšak především na bázi odpadů. Pokles cen agrárních produktů je jen dočasný, jejich trh zůstane i v budoucnu regulovaný, to jsou další klíčové teorie prezentované na konferenci.

Speciální plodiny příležitostí pro Evropu
V Evropě se bude zemědělská výroba stále více přiklánět k produkci speciálních komodit a olejnin a to na úkor pěstování obilnin. Komoditami perspektivními pro Českou republiku budou podle odborníků nadále například jarní sladovnický ječmen, řepka, mák. Bude však nezbytné modernizovat technologii pěstování těchto plodin, jež by vedla k vyšším výnosům a vyšší rentabilitě pěstování, na čemž pracují také odborníci z ČZU v Praze.

Inovace v pěstitelských technologiích
Jak konferenci specialisté na jednotlivé plodiny uvedli, u jarního ječmene jim jde mimo jiné nalezení agrotechnických možností k eliminaci výkyvů počasí. Možností, kterou nadále ověřují, je použití stimulačních látek v počátečních růstových fázích ječmene pro rozvinutí kořenového sytému nebo v době po skončení stresujícího období pro opětované nastartování růstu. Cílem modernizace pěstitelské technologie řepky je zvýšení jejích výnosů na 5 t/ha. To lze například zavedením diagnostických metod v její ochraně a výživě, jež přispěje především k efektivnějšímu načasování vstupů. K významnému zjednodušení a současně zlevnění pěstitelské technologie řepky by mohly přispět genetické modifikace této plodiny. U máku je cestou k vyšší efektivitě rovněž použití stimulátorů růstu, použití fungicidů a další opatření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *