Budeme makovou velmocí?

Není mnoho oborů, v nichž má naše republika právo nazývat se v celosvětovém, nebo alespoň evropském měřítku nepopiratelnou velmocí. Napadá mne snad jen lední hokej - a spotřeba piva na obyvatele, včetně nemluvňat. Velmocenské ambice - byť "jen" v evropském měřítku - však netají pěstitelé máku. Česká republika je v současné době druhým největším evropským producentem máku (po Francii).

Koncem února a počátkem března proběhl na pěti místech v Čechách i na Moravě seriál odborných seminářů o systému pěstování máku, věnovaných pěstitelské problematice, odrůdán, ochraně porostů, technologii sklizně a také odbytu máku i makoviny. Pořadateli seminářů byly Sdružení Český mák, ČZU v Praze a Slovakofarma, a.s. Hlohovec.
Šance České republiky v pěstování máku spočívá právě v tom, že je možné „ostře sledovanou“ makovinu s obsahem alkaloidů likvidovat v souladu s regulemi zemí EU – v našem případě vyvezením tradičnímu zpracovateli, akciové společnosti Slovakofarma na Slovensku. Její zástupce také ve svém vystoupení potvrdil, že Slovakofarma právě na makovinu z ČR spoléhá, poněvadž pěstování máku na Slovensku stagnuje. S odbytem makoviny (a hlavně s vývozní, dovozní a celmí administrativou) může pěstitelům pomoci Sdružení Český mák. Makovina tak může pěstiteli přinést nezanedbatelný zisk a zvýšit i ekonomickou jistotu při pěstování máku.
Mák je možné pěstovat takřka na celém území ČR, o úspěchu rozhodují především úroveň agrotechniky a také pěstitelské zkušenosti. Ani nadějný porost však neznamená dobrou sklizeň a dobrý zisk, pokud pěstitel organizačně a technologicky nezvládne „koncovku“ – bezeztrátovou sklizeň a posklizňovou úpravu máku a makoviny. Právě technologickým problémům a praktickým zkušenostem, jak upravit kombajny, jak sklizenou hmotu (směs rozbitých makovic, makových semen a makoviny) skladovat, dosoušet a čistit. Do odrůdové skladby máku by v dohledné době mohly proniknout i ozimé formy této plodiny, pokud úspěšně projdou registračním řízením.
Domácí spotřeba máku činí asi 0,30 kg na obyvatele. Osevní plochy a celková sklizeň máku silně kolísají a proto by se pěstitelé máku a jejich sdružení měli snažit tyto ukazatele stabilizovat, což by mělo přinést i stabilitu farmářské ceny této plodiny a přispět tím i k ekonomickému výsledku celého zemědělského podniku.
Mák může být i nezanedbatelnou exportní komoditou, která vylepší bilanci českého zemědělství. V uplynulém roce činila hodnota vývozu máku 423 mil. Kč, především do Polska, SRN a do Ruska, makovina byla vyvezena na Slovensko.
Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *