Bude letos dostatek kvalitního sladovnického ječmene?

Tradiční, ale i perspektivní plodinou je pro naše pěstitele jarní ječmen. Zhodnotit jeho produkci ve sladovnické jakosti se určitě vyplatí. V posledních letech ale nastaly problémy s množstvím i kvalitou, kterou požadují naše sladovny, a výsledkem byla situace, kdy domácí zpracovatel musel sladovnický ječmen dovážet ze zahraničí. Je to nepochybně velká škoda, vezmeme-li v úvahu, že jsou u nás mnohdy produkovány komodity, pro něž není odbyt, a nejednou se nedaří plodina s propracovanou agrotechnikou a dokonce proslavená ve světě českými a moravskými kvalitními odrůdami.

Podle Ing. Jaroslava Skopala, ředitele závodu služeb Obchodních sladoven, a. s., Prostějov, by letošní sklizeň sladovnického ječmene nemusela dopadnout špatně. Jeho prognóza ve druhé dekádě června, kdy jsme s ním hovořili na polním dni v Chrudimi, zněla docela optimisticky.
„Vycházím z toho, jak vypadal letos začátek vegetační doby. Na Moravě seli zemědělci jarní ječmen v teplejších oblastech už na přelomu února a března, v Čechách na začátku března a na vysočině dosévali poslední plochy dokonce kolem 25. března. Takový plynulý osev se podaří pouze jednou za několik let. Start porostů byl tedy dobrý. Problémy následně působily nižší teploty s nočními mrazy na začátku dubna a později nadnormální teploty a podnormální srážky hlavně na Hané a na jižní Moravě.
Výsledkem bylo nevyrovnané odnožování a následná redukce počtu produktivních stébel. Proto je počet klasů na spodní hranici optima, někde i méně (optimum je 800 – 950 klasů na jednom metru čtverečním) a rovněž počet zrn je průměrný. Nezbývá než vyčkat, jakým způsobem se projeví třetí výnosotvorný prvek, tj. hmotnost zrna, jehož optimální tvorba byla těžce zkoušena extrémními teplotami ve 25. týdnu a následnými přívalovými dešti s krupobitím. Výnos zrna je komplexním znakem určeným jak genetickým základem pěstované odrůdy, tak vnějšími stanovišťními podmínkami, výživou a ochranou proti škodlivým činitelům, hlavně houbovým chorobám. Z toho pohledu je možné očekávat spíše průměrný rok, ale příroda může vždy překvapit !
Úspěch našeho ječmenářství a sladařství závisí na nabídce kvalitní základní suroviny. Mimo tradiční kvalitativní parametry ječmene (bílkoviny do 11,5 %, klíčivost minimálně 97 %, vysoký podíl zrna nad sítem 2,5 mm atd.) jsou důležité odrůdová čistot a minimální biologické poškození zrna. Ze sklizně 2002 budou v nákupu dominovat odrůdy Jersey, Kompakt a Scarlet, dále pak Tolar, Amulet, Nordus a Madona, výjimečně výběhové odrůdy Akcent a Forum. Nové odrůdy Prestige, Sabel a některé další budou provozně ověřovány. V letošním roce chceme vykupovat ve větší míře i dvouřadý ozimý sladovnický ječmen Tiffany.“
Jak je z předchozích slov ing. Skopala zřejmé, pěstitelé, kteří investovali do nákupu certifikovaného osiva a do fungicidních ošetření, si vytvořili základ pro dobrý výnos i sladovnickou kvalitu. Tím však jejich starost nekončí! Důležitými a často opomíjenými opatřeními je rychlá, šetrná sklizeň (nenechat ječmen zmoknout!) a uskladnění na aktivním větrání ve vhodných skladech. Pro kvalitní sladovnický ječmen je nezbytně nutné zvládnout i tuto koncovku, neboť její podcenění znamená znehodnocení předchozího úsilí o produkci kvalitního tržního zboží.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *