Brasan s Teridoxem dá vyniknout vašim porostům řepky

Zvažování výše investic do porostů řepky poslední dobou velmi silně ovlivňuje nižší výkupní cena řepky. Existují vstupy do porostů, které lze v některých sezónách omezit, regulace plevelů k nim ale v žádném případě nepatří.

Brzy začneme zvažovat, zda nově zakládané porosty řepky ošetřit herbicidy preemergentně s potřebou
alespoň minimálních vlhkostních podmínek pro nejlepší účinek, anebo  postemergentně, ale s tím rizikem, že regulace některých plevelů, především brukvovitých, se stává velmi obtížnou. Navíc při promeškání této aplikace i z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek, jako v některých minulých sezónách, už jednoznačně nelze docílit bezplevelného porostu.

Výhody preemergentního ošetření porostů řepky jsou tak evidentní. Čím dříve plevele eliminujeme, tím déle mohou rostliny řepky profitovat z draze připravené kultivační plochy. Účinnostně preemergentní ošetření jednoznačně převyšují ošetření postemergentní. Právě za tímto účelem společnost Syngenta v roce 2018 nabízí již osvědčený herbicidní balíček Brasan Teridox Pack pro preemergentní regulaci plevelů v řepce.

Pro dobrý účinek preemergentů je přiměřená vlhkost půdy esenciální. Pro optimální působení účinné látky dimethachlor obsažené v přípravku Brasan je jisté množství vody potřebné, ale ve srovnání s konkurenty výrazně nižší.

Dobře založený porost řepky olejky vykazuje ve vyšších vývojových fázích velmi silnou  konkurenceschopnost k plevelům na poli. Zcela naopak je tomu však v raných vývojových fázích. Penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, violky a rozrazily patří mezi nejvýznamnější podzimní plevelné druhy v řepce. Velice významné škody mohou napáchat také výdrol předplodiny nebo vytrvalé plevele.  Vedle již zmíněných škodlivých druhů je potřeba potlačit také další plevele, které škodí až zjara v době svého prodlužovacího růstu. Do této skupiny patří především svízel přítula, heřmánkovité plevele, úhorník mnohodílný, chrpa modrá a mák vlčí. Svízel přítula je obecně řazen mezi nejškodlivější plevelné druhy v porostech řepky. Pouhá 0,5–1 rostlina na 1 m2 již překračuje práh škodlivosti. Přítomnost plevelů v porostu může mít také dopad na jeho zdravotní stav. Problematickými jsou  především plevele z čeledi brukvovitých, jež jsou hostitelskými rostlinami pro mnohé choroby, které nám později mohou infikovat pěstovanou řepku. Na těchto rostlinách může svůj vývojový cyklus  dokončit například Plasmodiophora brassicae. Přerušení vývojového cyklu likvidací hostitele představuje jeden z hlavních bodů ve strategii boje s tímto patogenem. Pokud jste se s příznaky této choroby na svých pozemcích setkali, není potřeba věšet hlavu. Stačí jen vybrat ze sortimentu  rezistentních odrůd k této chorobě, například pro sezónu 2018 nově zaváděnou odrůdu SY Alibaba, a důsledně dbát na regulaci brukvovitých plevelů. V tom je vám dobrým pomocníkem herbicidní balíček Brasan Teridox pack.

Bezplevelný porost, především bez raně kvetoucích druhů, je také důležitý pro možnost bezproblémového insekticidní ošetření porostu v ohledu na bezpečnost všech opylovačů.

Brasan Teridox pack poskytuje ošetření deseti hektarů řepky. Obsahuje 15 litrů přípravku Brasan a pět litrů připravku Teridox. Přípravek Brasan® obsahuje dvě účinné látky – dimetachlor v dávce 500 g/l a clomazone 40 g/l. Byl speciálně vyvinut pro snadnou a spolehlivou kontrolu plevelů v porostech  řepky olejky. Účinná látka dimetachlor, selektivní půdní herbicid, si spolehlivě poradí jak s nejproblematičtějšími travami, jako jsou ježatka kuří noha, chundelka metlice, lipnice nebo psárka, tak s pleveli dvouděložnými, především brukvovitými. V kombinaci s účinnou látkou clomazone  poskytuje Brasan nejširší spektrum účinnosti na jednoděložné i dvouděložné plevele včetně svízele, heřmánkovitých plevelů, brukvovitých plevelů, jako jsou kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, penízek rolní atd. Přípravek Brasan je bez omezení v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové i podzemní vody. Bezplevelný porost řepky je nejen dobrou vizitkou agronoma, ale také z důvodu správného klimatu v porostu určitou ochranou před pozdně jarními mrazíky a zárukou vysoké, kvalitní a bezproblematické sklizně.*

RNDr. Ondřej Skala,
Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down