Branišovice zvou na polní den

Možnost porovnání pšenice ozimé, sóji, kukuřice a jarního ječmene pěstovaných ve třech systémech zpracování půdy, to je jen jedno z mnoha lákadel polního dne, jež na 10. června připravuje v Branišovicích společnost Monsanto. Na jednom poli se zde navíc představí široký sortiment odrůd, různé systémy ochrany rostlin atd.

Jak nám řekl Ing. Vladimír Voznica, pokusník a registrátor společnosti Monsanto, polní den se letos uskuteční již potřetí. Místem konání je tradičně tzv. democentrum, které se nachází na pozemcích Šlechtitelské stanice Branišovice. Branišovickou stanici jistě není nutné dlouze představovat, čeští pěstitelé dobře znají mnohé zde vyšlechtěné odrůdy. Připomeňme například odrůdy vzniklé v posledním desetiletí, např. jarní ječmeny Terno, Forum, Olbram, ozimé pšenice Vlada, Bruta, Brea či Niagara. Jmenovat celou paletu odrůd z Branišovic snad ani nelze, neboť šlechtění zde probíhá již celé století. Za sto let prošla stanice řadou změn. Jednou z těch nejzásadnějších je, že stanici koupila v roce 1997 společnost Monsanto. Díky tomu se stanice začlenila do sítě vědeckých a šlechtitelských pracovišť velkého koncernu.

Tři systémy zpracování půdy
Polní den bude demonstrovat především různé pěstitelské technologie a systémy ochrany. Podle slov ing. Voznici zde bude prezentován krátký pětihonný osevní postup: pšenice ozimá, sója, pšenice ozimá, jarní ječmen a kukuřice. Každá z plodin je zastoupena ve třech systémech zpracování půdy, v systému přímého setí, systému mělkého zpracování půdy (podmítka do hloubky 10 cm) a v tzv. klasice s orbou.

Vlastní odrůdy
Všechny odrůdy, jež se v technologickém pokuse v Branišovicích pěstují, jsou z portfolia společnosti Monsanto. Představí se zde ozimá pšenice Clever, jarní ječmen Prestige, sója Quito a kukuřice Monumental. Velikou zajímavostí a zvláštností chystané akce je, že zde bude k vidění tento hybrid i ve své geneticky modifikované formě. Hybrid Bt Monumental je odolný vůči významnému škůdci zavíječi kukuřičnému.
Také sóju na běžných plochách zatím tak velmi často nevídáme. Ing. Voznica však připustil, že i v democentru nahradila původně zasetou řepku, jež stejně jako na velké části běžných ploch musela být po letošní zimě zaorána a nahrazena jařinou.

Ochrana rostlin
Pšenice Clever v zimě relativně obstála. Místy nevyrovnaný porost, kde se zvýšil tlak plevelů, je ideální pro demonstraci účinnosti herbicidů a dalších ochranářských opatření.
V systému ochrany rostlin jsou na demonstrační ploše využity především přípravky firmy Monsanto. Představené systémy byly u všech plodin založeny na použití herbicidu Roundup. Účastníci polního dne však budou moci posoudit i účinnost dalších herbicidů a jejich kombinací používaných během vegetací. Na přilehlých maloparcelkových pokusech budou k vidění pokusy i s další plodinami, jež v hlavním technologickém pokuse nejsou zastoupeny.
Část doplňkové plochy bude stejně jako v předchozích letech patřit představení ostatních odrůd společnosti Monsanto i dalších šlechtitelů. Pokus s ozimou pšenicí, realizovaný ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, dá kromě možnosti srovnání pěstovaných odrůd také možnost posoudit různá výživářská opatření.

Sledování výsledků
Jak nás dále zástupce pořádající firmy informoval, technologický pokus s různým zpracováním nemá jediný cíl. Nejde zde jen o to, prezentovat jen v rámci polního dne. Pokus při své práci využívá několik výzkumných pracovišť. Výzkumný ústav pícninářský Troubsko, zde sleduje fyzikální vlastnosti půdy, pracovníci ze Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži se zabývají vztahem zpracování půdy a výskytem chorob, odborníci z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity hodnotí stav zaplevelení atd.
Samozřejmé je hodnocení výnosů pěstovaných plodin, které je podle ing. Voznici vždy velmi zajímavé, což uvedl na příkladu výnosů ozimé pšenice. V předchozích letech dal vždy největší výnos porost zakládaný bez zpracování půdy, ačkoliv během vegetace, stejně jako i letos, mnozí odhadovali výsledek zcela opačný. Nabízí se proto ne jedna otázka. Projevuje se zpracování půdy na HTS? Jak porost hospodaří s vodou? Je jisté, že polní den v Branišovicích bude příležitostí nad některými z těchto otázek diskutovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *