Brambory a zase brambory

Nejzajímavější a nejdůležitější informace ze semináře „Ochrana brambor“ a navazující prohlídky polních pokusů ve Výzkumné stanici VÚB Valečov byly shrnuty v Úrodě 9/2001. Účastníci se tam mohli seznámit nejenom s přípravky na ochranu brambor proti plísni bramborové a porovnat jejich účinnost, ale také si prohlédnout odkopy u 111 odrůd brambor. Část těchto odrůd zastupuje na našem trhu firma MEDIPO AGRAS H. B. spol. s r.o., která je známa také nabídkou ucelené technologie pěstování brambor v odkameněných řádcích. Činnost této havlíčkobrodské firmy nám v krátkosti přiblížila Ing. Marie Rasochová, CSc., zatímco na pokusném pozemku s napětím čekala, jak se odrůdy její firmy umístí v anonymní soutěži.

„Medipo Agras z Havlíčkova Brodu je specializovaná šlechtitelsko-semenářská firma. Je zaměřena na brambory v širším pojetí. Znamená to nejenom odrůdy a sadbu, ale i konzumní brambory a techniku pro pěstování brambor. V současné době máme zaregistrováno třiadvacet odrůd od zahraničních šlechtitelů. Jsou to především Solana Agrar-Produkte GmbH & Co. KG, Hamburk a HZPC HOLLAND B. V. z Holandska, ale spolupracujeme také se šlechtiteli brambor z Anglie.
Náš sortiment odrůd je široký – od velmi raných až po polopozdní. V užitkovém směru se zaměřujeme na odrůdy konzumní, pro zpracování na lupínky a hranolky a také na škrob a průmyslové výrobky. Sortiment se snažíme průběžně obměňovat a obohacovat, a tak každoročně přihlašujeme nové odrůdy do registračních zkoušek ÚKZÚZ.
Přes společný podnik EURO AGRAS, v němž je naším partnerem zahraniční firma, působíme již čtvrtým rokem na trhu s konzumními bramborami. Do velkých supermarketů dodáváme spotřebitelské balení od 1,5 kg až po 25 kg, pochopitelně odrůdově rozdělené podle varných typů a ve většině balení jsou hlízy myté. Sledujeme, které typy jdou nejvíce na odbyt. Čtyřicet až padesát procent zaujímá varný typ B (přílohové brambory), třicet až čtyřicet procent salátové odrůdy a jen deset až dvacet procent varný typ C (moučnaté brambory na kaše). V průměru nízký zájem o moučnaté brambory může být způsoben i tím, že první odrůda varného typu C je na trhu až letos. Je to poloraný Redstar z Holandska od firmy HZPC Holland BV, Joure.
To bylo hodnocení z pohledu spotřebitele, pro pěstitele jsou důležité také pěstitelské vlastnosti odrůdy, hlavně délka vegetační doby. V naší nabídce jsou odrůdy velmi rané, vhodné pro předkličování do ranobramborářských oblastí. Je to například odrůda Velox, která má dlouze oválné hlízy, hladkou slupku a velmi mělká očka, takže se dobře hodí na mytí. Za zmínku jistě stojí třetí nejpěstovanější odrůda v České republice raná salátová Dali, která se hodí i na pečení, protože má tenkou a chutnou slupku. Lze ji skladovat až do pozdního jara. Rovněž odrůda Rosara, velmi raná, červenoslupká, dlouhodobě skladovatelná, se řadí k pěti nejpěstovanějším.
Ráda bych ještě upozornila na odrůdy registrované v posledních dvou letech. Jsou to poloraná konzumní odrůda velmi vhodná na zpracování na hranolky Victoria, raná konzumní odrůda Red Scarlett s červenou slupkou a raná, velmi výnosná a kvalitní salátová odrůda Vivaldi. Novinkou, která je zatím ve zkouškách a čeká na registraci, je Rincona. Je poloraná, velmi výnosná, konzumní, lojovitého typu, tedy salátová, červenoslupká. Její předností je dlouhá dormance hlíz, takže je dobře skladovatelná v běžných skladech až do nové sklizně. Před dokončením registračních zkoušek jsou raná odrůda Belladona, konzumní, s velmi poutavými hlízami, a raná odrůda Sirius, vysoce škrobnatá, pro zpracování na škrob i na chipsy.“

Ing. Dušana Hofmanová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *