Bramborářské roky bývají odlišné

Velmi dobrý stav porostů, více větších hlíz pod trsem než loni ve stejnou dobu, a tím předpoklad neobvykle vysokých výnosů, tak vypadaly podle doc. Ing. Vlastimila Rasochy, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o., ve druhé dekádě července brambory na Českomoravské vysočině i na severní Moravě. Problémem ale podle něj mohou způsobovat po letošní teplé zimě škůdci a choroby a současné vysoké až tropické teploty.

„Neříkejme hop, pokud nejsou brambory ve skladu,“ upozornil doc. Rasocha ve svém vystoupení na Polním dni o bramborách. Stejně jako v minulých letech jej uspořádala v Olešné na Havlíčkobrodsku společnost Medipo Agras H.B., spol. s r. o., ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod, s. r. o., a zemědělským podnikem Solmilk, a. s., Olešná, tentokrát za podpory komise pro brambory při Okresní agrární komoře Havlíčkův Brod.

Plochy brambor meziročně nepoklesly
Loňské obavy z dalšího poklesu ploch konzumních brambor se naštěstí nenaplnily. Příčinou byla zřejmě dobrá realizace produkce. Brambor se loni urodilo málo, a to nejen u nás, ale v celé Evropě, a tak byly jejich ceny proti roku 2005 vyšší. Ti, kterým se podařilo brambory prodat za příznivé ceny, od jejich pěstování letos neustoupili.
Mírné snížení množitelských ploch brambor by nebylo podle mne na závadu,“ řekl doc. Rasocha a dodal: „Množitelskou plochu kolem tří tisíc hektarů považuji pro naši republiku za dostatečnou. Myslím ale, že množit každoročně zhruba 160 odrůd je příliš mnoho. Ostatně, jen deset jich zaujímá polovinu celkové množitelské plochy.“
Na sadbu brambor se specializují také v akciové společnosti Solmilk. „Když jsem v roce 1985 nastoupil na místo agronoma, pěstovali v Olešné hlavně brambory pro produkci škrobu. Přechod na sadbu se v tehdejším vedení prosazoval obtížně,“ vzpomíná Ing. Jiří Kreuz, ředitel Solmilku. Nyní mají v Olešné brambory vysázeny na ploše 130 ha a z toho je 90 ha množitelských.
„Pokud jde o skladbu odrůd, Ing. Kreuz je přesvědčen, že není třeba jich pěstovat mnoho, ale důležité je zvolit sortiment podle požadavků odběratele. „V každém zemědělském podniku, kde pěstující sadbové brambory, by měli vědět, komu budou sadbu dodávat a o jaké odrůdy bude mít odběratel zájem,“ zdůraznil s tím, že shlédnout nabízené odrůdy přímo na poli, jak je možné například při této akci, je velmi přínosné pro všechny zúčastněné.

Virózy znehodnocují sadbu
Hlavní příčinou neuznání množitelských porostů brambor bývají virové choroby, v praxi potom způsobují výrazné snížení výnosu. „Letos jsou u množitelských porostů brambor hlavními problémy virózy a plevelné brambory,“ uvedla Ing. Jitka Chadová z odboru osiv a sadby ÚKZÚZ. Může to být také plíseň bramboru, přestože už začátkem července začali někde s desikací nati, což je neobvykle brzy. Přesto Ing. Chadová věří, že se loňské, poměrně vysoké číslo 23,1 % neuznaných množitelských porostů brambor nebude letos opakovat.
Přílišným optimistou, pokud se týká virových chorob, ale není doc. Rasocha. „V letošní nebývale teplé zimě přezimovala mšice broskvoňová, nejvýznamnější vektor virových chorob brambor, ve stadiu živorodých samiček, zatímco při normálním průběhu zimy přezimují na broskvoních její vajíčka,“ vysvětluje a doplňuje: „Letos začaly mšice nalétávat do porostů brambor už koncem dubna. Tak, jako je celá vegetace posunuta dopředu zhruba o tři týdny, vyskytli se dříve také ostatní škůdci. Je možné, že v některých zemědělských podnicích nestačili proti vektorům viróz aplikovat insekticidy včas nebo je použili za vysokých teplot vzduchu, kdy jejich účinnost nebývá dostatečná.“

Plíseň je všude
Nejzávažnější houbová choroba brambor – plíseň bramboru, se nyní, koncem července, vyskytuje prakticky všude. Kdo zanedbal ochranu, může mít velké ztráty na výnosu a problémy s napadením hlíz. „Na naší pokusné stanici ve Valečově bylo dosaženo kritického čísla, podle kterého se řídí ošetření fungicidy, už 26. června, v Havlíčkově Borové to bylo dokonce 4. června a 13. 6. tam už byly viditelné příznaky na listech brambor,“ upozornil doc. Rasocha. „Pokud bude nadále teplé, ale suché počasí, postačí proti plísni přípravky na bázi mancozebu, jestli zaprší, bude nutné sáhnout k fungicidům s razantnějším působením,“ doporučil.

Odrůdy i technologie
Firma Medipo Agras H. B., spol. s r. o., z Havlíčkova Brodu nabízí pěstitelům brambor kromě odrůd také technologie a potřebnou techniku. Jak upozornila Ing. Marie Rasochová, CSc., řídí se heslem Vše pro brambory, které nyní doplňují sloganem Kvalita je budoucnost.
Odborný seminář a s ním spojená prohlídka prezentačních pokusů se konává v Olešné každý rok přibližně ve stejném termínu, a tak ti, kteří přijíždějí opakovaně, mají možnost porovnávat výsledky prezentovaných odkopů. „Na tomto poli předvádíme odrůdy, registrované v České republice, dále odrůdy nové, které jsou buď v registračních zkouškách ÚKZÚZ, nebo v našich předzkouškách, v nichž si ověřujeme, zda stojí za to je v našich podmínkách dále zkoušet a prakticky využívat,“ uvedl Ing. Vlastimil Čech ze společnosti Medipo Agras.
Novým segmentem činnosti firmy jsou pokusy se závlahou. „Závlahu brambor považuji za důležitou i v podmínkách Českomoravské vysočiny a dokonce i v letech, kdy by se zdálo, že je srážek dost. Je třeba ji použít v termínu, který je pro růst a vývoj brambor kritický,“ říká Ing. Rasochová.
Příkladem může být vliv závlahy na tvar hlíz odrůdy Rosara. Na pokusném poli v Olešné je podle odkopu předpoklad vysokého výnosu (loni to bylo 14,5 t/ha, letos neuvěřitelných 40 t/ha), ale hlízy mají hruškovitý tvar. Tam, kde tuto odrůdu pěstovali s možností přídatné závlahy, byly hlízy tvarově vyrovnané, oválné. Také šednutí dužniny, které se u této odrůdy občas vyskytuje, bylo po závlaze výrazně nižší.

Brambory – zdravá potravina
„Zatímco u nás je konzumace brambor ve většině rodin běžná, v některých vyspělých zemích tomu tak není. Například výsledky rozsáhlé ankety uskutečněné v USA ukazují, že je tam povědomí o vlastnostech brambor a jejich dietetickém významu malé,“ uvedla ve svém vystoupení Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského. Svoji informaci doložila údaji z internetu. Některé z nich byly pro účastníky semináře až nepochopitelné – u nás bychom asi těžko hledali člověka, který vůbec neví, jak se brambory připravují.
Pěstování brambor je ostatně jako u dalších plodin také politickou záležitostí. Do kontextu evropské zemědělské politiky je zahrnul Mgr. Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu. Připomenul kvotace pro brambory určené na výrobu škrobu a upozornil na novinku – zahrnutí konzumních brambor do sektoru Ovoce a zelenina, u něhož během podzimu a zimy proběhne reforma tržního řádu. Pomůže-li to rozvoji pěstování brambor, není zatím známo. Pozornost na brambory, pravděpodobně hlavně z hlediska spotřebitelů, ale určitě obrátí příští rok, který bude mezinárodním rokem brambor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *