Bramboráři očekávají katastrofu

„Letošní rok pro nás bude velmi špatný, zatím nám nepřeje počasí ani situace na trhu,“ shodli se pěstitelé brambor, kteří se 26. června sešli v Hořicích na semináři věnovaném aktuálním pěstitelským problémům.

Pracovní seminář nazvaný Aktuální informace pro pěstitele brambor uspořádal Výzkumný ústav bramborářský (VÚB) společně s Bramborářským kroužkem a Zemědělským obchodním družstvem Hořice. Tato akce, na kterou navazuje prohlídka porostů, se koná v Hořicích již tradičně a její pořadatelé zde nejen předávají své odborné zkušenosti, ale dávají slovo i pěstitelům. Z jejich úst však letos mnoho dobrých zpráv nezaznělo.
Týdeník Zemědělec před několika týdny již informoval o nespokojenosti bramborářů s průběhem počasí. K problémům způsobeným pozdními výsadbami se nyní přidává problém plísně bramborové, což potvrdil Ing. Ervín Hausvater z Výzkumného ústavu bramborářského. Oproti loňsku letos plíseň nastupuje podstatně dříve a proto VÚB doporučoval první ošetření již 12. června. Podle ing. Hausvatera ale zatím nedošlo k epidemii. Zabránily jí nízké noční teploty a proudění vzduchu v porostech, které jsou zatím málo vyvinuté a neuzavřené.
Také Ing. Jiří Slavětínský, předseda ZOD Hořice, kde brambory pěstují asi na 115 hektarech, informoval o časném nástupu plísně na zdejších porostech. Protože i v tomto podniku zakládali porosty až do 20. května, očekává ing. Slavětínský nízké výnosy brambor.
Další vrásky na čelech bramborářů přidělává vývoj cen. S „katastrofickým scénářem“ pěstitele seznámil Ing. Jiří Nevosád ze Senagra Senožaty, což je podnik, který brambory jak pěstuje, tak s nimi i obchoduje. Jak uvedl, české rané brambory se začaly sklízet asi o 10 dnů později a prodávaly se za velmi vysokou cenu 16 až 18 Kč/kg, tzn. za cenu dovozu. Z toho důvodu spotřebitelé rané brambory nekupovali a ranobramboráři tak ztratili asi týden, kdy již mohli naplno obchodovat. Za tu dobu brambory narostly a navíc se začaly sklízet i na dalších místech republiky, čímž se vytvořil přetlak nabídky. Následovaly dva pády cen, až na 5 Kč/kg. Podle ing. Nevosáda se o prázdninách sníží spotřeba a o rané brambory, které již budou mít výnos až 40 t/ha, nebude zájem, což cenu opět srazí. To podle něj způsobí, že v době počátku sklizně na Vysočině, kdy se ještě bude doprodávat úroda ranobramborářů, cena klesne pod 3 Kč/kg. V tradičních bramborářských oblastech Vysočiny je ale situace zcela jiná než v ranobramborářských oblastech. Z již uvedených důvodů budou výnosy nízké a ing. Nevosád je odhaduje na pozdě sázených plochách jen 15 až 18 t/ha. To podle něj způsobí, že v již v únoru v republice domácí brambory nebudou, čímž se vytvoří prostor pro dovozy.
„Sami si podrážíme ceny brambor,“ uvedl dále ing. Nevosád. Varoval tak před neuváženými prodeji přímo do obchodů či jen malým překupníkům za stejnou cenu, za jakou pěstitelé obvykle prodávají velkoskladům. Upozornil tak na to, že mnohdy sami pěstitelé nevědomky vytvářejí tlak na snížení cen.
Ing. Nevosád rovněž připomenul fakt, že stále větší část produkce brambor se ke spotřebiteli dostává přes obchodní řetězce. Protože jeho podnik je dodavatelem brambor i pro tento trh, dobře ví, o čem mluví. Ostatní pěstitele upozornil na stále zvyšující se nároky těchto odběratelů na kvalitu zboží. Brambory se v supermarketech prodávají myté, což by pro pěstitele mělo být klíčem k volbě odrůdy. V současném sortimentu je asi 10 odrůd vhodných pro tuto úpravu, takže i v této kategorii mají zemědělci z čeho vybírat. Dále ing. Nevosád informoval o tom, že brambory nemohou být mechanicky ani jinak poškozené, protože i tyto vady jsou na mytých bramborách velmi dobře patrné. Ač se již řada podniků vybavila technologií pro pěstování brambor v odkameněné půdě, která poškození snižuje, dochází k němu stále při sklizni a následné manipulaci s hlízami. Například v Senagru byli v uplynulé sezóně spokojeni s kvalitou jen necelé poloviny z celkem 3000 tun nakoupených brambor a výtěžnost tržního zboží proto byla nižší než 70 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *