27.03.2017 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Boscalidový ochranný štít pro řepku

Z pohledu intenzity výskytu a míry škodlivosti pro ozimou řepku jsou nejdůležitějšími chorobami hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum) a fomová hniloba (Phoma lingam), což potvrdila uplynulá sezóna 2015/2016. Mezi lokálně významněji škodící choroby lze zařadit také verticiliové vadnutí (Verticillium dahliae), čerň řepkovou (Alternaria brassicae) a plíseň šedou (Botrytis cinerea). Z pohledu ochrany před těmito chorobami je vždy důležitá kombinace správných agrotechnických opatření a fungicidní ochrany. Společnost BASF má ve svém portfoliu přípravky s vynikající účinností proti zmíněným chorobám, kdy společným jmenovatelem je účinná látka boscalid.

V uplynulých sezónách jste si mohli účinnou látku boscalid vyzkoušet ve dvou přípravcích společnosti BASF určených pro ochranu ozimé řepky – Efilor®, kde je v kombinaci s účinnou látkou metconazole (133 g/l boscalid, 60 g/l metconazol) a Pictor®, kde je v kombinaci s účinnou látkou dimoxystrobin (200 g/l boscalid, 200 g/l dimoxystrobin).

Oba dva přípravky jsou součástí unikátní technologie boscalidového ochranného štítu ozimé řepky před houbovými patogeny, která byla úspěšně uvedena na trh v roce 2016.

Technologie boscalidového ochranného štítu je jako jediná na trhu založena na dlouhodobé fungicidní cloně tvořené masivní dávkou 160 g boscalidu/ha (0,6 l/ha Efilor® + 0,4 l/ha Pictor®) v kombinaci s účinnými látkami dimoxystrobin a metconazol od časného jara do období kvetení, tedy 50 až 60 dnů v průběhu vegetace. Kombinuje tři různé účinné látky ze tří odlišných skupin – triazol, strobilurin a karboxamid, které působí na třech různých místech v buňce patogenu. Tím je zajištěna vysoká účinnost na všechny důležité choroby řepky. Navíc oba dva přípravky patří do skupiny AgCelence® produktů, které podporují odolnost ozimé řepky k stresovým podmínkám v průběhu jarní části vegetace, a tím umožňují dosažení vysokého výnosového potenciálu. Vlastnosti technologie tedy umožňují aplikaci snížených dávek obou fungicidů proti sólo aplikacím. To s sebou přináší významnou úsporu pro zemědělský podnik při zachování vynikající účinnosti.

Doporučení pro technologii boscalidového ochranného štítu je v časném jaru (výška řepky 15 až 40 cm) aplikace Efilor® 0,6 l/ha a následná aplikace v období květu (BBCH 61–65) Pictor® 0,4 l/ha. Doba mezi aplikacemi přípravků Efilor a Pictor by neměla být delší než 21 dní z důvodu kontinuální ochrany porostů řepky.

Efilor® – to nejlepší pro vaši řepku

První částí doporučení technologie boscalidového ochranného štítu je aplikace unikátního dvousložkového systémového fungicidu Efilor®. Jako jediný přípravek nabízí pro jarní ošetření řepky účinnou látku ze skupiny karboxamidů (SDHI) v kombinaci s triazolem. Tato kombinace efektivně chrání rostliny proti nejdůležitějším houbovým chorobám v jarním období – fomové hnilobě, primární infekci hlízenkou obecnou, černi řepkové, plísni šedé a má vedlejší účinnost proti verticiliovému vadnutí. Efilor® je zároveň šetrným morforegulátorem – podporuje tvorbu bočních větví, nasazení šešulí a šetrnou regulaci porostu. To potvrzuje i doporučení německého Institut für Pflanzenschutz (institutu ochrany rostlin), ve kterém vychází Efilor® jako vůbec nejlepší přípravek v období jarního ošetření řepky (tabulka).

Jednou z metod zobrazení účinnosti fungicidního ošetření může být použitá moderní technologie snímkování porostů infračervenou kamerou z ptačí perspektivy. Fotografie z maloparcelkového pokusu založeného v sezóně 2015/2016 na zkušební stanici ZS Kluky zobrazují účinnost jednotlivých sledovaných fungicidních technologií v porovnání s neošetřenou kontrolou. Boscalidový štít zde prokazuje velmi vysokou účinnost při vysokém stupni napadení hlízenkou obecnou (45% napadení na kontrole). Zdravý porost se na infračervených fotografiích vykazuje zelenou barvou, oproti tomu stresovaný porost (napadený hlízenkou) je zabarven do fialova (obr. 1, 2 a 3).

Boscalidový ochranný štít v kostce:

Přípravky a doba aplikace Efilor® – 133 g/l boscalid, 60 g/l metconazol, časné jaro
Pictor® – 200 g/l boscalid, 200 g/l dimoxystrobin, květ
Způsob účinku dlouhodobá fungicidní clona na základě masivní dávky 160 g boscalidu/ha (0,6 l/ha Efilor® + 0,4 l/ha Pictor®) v kombinaci s dimoxystrobinem a metconazolem
Unikátní řešení jediná technologie s účinnou látkou ze skupiny SDHI v časném jaře i v květu
Účinnost všechny důležité choroby řepky s výhodami AgCelence®
Efektivní řešení vysoká návratnost investice

Ing. Václav Nedvěd Ph.D.

BASF spol. s r. o.

Foto:

Infračervené fotografie s porovnáním účinnosti technologie boscalidového štítu, konkurenční technologie a neošetřené kontroly (27. 6. 2016, ZS Kluky)

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down