Biologie a regulace svlačce rolního

Svlačec rolní (Convolvulus arvensis L.) patří mezi významné plevelné druhy. Na polích se vyskytuje od nepaměti. V 60 – 80. letech jeho výskyt na orné půdě poklesl, naopak v sadech, vinicích a rybízových plantážích výrazně stoupl. Tento pokles byl vyvolán především účinnou regulací plevelů, především použitím herbicidů. V posledních několika letech však pozorujeme rostoucí výskyt tohoto plevele na orné půdě. Příčiny je možné hledat předevší v nedostatcích ve zpracování půdy, agrotechnice a použití herbicidů.

Charakteristika plevele: Svlačec rolní patří mezi vytrvalé, výběžkaté hluboko kořenící plevelné rostliny. Rostliny vytvářejí ovíjivé lodyhy dlouhé až dva metry. Vyskytuje se po celém území od nížin až do podhorských oblastí. Vyskytuje se ve všech kulturních rostlinách. Šíření podporuje nedostatečná péče o půdu. Patří mezi velmi nebezpečné plevele. Konkurenční schopnost svlačce rolního je vysoká, úspěšně se prosadí ve všech kulturních rostlinách. Škodí jak v jednoletých kulturách, tak ve vytrvalých porostech, sadech, vinicích i zahradách. Vy přírodě se vyskytuje roztroušeně na loukách, mezích i křovinách. Nemá velké nároky na stanoviště. Z neudržovaných pozemků se rychle šíří na ornou půdu.

Biologická charakteristika: Svlačec rolní patří do čeledi Convolvulaceae – Svlačcovité. Lodyhy se plazí po povrchu půdy, nebo se ovíjejí po jiných rostlinách. Listy jsou střídavé, dlouze řapíkaté, střelovitě vejčité nebo kopinaté, celokrajné. Květy vyrůstají z paždí listů, jsou bílé až narůžovělé s nálevkovými korunami. Tvoří mohutný kořenový systém.

Reprodukce: Rozmnožuje se generativním a vegetativním způsobem. Kvete od května do podzimu. Semena jsou uložena v tobolkách. Semena jsou 3,5 – 4,0 mm. Klíčivost po dozrání není vysoká. Přezimováním klíživost stoupá. Semena si v půdě uchovávají klíčivost dlouhou dobu. Semeny se svlačec může šířit osivem i dalšími komoditami. Svlačec se na orné půdě šíří významné vegetativní cestou kořenovými výběžky, které dosahují do značné hloubky. Jednotlivé úlomky kořenových výběžků mají vysokou regenerační schopnost a mohou se přenáčet na strojích, komposty a ornicí (skládky). V příznivých podmínkách je schopna jedna rostlina vytvořit obrovské množství kořenových výběžků za jedno vegetační období. Kořenový systém zasahuje do velké hloubky až do několika metrů. Kořenový systém se rychle šíří do okolí. Kořeny mají obrovskou schopnost pronikat i pevnými materiály. Snadno pronikají i zdmi, základy staveb, rozdušují chodníky a jsou schopny pronikat asfaltem i betonem.

Regulace

Svlačec rolní je poměrně citlivý vůči běžným růstovým herbicidům, jako například MCPA, 2,4 –D, fluroxypyr aj. Důležité je však používat horní hranice povolených dávek. Svlačci rolnímu neprospívá hluboké zpracování půdy, naopak technologie minimálního zpracování půdy napomáhají jeho šíření. Na orné půdě je tedy regulace svlačce rolního možná, i když efekt zpracováníé půdy a systém aplilkace herbicidů se projeví až po dvou i více letech. Problémem je ale hubení v rybízovnách, sadech a vinicích. V těchto kulturách je mechanické hubení problematické, konkurence kulturní rostliny je minimální a ošetření herbicidy je náročné na kvalitu aplikace, aby nedošlo k poškozené kulturních rostlin.

Texty k obrázkům:

 Obr. 1: Nažka svlačce rolního (výřez)
 Obr. 2.: Lodyha svlačce rolního
 Obr. 3.: Lodyhy svlačce rolního se rozrůstané do okolí
 Obr. 4.: Lodyhy svlačce se ovíjejí po plodinách
 Obr. 5.: Rostlina svlačce vytváří mnoho květů
 Obr. 6.: Variabilita jednotlivých populací svlačce je velká, což je zřejmé na barvě květů
 Obr. 7.: Detail květu

Text a foto
Ing. Jan Mikulka, CSc.
VÚRV Praha – Ruzyně

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *