Biologickou ochranou proti kořenovým chorobám obilnin

V posledních letech se projevuje zvýšené napadení obilnin půdními houbami. Je to důsledek ekonomického tlaku, který nutí zemědělce pěstovat obilniny v osevních sledech stále častěji po sobě. Také oblíbené minimalizační technologie přispívají k rozvoji půdních patogenů rozvíjejících se na organické hmotě zanechané ve svrchní vrstvě ornice. V letošním roce se mírný průběh zimy rovněž podepsal na zdravotním stavu porostů.

Nejčastěji na obilninách parazitují fytopatogeny z rodů Fusarium, Rhizoctonia a velký podíl mají i houby Bipolaris sorokiniana a Gaeumannomyces graminis. Příznaky napadení těmito houbami se vizuálně projevují zhnědnutím báze rostliny nad kořínkem. Posléze začnou kořeny a paty stébel hnít. Praktický dopad tohoto poškození je, že stébla se lámou a poléhají, popřípadě klasy odříznuté od živin čerpaných kořeny předčasně dozrávají.
Protože se chemická ochrana fungicidy nejeví příliš účinná na potlačení půdních chorob (černání pat stébel), hledají se jiná východiska. V poslední době se výzkum zaměřil na možnosti biologické ochrany, která využívá ke kontrole patogenů jejich přirozených antagonistů. Proti kořenovým hnilobám se jeví perspektivní využití mykoparazitické houby Pythium oligandrum. Mnohé vědecké studie dokládají, že touto houbou jsou parazitovány řádově desítky rodů půdních patogenů, včetně zniňovaných v úvodu článku.
V České republice je vyráběn biopreparát Polyversum, jehož účinným agens jsou oospóry houby Pythium oligandrum. Několikaleté výzkumy RNDr. E. Sychrové z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni potvrzují pozitivní vliv tohoto biopreparátu na choroby kořenů a pat stébel ozimé pšenice. Při těchto maloparcelkových pokusech bylo dosaženo zvýšení výnosů o 25 – 35 %.
Biopreparát Polyversum je nyní v České republice registrován u polních plodin jako mořidlo do pšenice proti černání pat stébel (Gaeumannomyces graminis syn. Ophiobolus graminis) a jako mořidlo a zálivka proti komplexu fytopatogenů napadajících klíční rostlinky okurek. Široké spektrum účinku dokládá registrace proti komplexu hub zapříčiňujících padání semenáčků lesních dřevin (smrk,borovice, modřín).
V minulých letech se na podpoře zemědělců využívajících biologickou ochranu podílelo Ministerstvo zemědělství ČR dotačním titulem 3a, ale letos byla podpora biologických mořidel z nepochopitelných důvodů zastavena. Firma Biopreparáty, výrobce přípravku Polyversum, se rozhodla suplovat úlohu státu v podpoře ekologického mořidla a zákazníkům, jež odeberou 10 kg Polyversa a více, nabízí 40 % přípravku navíc zdarma.

Petr Rubák

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *