Bilance loňské sklizně ozimů

Český statistický úřad(ČSÚ) provádí každoročně vyhodnocení sklizně zemědělských plodin za předchozí kalendářní rok.Použité číselné hodnoty vyjadřují situaci u jednotlivých druhů ozimých plodin k 31. lednu letošního roku. Celková produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch zjišťovaných v květnu a z vývoje vegetačních podmínek, které byly proti roku 2003 celkem příznivé.

Významný deficit srážek spolu s vysokými teplotami roku
2003 komplikovaly přípravu půdy pro setí ozimů. Zasetí
většiny porostů ozimů proběhlo v agrotechnických lhůtách,
ale zpracování půdy a předseťová příprava byly
komplikované. Na mnoha místech vzcházely porosty
nerovnoměrně a značně pomalu. Díky teplému a vlhkému
listopadu se však stav výrazně zlepšil. Ozimé porosty
přezimovaly poměrně dobře, především díky dostatečnému
pokrytí porostu sněhem. Chladnější a srážkově vyrovnané
počasí v průběhu jarních měsíců působilo na příznivý vývoj
produkce roku 2004.
Hektarové výnosy
Také další průběh vegetačního období byl pro loňskou úrodu
příznivý. Pouze chladnější začátek léta odsunul zahájení
sklizně, která začala o zhruba dva týdny později než v roce
2003.Hektarový výnos obilovin 5,46 tuny je ve srovnání s
předchozím rokem vyšší o 1,51 tuny (tj. o 38,3 %), z toho u
pšenice ozimé byl dosažen hektarový výnos 5,96 tuny (4,14 tuny
v roce 2003), žita 5,29 (3,80 tuny), ječmene ozimého
5,15(3,09 tuny) a triticale 4,86 (3,52 tuny).
Osetí ploch
Z tabulek vyplývá,že maximum ploch ozimů zaseli loni zemědělci
právě pšenicí, která představovala největší podíl
v Středočeském a Jihomoravském kraji. Výnos se tam
pohyboval nad republikovým průměrem, mírně přes šest tun z
hektaru. Ječmen ozimý byl plošně i výnosově významně
zastoupen rovněž ve Středočeském kraji, ale nejvyšších
výnosů dosahovali pěstitelé z krajů Ústeckého,
Královéhradeckého, Jihomoravského a Olomouckého. Plochy
žita i tritikále byly osety zhruba rovnoměrně. Výnosově
bylo ale žito proti tritikale velmi vyrovnanou obilninou
ve všech regionech, nikde nebyl jeho výnos nižší než 5,1
t/ha. Nejvíce ploch žita bylo v krajích Středočeském a
Vysočina, u tritikále vedle Středočeského i v Jihočeském
Kraji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *