Bartákův hrnec má nového majitele

Putovní cena pro nejlepšího ekologického zemědělce za rok 2000 byla v Pitíně předána ing. Zdeňku Ševčíkovi za přínos k propagaci ekologického zemědělství a jeho produktů přímým prodejem biopotravin - sušeného ovoce - a za podíl na zavedení nového biovýrobku (jablečného moštu v biokvalitě) na trh.

Inženýr Ševčík hospodaří v ekologickém režimu od roku 1994. Ze čtyř hektarů vlastních i pronajatých sadů certifikovaných pro ekoprodukci sklidí a ve své sušárně vyprodukuje ročně tunu sušeného ovoce, hlavně jablek, hrušek, švestek, třešní a ořechů.
Pro putovní cenu, která má podobu baňatého keramického hrnce, se vžil název „Bartákův hrnec“ – podle našeho nestora a zakladatele hnutí ekologického zemědělství u nás, inženýra Richarda Bartáka. Jeho Nadační fond rytíře Františka Horského také po léta tuto cenu uděloval. Od letošního roku převzal tuto propagační akci Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO.
Cena má vedle své keramické a putovní podoby i část neputovní: oceněný ekologický zemědělec v ní najde „zlaťáky“, letos to byly zbrusu nové dvacetikoruny. Těch bylo 750.
Předání ceny bylo předehrou celodenního programu. Ten začal vycházkou z Pitína do sousedního Hostětína, kterou osobně vedl inženýr Ševčík. Trasa vedla přes jeho sady s výhledy na kopce Bílých Karpat a byla doplněna zasvěceným výkladem o tom, jak se tu tradičně hospodařilo, jak zemědělství v průběhu staletí utvářelo podobu krajiny a jak se na ní v průběhu posledních desetiletí i podepsalo.
Když se pak všichni účastníci slavnosti i hosté z blízkého i vzdálenějšího okolí sešli v Hostětíně, měli možnost seznámit se s realizovanými ekologickými projekty, které byly v obci realizovány: kromě moštárny zde byla vybudována obecní výtopna spalující odpadní biomasu z okolních lesů a ze zpracování dřeva, renovována původní sušárna ovoce, stará 200 let, do provozu uvedena kořenová čistírna, která byla podmínkou dalšího rozvoje obce.
Centrem všeho dění byla Hostětínská náves, zpestřená stánky biojarmarku s prodejem produktů ekologického zemědělství a tradičních řemeslných i lidových výrobků i se zábavným prgramem.
Ekologičtí zemědělci a jejich příznivci prožili pod svahy Bílých Karpat příjemný den.
Břetislav Koč

(1)
Inženýr Zdeněk Ševčík má co držet – Bartákův hrnec plný zlaťáků něco váží…

(2)
Oslavenec provedl zájemce osobně svahy nad Pitínem, ukázal jim své sady i krajinu Bílých Karpat.

(3)
Zájemci o bioprodukty měli pak v Hostětíně možnost je ochutnat i nakoupit ve stáncích „biojarmarku“.
Foto Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *