Archer Top 400 EC – nové řešení proti rezistentním chorobám obilnin

Pokusíme-li se stručně zhodnotit trendy, které jsou v posledních letech patrné ve vývoji ochrany obilnin proti chorobám, zjistíme, že nárůstá používání fungicidů ze skupiny strobilurinů (Amistar aj.). Dvojí ošetření fungicidy není nic výjimečného. Mohlo by se zdát, že triazolové fungicidy, které v praktické ochraně obilnin až dosud převládaly, již nejsou perspektivní. Opak je pravdou. Kvalitní triazoly jsou a budou stále aktuální. Přestavují alternativní chemickou skupinu ke strobilurinům.

K přednostem triazolů patří kurativní působení. V kombinacích se strobiluriny, ať již formou tank-mix, nebo hotových kombinovaných produktů přispějí kantirezistentní strategii ochrany proti patogenům se sníženou citlivostí na fungicidy. Novou perspektivní možností bude aplikace nového fungicidu Archer Top 400 EC.

Spolehlivý proti rezistentním chorobám

Snížená citlivost či dokonce rezistence patogenů vůči fungicidům je hlášena z mnoha míst Evropy. Je to negativní jev, který musí být trvale monitorován a který je třeba mít na zřeteli při navrhování strategie fungicidní ochrany. Problém se týká hlavně rizikových patogenů, k nimž řadíme padlí travní, hnědou skvrnitost ječmene a rhynchosporiovou skvrnitost.
Archer Top obsahuje triazolové účinné látky propiconazole a fenpropidin ze skupiny morfolinů. Zatímco propiconazole biochemicky působí jako demetylační inhibitor, fenpropidin narušuje biosyntézu sterolu. Odborníci z FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) považují morfoliny za ideální skupinu fungicidů do kombinací s trizoly zejména v boji proti rezistentním populacím padlí. Archer Top je z tohoto pohledu vysoce ceněn a neměl by chybět v žádném fungicidním programu, který zohledňuje i eliminaci případných rizik rezistence vůči padlí.

Fenpropidin – účinnější morfolin

Archer Top 400 EC je jediný fungicid v ČR obsahující fenpropidin, kterým byl nahrazen fenpropimorph v původním přípravku Archer 425 EC. Touto technickou inovací se posílila účinnost proti padlí v pšenici v teplotním rozmezí 7 – 25 °C, v kurativních i protektivních situacích a při dešťových strážkách po aplikaci. Fenpropidin se vyznačuje výrazným synergickým působením. Pokud je fenpropidin kombinačním partnerem k jinému fungicidu, výsledná účinnost je vyšší než předpokládaná aditivní účinnost odhadovaná například metodou Colbe.

Praktické rady pro aplikaci

Archer Top je registrován v pšenici a ječmeni proti nejdůležitějším listovým chorobám (padlí, rzi, braničnatka plevová, hnědá skvrnitost ječmene, rhynchosporiová skvrnitost). V systému dvou ošetření je výhodné Archer Top 400 EC použít jako první „levnější“ ošetření na začátku sloupkování (BBCH 31 – 33) před hlavním ošetřením Amistarem. Pokud pěstitel plánuje pouze jedno ošetření, je vhodné Archer Top aplikovat od objevení se praporcového listu (BBCH 37 – 39) až do začátku metání (BBCH 49).
Přednostně se používá plná dávka – tj. 1 l.ha-1. Dávku 0,8 l.ha-1 volíme při slabším infekčním tlaku padlí a rzí, do tank-mix kombinací nebo do porostů ošetřených aktivátorem rostlin Bion 50 WG.
Archer Top se osvědčí v kurativních situacích a je možné využít i jeho eradikativních schopností, pokud je nutné zastavit vývoj choroby v pokročilejším stadiu.

Ing. Antonín Horák, CSc.,
Syngenta Czech, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *