Aplikovat přesně a pohodlně

Termín „aplikační technika“ je poměrně široký a každý zemědělský podnik tuto záležitost řeší zejména se zřetelem na sklatbu plodin i velikost obhospodařované plochy. Na téma aplikační technika organizovala již druhým rokem firma Agrotrans Otice turné předváděcích akcí po severní Moravě. Spektrum značek, které tento distributor nabízí svým zákazníkům, by přitom v podobě reklamní zkratky mohlo znít na třeba B A B.

Rozmetadla průmyslových hnojiv Bogballe, statkových hnojiv Annaburger a postřikovač Berthoud byly během jednoho listopadového týdne představeny na polích celkem čtyř podniků severní Moravy. Úvodní akce konané 6. listopadu 2001 na pozemcích ZUDV Újezd u Uničova se zúčastnil také výhradní dovozce Bogballe pro ČR pan Soren Vendel. Podívejme se tedy na tyto stroje podrobněji.
Ocenění, která sbírají systémy vyvinuté a patentované firmou Bogballe, ukazují na stále se zvyšující důraz na efektivitu při současné šetrnosti k životnímu prostředí. Stroje na principu klasického dvoukotoučového rozmetadla umožňují velice přesnou a rovnoměrnou aplikaci průmyslových hnojiv při zachování hlavní přednosti této technologie a tou je vysoký výkon.
Prvním nápadným znakem proti jiným značkám je směr otáčení rozhozových disků. Na rozdíl od běžných systémů se disky rozmetadel Bogballe otáčejí proti sobě. Každý z kotoučů tím mnohem rovnoměrněji pokrývá celý aktuální záběr rozhozu stroje. V praxi se tato změna projeví tak, že při jednom pojezdu dopadají na libovolně vybrané místo uvnitř hnojeného pásu vždy granulky z obou rozmetacích kotoučů. Při další jízdě navíc dochází k polovičnímu překryvu vyhnojovaných pásů a konečná dávka hnojiva nastavená na palubním počítači se tedy skládá ze čtyř menších dávek. Kdo se někdy pokoušel líčit zeď na jeden nátěr, snadno si představí, kde pramení invence dánských konstruktérů. Několik malých dávek (v případě malování nátěrů) pokryje totiž zvolenou plochu mnohem přesněji, než při pokusu dodat celou dávku v jednom úkonu (jedním kotoučem).
Další specialitou je poměrně velký poloměr rozhozových disků. Jak pan Vendel vysvětlil, klade použití tohoto prvku sice vyšší nároky na konstrukci převodovky, ovšem výhody, jež větší disky přinášejí, jsou pozoruhodné. Představme si konkrétní granulku, kterou potřebujeme dopravit do určité vzdálenosti. Je třeba splnit dvě podmínky, a sice: především jí musíme udělit jistou minimální rychlost a zároveň by granule měla zůstat v kompaktní podobě. Jedině tak nespadne vlivem vyššího odporu vzduchu mnohem dříve, a tedy jinam, než potřebujeme. Stejně jako u jiných rozmetadel dosahují i stroje Bogballe potřebné vysoké cílové rychlosti až na vnějším obvodu kotouče. Uprostřed kotouče, kam ústí výsypný otvor ze zásobníku, je však rychlost díky velkému poloměru několikanásobně nižší. Granule tak při tomto prvním styku s pohyblivou částí rozmetadla nejsou vystaveny tvrdému nárazu, který by je rozdrtil.
Mluvíme li však o Bogballe, nelze se nezmínit o unikátním systému umožňujícímu takzvané ohraničené rozmetání. Systém pojmenovaný Trend řeší problém, jak vyhnojit daný pozemek až k jeho okraji a zároveň zamezit úniku hnojiva mimo pole. Podstata spočívá zejména ve dvou úpravách. První je převodovka, u níž lze jednoduchým úkonem změnit směr otáčení, a druhou je unikátní konstrukce lopatek. Ta umožňuje práci při obou směrech otáčení kotouče, přičemž změnou směru a rychlosti se zároveň mění i jejich funkce. Volbou jednoho ze dvou možných způsobů ohraničeného rozmetání lze dosáhnout buď rychlého vyhnojení okrajů s menší přesností dávky, anebo dokonale přesného rozmetání při jízdě po okraji pole. Při tomto druhém způsobu je jedna z výpustí uzavřena a pracuje pouze jeden rozmetací kotouč.
Tématem na samostatný článek by pak mohl být podrobný popis všech možností, které nabízí řídící jednotka Calibrator 2003. Kromě klasických běžně využívaných funkcí, jako jsou počítání hektarů či rychlé nastavení rozmetané dávky, je tento počítač schopen plynule měnit přísun hnojiva v závislosti na pojezdové rychlosti tak, aby v jakékoliv fázi fázi a režimu práce stroje byla aplikovaná dávka konstantní. Pomocí zabudované tenzometrické váhy je pak Calibrator 2003 také schopen automatické korekce v závislosti na tom, jak rychle, či naopak pomalu se mění hmotnost obsahu zásobníku. Komunikace se systémy satelitní navigace GPS je samozřejmostí a záleží pouze na způsobu vytvoření aplikační mapy daného pozemku. Návštěvníci polních akcí našeho vydavatelství tak mohli například v minulém roce vidět stroje Bogballe používané v agregaci s takzvaným N-testerem schopným stanovit aktuální potřebu dusíku na základě intenzity zbarvení porostu.

Ing. Pavel Bartoš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *