Aktuální výživný stav – základ správného hnojení

V zemědělské praxi se stále více uplatňují intenzivní technologie pěstování plodin. Přitom již nestačí soustředit se jen na intenzivní ochranu a základní výživu rostlin. V rozhodných obdobích je nutné monitorovat výživný stav porostu a hledat cesty jeho optimalizace. S uceleným systémem optimalizace výživného stavu porostu přichází společnost AGRA GROUP, a. s., Střelské Hoštice.

Prvním důležitým krokem systému, upravujícím výživné poměry a zajišťujícím rychlou regeneraci nadzemní i kořenové soustavy, je aplikace listového hnojiva řady CAMPOFORT Fortestim. Hnojivo se aplikuje ke všech ozimům v dávce 7 l.ha-1 ihned po otevření jara. Možná je kombinace s přípravky na ochranu rostlin s dávkou vody 120 – 300 l.ha-1. Nevhodné je použití listových hnojiv v kombinaci s koncentrovanými hnojivy typu DAM, SAM apod. Do obilnin je určen CAMPOFORT Fortestim-alfa, do řepky CAMPOFORT Fortestim-beta.
Rychle přístupné živiny a fyziologicky účinné látky listového hnojiva podpoří rychlou regeneraci nejen nadzemních částí rostlin, ale i kořenové soustavy ozimů. Porost má v době intenzivního růstu po předchozí aplikaci listového hnojiva CAMPOFORT Fortestim silnou kořenovou soustavu a vyrovnanější výživný stav. Proto následná úprava poměrů mezi živinami podle zjištění aktuálního výživného stavu (AVS) je jednodušší a také účinnější.
Ve fázi intenzivního růstu ozimů (u obilnin v plném odnožování, u řepky na začátku prodlužovacího růstu) vzniká potřeba upravit výživný stav porostu listovým hnojivem na základě znalosti deficitních živin. V žádném případě nelze doporučit paušální aplikaci listového hnojiva bez znalosti AVS. To platí zvláště pro mikroelementy. V případě deficience dané živiny má aplikace konkrétního listového hnojiva CAMPOFORT silnou vazbu na zvýšení výnosové úrovně. V případech, kdy daná živina není deficitní, nepřináší aplikace žádný výnosový efekt. Někdy může aplikace nadbytečné živiny dokonce způsobit výnosovou depresi. To ale není cílem používání listových hnojiv CAMPOFORT. Společnost AGRA GROUP, a. s., proto zajišťuje pro své zákazníky před aplikací listových hnojiv CAMPOFORT monitoring výživného stavu porostu prostřednictvím chemických analýz a jejich podrobného vyhodnocení.
U ozimých obilnin se odebírá vzorek nadzemní části rostlin ve fázi poloviny odnožování (DC 23 – 25), u ozimé řepky se odebírá také nadzemní část rostlin, a to na začátku prodlužovacího růstu (DC 30 – 34). Na základě zjištěného aktuálního výživného stavu (AVS) porostu lze doporučit vhodné listové hnojivo CAMPOFORT, které bude řešit zjištěnou deficienci ve výživě. Při správném použití listového hnojiva přírůstek výnosu vždy výrazně převáží nad náklady na aplikaci. To lze dokumentovat i na některých pokusech v řepce, které byly v roce 2001 založeny a vyhodnoceny. V grafech 1 a 2 jsou porovnávány výnosové výsledky při paušálním použití listových hnojiv (bez respektování AVS) a při objektivním použití listových hnojiv CAMPOFORT podle AVS, a to vždy proti nehnojené kontrole.
Společnost AGRA GROUP, a. s., plně a dlouhodobě uplatňuje systém optimalizace výživného stavu rostlin na tzv. Pilotních farmách. Jde o privátní subjekty, které ve své oblasti patří mezi špičkové podniky, používající při svém hospodaření ty nejintenzivnější a nejnovější technologické postupy. Pilotní farmy při tom plně respektují a prakticky i uplatňují na pilotních pozemcích všechna doporučení společnosti AGRA GROUP, a. s., a to vždy na základě znalosti aktuálního výživného stavu porostu. Jak vypadají výnosové výsledky v ozimé řepce za rok 2001na Pilotních farmách v porovnání s okresními průměry uvádí graf 3.

Ing. Martin Pilař,
AGRA GROUP, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *